Для задоволення потреб сільськогосподарських підприємств у спеціалістах з електрифікації та автоматизації виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, згідно з рішенням Вченої ради університету, у березні 2012 року створено кафедру «Електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології».

Кафедру очолює професор, доктор економічних наук, академік Міжнародної інженерної академії, Інженерної академії України, Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності, заслужений енергетик України Лушкін Володимир Андрійович.

На кафедрі викладаються дисципліни: фізика, біофізика, фізика з основами біофізики, апарати керування і захисту, електрифіковані технології в апк, електротехніка і електроніка, геоінформаційні системи, системи точного землеробства, інженерна екологія, гідравліка, теплотехніка, електропривід і автоматизація, альтернативні джерела енергії, електротехнічні матеріали, вступ до фаху, теоретичні основи електротехніки, електроніка та мікросхемо техніка, контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології, монтаж енергообладнання і систем керування, оволодіння робітничими професіями.

Якість забезпечення навчального процесу корелюється з високим рівнем кваліфікації науково-педагогічного складу кафедри. Навчальну, наукову та виховну роботу забезпечують 2 професори, 5 доцентів та 1 старший викладач, більшість з яких мають наукові ступені доктора та кандидата наук.

Колектив кафедри спрямовує свою навчально-наукову діяльність на підготовку бакалаврів, магістрів для галузі електрифікації та автоматизації процесів у агропромисловому комплексі.

Колектив кафедри електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології

Колектив кафедри електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології (2015 рік)

Кафедра працює над  створенням нових навчальних і дослідницьких лабораторій, забезпеченням студентів необхідною навчально-методичною літературою, оснащенням навчальних лабораторій та лекційних аудиторій сучасними технічними засобами навчання, впровадження нових комп’ютерних та інноваційних технологій.

Зокрема, створена лабораторія дослідження альтернативних джерел енергії. Встановлена і працює система сонячних батарей, завершується робота по створенню навчально-дослідницького полігону, йде робота по створенню лабораторного комплексу з інженерної екології.