Посада

Доцент кафедри механіки та інженерії агроекосистем

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
 • У 1976 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».

 • У 1996 році закінчив аспірантуру при Українському науково-дослідному інституті механізації та електрифікації сільського господарства.

Тема дисертації та рік захисту

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування процесу роботи і параметрів дискових робочих органів ґрунтообробних знарядь» у м. Луцьку.

Сфера наукових інтересів

Механіка ґрунтів і процеси їх обробки.

Загальна кількість публікацій

Має більше 35 опубліковиних праць, з них: 1 монографія.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Забродський П.М., Кухарець С.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Механіка матеріалів і конструкцій» для студентів спеціальності 6.100102 «Процеси, машини та обладнання АПВ». – Житомир: ЖНАЕУ, 2012, – 40 с.
 2. Забродський П.М. “Прикладна механіка” Комплексний курсовий проект. Методичні вказівки. Житомир, ЖНАЕУ, 2013, – 52с.
 3. Забродський П.М., Кухарець С.М. “Прикладна механіка” Комплексний курсовий проєкт. Проєктування підйомно-транспортної машини. Методичні вказівки, Житомир, ЖНАЕУ, 2013, – 64 с.
 4. Забродський П.М., Патсаєв В.М. “Дослідження конструкції та визначення параметрів конічного редуктора”. Методичні вказівки, Житомир, 2014, – 28 с.
 5. Забродський П.М., Шубенко В.О. “Дослідження конструкції та визначення параметрів підшипників кочення”. Методичні вказівки, Житомир, 2014, – 36 с.
 6. Патсаєв В.М., Забродський П.М. “Дослідження конструкцій та визначення параметрів муфт”. Методичні вказівки, Житомир, 2014, – 14 с.
 7. Забродський П.М., Кухарець С.М., Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу «Підйомно-транспортні машини». Колодкове гальмо. – ЖНАЕУ, Житомир. 2015, – 23 с.
 8. Забродський П.М., Кухарець С.М., Цивенкова Н.М., Методичні вказівки до виконання курсового проєкту з дисципліни «Деталі машин» для студентів, що навчаються за спеціальністю 6.100102. – ЖНАЕУ, Житомир. 2016 – 48 с.
 9. Вступ до машинознавства: навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів /[ Шелудченко Б. А Можаровський М.М., Забродський П.М., Шелудченко І.А.]. – Житомир: ДААУ, 2000. – 140 с.
 10. Патсаєв В.М., Забродський П.М. Методика експериментального дослідження повзучості полімерних матеріалів // Зб. Доп. Міжвуз. Науково-технічної конференції, присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ «Передові технології сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою та електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся»: Житомир, 2012. – С. 46–48.
 11. Забродський П.М., Тарасюк С.В. Результати випробування борін, оснащених ротаційними робочими органами // Простір і час сучасної науки. Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 22–24 квітня 2013 року.: Київ, 2013.– С. 3–5.
 12. Забродський П.М., Савчук К.В., Білецький В.Р. Дослідження впливу машинно-тракторних агрегатів на грунт // Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією», Житомир, ЖНАУЕ, 2015, – С. 148–152.
 13. Забродський П.М. Новітні технології навчання при викладанні дисципліни «Механіка матеріалів і конструкцій» // Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією», Житомир, ЖНАУЕ, 2014, – С. 80–83.
 14. 14. Забродський П.М. Вплив напруженого стану грунту на процеси структуроутворення в грунтах. Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь: збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29–30 березня 2017 р. – Житомир: ЖАК, 2017. – С. 58–
 15. Кухарець С.М., Забродський П.М. Напружений стан грунту і процеси структуроутворення при обробітку дисковими робочими органами. Вісник ЖНАЕУ, 2017.­№1 (58), т. 1.­С. 240–248.
 16. Забродський П.М., Кухарець С.М., Шелудченко Б.А. Розробка реологічної моделі дерново-підзолистого грунту. Наукові горизонти.­2018.­ №12.– С. 16–22.
 17. Шелудченко Б.А., Тростенюк Ю.І., Кухарець С.М., ., Забродський П.М., Плужніков О.Б. Синхронізація динаміки колективного руху автотранспортних потоків у вузлах автотранспортної мережі. Наукові горизонти.­2019.­ №5 (78).– С. 3–7.
 18. Pavlo ZABRODSKYI, Savelii KUKHARETS, Andrii ZABRODSKYI, Jonas  ČĖSNA. DETERMINATION OF THE RATIONAL PROFILE FOR THE DISK WORKING TOOL WHEN CULTIVATING OF SOD PODZOLIC SOILS. Proceedings of the 9th International Scientific Conference Rural Development 2019.
 19. Morozov A., Loktikova T., Iefremov I., Dykyi A., Zabrodskyi P. Construction an algorithm of quadratic time complexity for finding the maximal matching. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 6/4 (102) 2019. С. 21–28.