Посада

Доцент кафедри механіки та інженерії агроекосистем

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
 • У 1976 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».
 • У 1996 році закінчив аспірантуру при Українському науково-дослідному інституті механізації та електрифікації сільського господарства.
Тема дисертації та рік захисту

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування процесу роботи і параметрів дискових робочих органів ґрунтообробних знарядь» у м. Луцьку.

Сфера наукових інтересів

Механіка ґрунтів і процеси їх обробки.

Загальна кількість публікацій

Має більше 35 опубліковиних праць, з них: 1 монографія.

Основні наукові та методичні праці:
 • Забродський П.М., Патсаєв В.М. «Підйомно-транспортні машини. Методичні вказівки і завдання для контрольних робіт».
 • Забродський П. М., Патсаєв В. М. «Підйомно-транспортні машини». Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт для студентів, які навчаються за спеціальністю 6. 091. 902 «Механізація сільського господарства», ЖНАЕУ, 2010 р.
 • Забродський П.М., Кухарець С.М. «Механіка матеріалів і конструкцій». Методичні вказівки до лабораторних робіт. Житомир. ЖНАЕУ, 2011 р., – 64 с.
 • В.М. Патсаєв, П.М. Забродський. «Вивчення конструкції та визначення технічної характеристики одноступінчастого черв’ячного редуктора». Житомир, ЖНАУ, 2011 р. – 16 с.
 • Забродський П. М., Кухарець С. М. Механіка матеріалів і конструкцій. Методичні вказівки до лабораторних робіт. Житомир, ЖНАЕУ, 2012, 40 с.
 • Забродський П. М., Патсаєв В. М. Методика експериментального дослідження повзучості полімерних матеріалів. Зб. Доп. Міжвуз. Науково-технічної конференції присвяченої 90- річчю ЖНАЕУ «Передові технології сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою та електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся»: Житомир, 2012.-С. 46-48.
 • Забродський П. М., Тарасюк С. В. Результати випробування борін, оснащених ротаційними робочими органами. Простір і час сучасної науки. Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 22-24 квітня 2013  року.: Київ, 2013.-С. 3-5.
 • Забродський П. М. Методичні вказівки до виконання комплексного курсового проекту з «Прикладної механіки». Житомир, ЖНАЕУ, 2013. 30 с.
 • Забродський П. М., Кухарець С. М. Методичні вказівки до комплексного курсового проекту з «Прикладної механіки». Проектування підйомно-транспортної машини. Житомир, ЖНАЕУ, 2013, 64 с.
 • Забродський П. М., Патсаєв В. М. Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи з курсу «Деталі машин» «Дослідження конструкції та визначення параметрів конічного редуктора». Житомир, 2014, 28 с.
 • Патсаєв В. М. , Забродський П. М. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи № 6 з дисципліни «Деталі машин» «Дослідження конструкцій та визначення параметрів муфт» для студентів спеціальності 6. 100102 Житомир, 2014 р., ЖНАЕУ, 14 с.
 • Забродський П. М., Шубенко В. О. Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи з курсу «Деталі машин» «Дослідження конструкції та визначення параметрів підшипників кочення». Житомир, 2014, 36 с.
 • Забродський П. М. Новітні технології навчання при викладанні дисципліни «Механіка матеріалів і конструкцій». /Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся: зб. доповідей третьої науково-технічної конференції ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 13 березня 2014 р.) – Житомир: Видавництво ЖНАЕУ, 2014. – 160 с.), С. 60 – 63.