Посада

Професор кафедри механіки та інженерії агроекосистем

Вчене звання

Професор

 

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Дані про вищу освіту

У 1976 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти” з кваліфікацією інженера-механіка. Працював на виробництві на посадах інженера-конструктора, старшого інженера, начальника цеху. Здобув кваліфікацію інженера-конструктора І-ої категорії. З 1981 року працює в галузі науки і освіти. Пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача кафедри моніторингу навколишнього середовища Державного агроекологічного університету Мінагрополітики України. З 2004 року працював на посаді професора, зав. кафедри моніторингу навколишнього середовища та збалансованого природокористування Подільського державного аграрно-технічного університету. З 2018 року професор кафедри механіки та інженерії агроекосистем.

 

Тема дисертації та рік захисту

В 1990 році захистив дисертацію кандидата технічних наук на спеціалізованій вченій раді Українського науково-дослідного інституту механізації та електрифікації сільського господарства, за спеціальністю “Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва”, а в 1994 році йому було присвоєне вчене звання доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін. В 1997 році здобув вчене звання професора Міжнародної кадрової академії (ЮНЕСКО) по кафедрі математики, а в 2003 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України йому присвоєне вчене звання професора кафедри моніторингу навколишнього середовища. В 2001 році нагороджений почесною відзнакою Міністерства аграрної політики України “Відмінник аграрної освіти і науки ІІ ступеня і в 2009 році – І ступеня.

Сфера наукових інтересів

Теорія систем та системний аналіз, фрактальна геометрія, механіка дискретних середовищ та фрагментованих систем.

Загальна кількість публікацій

Має понад 250 опублікованих наукових та науково-методичних праць. В тому числі понад 10 монографій (“Агромеханіка ґрунтів, “Самоорганізація ґрунтових структур”, “Числові імітаційні моделі в агротехнічній механіці ґрунтів” та “Методологія дослідження екосистем”), в тому числі 7 (18) навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки та Мінагрополітики України, 16 патентів на винаходи, 12 типових навчальних програм за дисциплінами навчального плану спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування», понад 120 наукових статей у фахових виданнях.

Плідно працює з аспірантами та здобувачами наукових ступенів. Під науковим керівництвом Б.А.Шелудченка підготовлено до захисту і захищено 7 кандидатських дисертацій з технічних, сільськогосподарських та географічних наук.

Основні наукові та методичні праці:

 1. Монографії

  • Шелудченко Б.А. Агромеханіка грунтів. – Житомир: Полісся, 1992. – 249с.
  • Числові імітаційні моделі в агротехнічній механіці грунтів // за редакцією Б.А.Шелудченка. – Житомир: ПМАН, 1996. – 89с.
  • Булгаков В.М., Шелудченко Б.А. Самоорганізація грунтових структур. – Київ: Видавництво НАУ, 1998. – 58с.
  • Шелудченко Б.А. Методологія досліджень екосистем. – Кам’янець-Подільський: Видавництво ПДАТУ, 2008. – 110с.
  • Шелудченко Б.А., Шелудченко І.А., Павлів О.В., Васик Л.С., Носко В.Л. Загальне землезнавство / За ред. Б.А.Шелудченка; – Кам’янець-Подільський, ПДАТУ: ФОП Сисин О.В., 2011. – 164 с.
  • Шелудченко Б.А., Трач С.В., Шелудченко І.А., Соломко В.В., Вороніна Т.В., Шелудченко Л.С., Гаврилянчик Р.Ю., Хабовський А.Е., Овчарук О.В., Васик Б.С. Надзвичайні ситуації природного та антропогенного характеру / За ред. Б.А.Шелудченка; – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Каліграф», 2012. – 150 с.
  • Шелудченко Б.А. Вступ до конструювання природно-техногенних геоекосистем (ландшафтно-територіальний аспект). – Кам’янець-Подільський: Вид-во Каліграф, 2014. – 170 с.
  • Шелудченко Б.А., Шелудченко Л.С. Механіка контактного руйнування автомобільних доріг. – Кам’янець-Подільський: Вид-во Каліграф, 2016. – 66 с.
  • Шелудченко Б.А. Аеродинаміка газо-пилових повітряних аерозолів в межах резервно-технологічних смуг автомобільних доріг / Б.А. Шелудченко, С.М. Кухарець, Л.С. Шелудченко. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 96 с.
  • Шелудченко Б.А. Гідравліка і теплотехніка (конспект лекцій) / Б.А. Шелудченко, С.М. Кухарець, В.Р.Білецький, О.Б. Плужніков. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 112 с.

   

  Навчальні посібники

  • Шелудченко Б.А., Малиновський А.С., Зосімович М.В. та ін. Інженерна екологія. Ч.1 Основи техноекології / За ред. Б.А.Шелудченка; ДААУ. – Житомир: “Волинь”, 1999. - 216с.
  • Шелудченко Б.А., Дорощенко В.В., Котков В.І. та ін. Інженерна екологія. Ч.2 Гідросфера / За ред. Б.А.Шелудченка; – Житомир: “Волинь”, ДАУ, 2001. – 220 с.
  • Шелудченко Б.А. Інженерна екологія. Ч.5. Фізика геосфер – Житомир: ДАУ, 2003. – 157с.
  • Шелудченко Б.А., Бахмат М.І., Войцицький А.П. та ін. Інженерна екологія. Ч.6. Нормування якості навколишнього середовища – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2007. – 172с.
  • Шелудченко Б.А., Бахмат М.І., Шелудченко І.А., Печенюк В.І. та ін. Інженерна екологія. Ч.7. Фізична екологія – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ: Абетка, 2008. – 124с.
  • Васик Л.С., Гаврилянчик Р.Ю., Шелудченко І.А., Шелудченко Б.А. та ін. Інженерна екологія. Ч.8. Міські екосистеми / За ред. Б.А.Шелудченка; – Кам’янець-Подільський, ПДАТУ: Каліграф, 2010. – 136с.
  • Ямборак Р.С., Шелудченко Б.А. Шелудченко І.А. Інженерна екологія. Ч.9. Хімічна екологія / За ред. Б.А.Шелудченка – Кам’янець-Подільський, ПДАТУ: ФОП Сисин О.В., 2011. – 164 с.
  • Шелудченко Б.А., Шелудченко І.А., Шелудченко Л.С., Хабовський А.Е. Інженерна екологія. Ч.10. Параметри якості довкілля: метрологія, багатопараметричність, біоіндикація, моніторинг / За ред. Б.А.Шелудченка – Кам’янець-Подільський, ПДАТУ, 2015. – 150 с.
  • Шелудченко Б.А., Можаровський М.М., Забродський П.М.,
   Шелудченко І.А. Вступ до машинознавства, – Житомир: ДААУ, 2000. – 140 с.
  • Шелудченко Б.А., Васик Л.С., Шелудченко І.А., Любінська Л.Г., Бахмат О.М., Дорошенко О.Л., Продан О.В. Екологічне обґрунтування раціональної структури автотранспортних комплексів. Короткий конспект лекцій: (навч.посіб.); Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2006. – 39 с.
  • Васик Л.С., Шелудченко Б.А., Бахмат О.М., Гищук В.П., Шелудченко І.А. Екологічна експертиза. Короткий конспект лекцій: (навч.посіб.); Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2006. – 68 с.
  • Троянський О.І., Шелудченко Б.А., Бахмат О.М. Моніторинг якості питної води / За ред. О.І.Троянського. – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2006. – 124с.
  • Шелудченко Б.А., Шелудченко І.А., Васик Л.С. Основні фактори техногенної трансформації та забруднення літосфери (навч.посіб.); Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2008. – 40 с.
  • Шелудченко Б.А. Моделювання і прогнозування динаміки природно-техногенних геоекосистем / Б.А. Шелудченко, Л.С. Шелудченко, О.М.Бахмат. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Каліграф», 2016. – 216 с.

   

  Патенти, авторські свідоцтва

  • А.с. №1371525 СССР. Почвообрабатывающее орудие / А.Д.Гарькавый, И.П.Масло, Д.М.Тенщук, Б.А.Шелудченко и др. – Б.И. № 5, 1988.
  • А.с. №1395154 СССР Рыхлитель почвы / А.Д.Гарькавый, Б.А.Шелудченко, Н.Н.Нагорный и др. – Б.И. № 18, 1988.
  • А.с. №1507216 СССР. Почвообрабатывающее орудие / Б.А.Шелудченко, Н.Н.Нагорный, Я.С.Гуков и др. – Б.И. № 34, 1989.
  • А.с. №1576540 СССР. Мелиорант почвы / В.Б.Баскаков, Л.И.Ворона, Б.А.Шелудченко – Б.И. № 25, 1990.
  • Патент України № 26858. Робочий орган грунтообробного знаряддя / Б.А.Шелудченко, А.С.Шабранський, В.О.Шубенко та ін. – Бюл. № 8, 1999.
  • Патент України №35997. Грунтообробний ротаційний робочий орган / Б.А.Шелудченко, А.С.Малиновський, С.М.Кухарець та ін. – Бюл. №3, 2001.
  • Патент України №43059. Спосіб отримання біологічно знезараженого органо-мінерального добрива-меліоранта / Б.А.Шелудченко, І.Г.Грабар, Н.О.Пінчук та ін. – Бюл. №10, 2001.
  • Патент України №56502. Ґрунтообробне ротаційне знаряддя / Б.А.Шелудченко, А.С.Малиновський, А.Є.Зоря та ін. – Бюл.№5, 2003.
  • Патент України №56503. Ґрунтообробний робочий орган ротаційно-лопатевого типу / С.М.Кухарець, Б.А.Шелудченко, А.С.Малиновський та ін. – Бюл.№5, 2003.
  • Патент України №19785. Ґрунтообробний агрегат / В.Р.Білецький, В.О.Дубровін, Б.А.Шелудченко, С.М.Кухарець, А.І.Мороз. – Промислова власність. Бюл.№12, 2006.
  • Патент України №56323. Лісова газопилозахисна смуга автомобільної дороги / Л.С.Васик, М.І.Бахмат, Б.А.Шелудченко, О.І.Бахмат, І.А.Шелудченко. – Промислова власність. Бюл.№1, 2011.
  • Патент України №72240. Модель автодорожньої мережі / І.А.Шелудченко, Б.А.Шелудченко, Л.С.Васик, Ю.Ф.Трач. – Промислова власність. Бюл.№15, 2012.
  • Патент України № 99998 Лісова газо-пилозахисна смуга автомобільної дороги / Л.С.Шелудченко, Б.А.Шелудченко, С.В.Вознюк, І.А.Шелудченко (Україна). – u201501052; заявлено 10.02.2015; опубл. 25.06.2015, Промислова власність, Бюл. №12.

   

  Статті

   

  • Балицька В.М., Шелудченко Б.А. Аналіз структури електрокомунікаційних мереж РЕС Кам’янець-Подільського району // Зб.матер.наук.конф. “Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток” // ПДАТУ, 2011, Кам’янець-Подільський. – С.4–
  • Ніколайчук Ю.С., Шелудченко Б.А. Топологічний аналіз еколандшафтної організації урбанізованих територій на прикладі м.Житомир // Зб.матер.наук.конф. “Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток” // ПДАТУ, 2011, Кам’янець-Подільський. – С.34–
  • Шликова Ю.А., Шелудченко Б.А. Аналіз еколандшафтних особливостей парківві імітаційні моделі в агротехнічній механіці ґрунтів” та “Методологія дослідження екосистем”), в тому числі 7 (18) навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки та Мінагрополітики України, 16 патентів на винаходи, на прикладі парку ім.Леніна міста Кам’янець-Подільського // Зб.матер.наук.конф. “Наука. Молодь. Земля. Сталий розвиток” // ПДАТУ, 2011, Кам’янець-Подільський. – С.47–
  • Бахмат М.І., Шелудченко Б.А. Екологічний фундаменталізм як еволюція детермінованого біоцентризму // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, спеціальний випуск до VI науково-практичної конференції “Сучасні проблеми збалансованого природокористування”, 2011, Кам’янець-Подільський. – С.3–5.
  • Шелудченко Б.А. Перспективи використання фізичної симуляції процесів для дослідження динаміки фрактальних структур // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, спеціальний випуск до VI науково-практичної конференції “Сучасні проблеми збалансованого природокористування”, 2011, Кам’янець-Подільський. – С.151–155.
  • Бахмат М.І., Шелудченко Б.А. Універсальність нелінійної динаміки моделей структур // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, спеціальний випуск до VIІ науково-практичної конференції “Сучасні проблеми збалансованого природокористування”, 2012, Кам’янець-Подільський. – С.3–10.
  • Шелудченко Б.А., Зеленський В.А, Васик Л.С., Шелудченко І.А. Конструктивна екологія – засади та принципи конструювання ПТГЕС / Матеріали І-ої міжн. наук.-практ. конф. “Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування – 2012”. – Івано-Франківськ, 2012. – С.159–
  • Шелудченко Б.А. Конструктивная экология: современное состояние и перспективы / Сб. научн. трудов Ставропольского ГАУ: Аграрная наука, творчество, рост – 2013 // Ставрополь: 2013. – С.275–
  • Бахмат М.І., Шелудченко Б.А. Фрактальна інваріантність як умова екологічної безпеки техногенних ландшафтів // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, спеціальний випуск до VIІІ науково-практичної конференції “Сучасні проблеми збалансованого природокористування”, 2013, Кам’янець-Подільський. – С.3–8.
  • Кухарець С.М, Шелудченко Б.А. Обґрунтування механіко-технологічних основ конструювання агроекосистем // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, спеціальний випуск до VIІІ науково-практичної конференції “Сучасні проблеми збалансованого природокористування”, 2013, Кам’янець-Подільський. – С.164–171.
  • Шелудченко Б.А. Загальні принципи розробки проектів природно-техногенних геоекосистем // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету, спеціальний випуск до IX науково-практичної конференції “Сучасні проблеми збалансованого природокористування”, 2014, Кам’янець-Подільський. – С.4–
  • Шелудченко Л.С., Шелудченко Б.А., Вознюк С.В. Аналітичне обгрунтування параметрів лакунарності лісових газо-пилозахисних смуг автомобільних доіг // Наук.-техн. журнал “Екологічна безпека та збалансоване ресурсовикористання”. Спец. вип., 2014, Івано-Франківськ. – С.56–
  • Шелудченко Б.А., Шелудченко І.А. Аналіз динаміки територіальних структур природно-техногенних геоекосистем методами віртуальної симуляції // Матеріали ІІ міжн. наук.-практ. конф. “Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування”, 2015, Київ-Трускавець, ДКЗ. – С.310–
  • Sheludchenko B. А. Chronological specifics of dynamics auto-road network of Ukraine / B. А. Sheludchenko, V.R. Biletskiy,I. Trostenyuk // Intellectual Archive Bulletin. – 2019.
  • Шелудченко Б.А. Розробка лабораторного методу оцінки структурних моделей ґрунту / Б.А. Шелудченко, В.В.Чуба, В.Р.Білецький // Науковий вісник НУБіП України, серія Техніка та енергетика АПК – 2018. – Вип. 282.
  • Шелудченко Б.А. Розробка реологічної моделі дерново-підзолистого ґрунту / Б.А. Шелудченко, П.М.Забродський, С.М. Кухарець // “Наукові горизонти (Scientific horizons)” №11–12 (72), 2018, ЖНАЕУ.
  • Шелудченко Б.А. Проектні розрахунки покриттів автомобільних доріг за методом граничних навантажень / Б.А. Шелудченко, П.М.Забродський, О.Б.Плужников // Зб.наук.матеріалів “Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту”, Кропивницький, ЦНТУ, 2018.
  • Шелудченко Б.А. Автотранспортний потік, як дисипативна система / Б.А. Шелудченко, С.М.Кухарець, О.Б.Плужніков // Матер. ІІ Міжн. наук.-практ.конф. “Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві”, ЖНАЕУ, 2018.
  • Sheludchenko B. Analytical study of multifractal invariant attributes of traffic flows / O. Skydan, S.Kukharets, O. Medvedskyi, Ya.Yarosh // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 3/3 (99) 2019 (p. 22-29).
  • Шелудченко Б.А. Синхронізація динаміки колективного руху автотранспортних потоків у вузлах автотранспортної мережі / Б.А. Шелудченко, Ю.І.Тросте-нюк, С.М. Кухарець [та ін.] // “Наукові горизонти”, “Scientific horizons», Науковий журнал, 2019, № 5 (78), ISSN 2663-2144 (с.3-8).
  • Sheludchenko B. Graph-analytical optimization of the transverse vertical cross-section of a contact zone between soil and an elastic wheeled mover / B. Sheludchenko, Аrauskis, G.Golub, S.Kukharets, O.Medvedskyi,V.Chuba, A.Zabrodskyi // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 6/1 (102) 2019 (p. 77-84).