Посада

Доцент кафедри електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології

Науковий ступінь

Кандидат історичних наук

 

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

В 2001 році закінчила ЖДПУ ім. Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.

2011–2013 рр. – отримала другу вищу освіту в ЖНАЕУ за спеціальністю «Економіка і підприємництво» та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.

2011–2015 рр. – навчання в аспірантурі ННСГБ при НААНУ м. Києва.

2015–2016 рр. – отримала вищу освіту в ЖНАЕУ на факультеті інженерії та енергетики  та здобула кваліфікацію інженера-механіка.

Тема дисертації та рік захисту

Дисертацію захистила в 2015 році у м. Києві. Тема дисертації (за спеціальністю 07.00.07) «Діяльність академіка НАН України О.М. Онищенка з розвитку вітчизняної аграрно-економічної науки (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)

Сфера наукових інтересів

Охорона праці, безпека життєдіяльності виробничих процесів АПК.

Загальна кількість публікацій

Має понад 13 опублікованих праць, з них 5 у наукових фахових виданнях.

 

 • Дослідження рівня виробничого травматизму та профзахворюваності при вирощуванні продукції рослинництва в умовах відкритого та захищеного ґрунту України / Л. Г. Савченко, В. М. Савченко. Вісн. Харківського нац. техн. ун-ту сільського госп-ва ім. П. Василенка. – 2017. – Вип. 180. – С. 160–168.
 • Аналіз системи цивільного захисту в АПК України / Л. Г. Савченко, В. М. Савченко, С.М. Кухарець. Вісник ЖНАЕУ. – 2017. – № 1 (58), т. 1.
 • Дослідження рівня професійного ризику, виробничого травматизму та профзахворюваності в галузі тваринництва України / В. М. Савченко,Н. М. Цивенкова,Л. Г. Савченко. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «механіко-технологічні системи та комплекси». – 2017. – № 19 (1241). С. 151–157.
 • Виробничий травматизм та професійна захворюваність в галузях АПК України, США та Європи / Л. Г. Савченко, В. М. Савченко. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь». Житомирський агротехнічний коледж,м. Житомир, 29–30 березня 2017 р.
 • Дослідження впливу мікроклімату в промислових теплицях на вироб­ничий персонал / Л. Г. Савченко, М. Ю. Котубей. І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві». ЖНАЕУ 16–11.2017 року.
 • Гігієнічна оцінка впливу технічного стану систем керування вологісними та температурними режимами в теплиці на виробничий персонал / Л. Г. Савченко, В.М. Савченко, С.В. Міненко. Технічний сервіс агропромислового, лісового і транспортного комплексів. – 2018. – №11. – С. 280–285.
 • Вплив технічного стану технологічних систем на умови праці та професійні ризики виробничого персоналу промислових теплиць / Л. Г. Савченко, В.М. Савченко. Збірник тез доповідей 5 Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» (22–23 лютого 2018 року)/ Національний університет біоресурсів і природокористування України. – К., 2018 – С. 138–140.
 • Вплив температурних режимів на виробничий персонал індустріальних теплиць / Л. Г. Савченко, В.М. Савченко. Збірник тез доповідей 4 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» (28–29 Березня 2018 року)/ Житомирський агротехнічний коледж. – Ж., 2018. – С. 44–46.
 • Аналіз впливу технічного стану систем підживлення рослин двоокисом вуглецю на виробничий персонал теплиць / В.М. Савченко, Л.Г. Савченко, А. І. Бойко. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2019. – Вип. 198. – С. 422–429.
 • Researching the impact of optical radiation and illumination for production personnel / В.М. Савченко, Л.Г. Савченко. Екологічні науки : науково-практичний журнал / Головний редактор О.І. Бондар. – К. : ДЕА, 2019. – № 1(25). Т. 1. – С 109–
 • Дослідження впливу спектрів оптичного випромінювання та освітленості на виробничий персонал / Л.Г. Савченко. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» Житомирський агротехнічний коледж 28–29 Березня 2019 року.
 • Вплив технічного стану систем підживлення рослин двоокисом вуглецю на виробничі процеси / А.І. Бойко, В.М. Савченко, Л.Г. Савченко VI Міжнародна науково-технічна конференціїя «Крамаровські читання» з нагоди 112-ої річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906–1987) Національний університет біоресурсів і природокористування України 21–22 лют. 2019 р., м. Київ.