Посада

Асистент кафедри механіки та інженерії агроекосистем

Науковий ступінь

Кандидат історичних наук

Дані про вищу освіту

В 2001 році закінчила ЖДПУ ім. Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.

2011-2013 рр. – отримала другу вищу освіту в ЖНАЕУ за спеціальністю «Економіка і підприємництво» та здобула кваліфікацію менеджера-економіста.

2011-2015 рр. – навчання в аспірантурі ННСГБ при НААНУ м. Києва.

2015-2016 рр. – отримала вищу освіту в ЖНАЕУ на факультеті інженерії та енергетики та здобула кваліфікацію інженера-механіка.

Тема дисертації та рік захисту

Дисертацію захистила в 2015 році у м. Києві. Тема дисертації (за спеціальністю 07.00.07) «Діяльність академіка НАН України О.М. Онищенка з розвитку вітчизняної аграрно-економічної науки (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)

Сфера наукових інтересів

Охорона праці, безпека життєдіяльності виробничих процесів АПК.

Загальна кількість публікацій

Має понад 13 опублікованих праць, з них 5 у наукових фахових виданнях.