Посада

Асистент кафедри механіки та інженерії агроекосистем

Дані про вищу освіту

Закінчив у 2006 році Житомирський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики».

У 2018 році отримав диплом з відзнакою Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю «Агроінженерія».

Закінчив аспірантуру в Житомирському національному агроекологічному університеті зі спеціальності 05.05.11 – «Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва».

Загальна кількість публікацій

Основні наукові та методичні праці:

 1. Має більше 10-и опублікованих праць.

  • Кучеров С. Ф. Теплообмінні апарати і методи їх розрахунків [методичні вказівки для студентів напрямів спеціальностей 6.100102 «Процеси, машини та обладнання АПВ» та 6.090109 «Технологія та переробка продукції тваринництва»] / С. Ф. Кучеров, В. О. Шубенко, С. М. Кухарець, О. Б. Плужніков. Житомир : ЖНАЕУ, 2012. – 64 с.
  • Плужніков О. Б. Геометрія перколяційних середовищ / О. Б. Плужніков // Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доп. учасників І туру Всеукраїнського конкурсу студ. наук. робіт з природнич. та гуманітарних наук. – Житомир: вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2013. – С. 198–201.
  • Кучеров С. Ф. Методичні розробки з курсу ТММ до виконання розрахунково-графічних робіт «Структурний, кінематичний і силовий аналіз плоских важільних механізмів» для студентів заочної і стаціонарної форм навчання / С. Ф. Кучеров, О. Б. Плужніков. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 76 с.
  • Плужніков О. Б. Класифікаційна характеристика та конструктивні параметри перколяційно-фрактальних датчиків / О. Б. Плужніков, І. Г. Грабар // Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. доповідей другої наук.-техн. конф. ЖНАЕУ – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – С. 157–163.
  • Лімонт А. С. Кінематичний режим підбивального барабана прес-підбирача і формування рулону льонотрести при її збиранні / А. С. Лімонт, В. М. Климчук, О. Б. Плужніков // Механізація та електрифікація сільського господарства. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Випуск 98. Т.1. – Глеваха, 2013 – С. 252–261.
  • Кучеров С. Ф. Індивідуальні завдання для виконання РГР з курсу ТММ «Структурний, кінематичний і силовий аналіз плоских важільних механізмів» 35 варіантів схем / С. Ф. Кучеров, О. Б. Плужніков. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 70 с.
  • Плужніков О. Б. Фрактал та його розмірність / О. Б. Плужніков, І. Г. Грабар // Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся : зб. Доповідей учасників 3-ої студ. наук.-техн. конф. Інженерно-технічного ф-ту ЖНАЕУ – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет» 2014. – С. 349–360.
  • Кучеров С. Ф. Методичні розробки з курсу теорії механізмів і машин «Основи кінематики зубчастих механізмів» / С. Ф. Кучеров, О. Б. Плужніков. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – 30 с.
  • Плужніков О. Б. Зв’язок фізичних та механічних параметрів в перколяційних тензометричних перетворювачах // Перші наукові кроки–2014 : зб. наук. праць. Під заг. ред. І. М. Бендери, Л. Ю. Збаравської. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я. І., 2014. – С. 223.
  • Кучеров С. Ф. Індивідуальні завдання для виконання розрахунково-графічної роботи з курсу теорії механізмів і машин «Основи кінематики зубчастих механізмів» / С. Ф. Кучеров, О. Б. Плужніков. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – 42 с.
  • Лімонт А. С. Кінематичний режим підбивального барабана прес-підбирача і формування рулону льонотрести при її збиранні / А. С. Лімонт, В. М. Климчук, О. Б. Плужніков // Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та ІХ Всеукраїнської конференції семінару аспірантів, докторантів та здобувачів у галузі аграрної інженерії. – Глеваха, 2014 – С. 80.
  • Нездвецька І. В. Дослідження залежності технологічних параметрів процесу сушіння цикорію кореневого від конструкційних параметрів сушарки / І. В. Нездвецька, А. П. Войцицький, О. Б. Плужніков // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 2 (45), т. 4, ч. 1. – С. 186–192.
  • Виробництво твердого біопалива в умовах сільськогосподарського підприємства / В. О. Шубенко, Н. М. Бовсунівська, О. Б. Плужніков, О. О. Осадчий // Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся: зб. доп. учасників IV наук.-техн. конф. інженерно-технічного ф-ту ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 4 грудня 2014 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2014. – С.39–45.
  • Грабар І. Г. Синергетика грунтових структур, проблеми відповідальності, надія чи технокатастрофа / І. Г. Грабар, О. Б. Плужніков, П. О. Максимець // Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся: зб. доп. учасників IV наук.-техн. конф. інженерно-технічного ф-ту ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 4 грудня 2014 р.) – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2014. – С.316–323.
  • Нарисна геометрія [метод. вказ. Для студентів інженерних спец.] / Р. С. богатиренко, О. Б. Плужніков . – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 36 с.Підготовлені до друку методичні вказівки з дисципліни «», частина І для студентів технічних спеціальностей (в співавторстві з Плужніковим О. Б.) – 2 др.арк., – 1 др.арк., – 70 год. 2015
  • Лімонт А. С. Абсолютна маса насіння і збирання льону-довгунця / А. С. Лімонт, О. С. Поліщук, О. Б. Плужніков // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільсько­господарських машин. Кіровоград : КНТУ. – 2016. – Вип. 46. – С. 166–175.
  • Кухарець С. М. Об'єкти біоенергетичних систем в аграрному виробництві / С. М. Кухарець, Г. А. Голуб , Я. Д. Ярош, О. Б. Плужніков // І Всеукраїнська науково-практична конференція  «Досвід і проблеми впровадження в Україні технологій підвищення енергоефективності та енергозбереження на основі використання енергетичних установок і комплексів на нетрадиційних і відновлюваних джерелах енергії», 25–26 трав. 2017 р. – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2017. – С. 4–7.
  • Плужніков О. Б. Застосування теорії руху матеріальної точки в агроінженерії / О. Б. Плужніков // Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві : матеріали 1-ї всеукр. наук.-практ. конф., 16–17 листопада 2017 р. – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2017. – С. 334–338.
  • Плужніков О. Б. Особливості використання систем автоматичного проектування для розв’язку технічних задач / О. Б. Плужніков // Наукові читання – 2018 : матеріали наук.-практ. конф., 19 березня 2018 р. – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2017. – С. 65–68.
  • Лімонт А. С. Проектні розрахунки покриттів автомобільних доріг за методом граничних навантажень / А. С. Лімонт, О. Б. Плужніков // Інноваційної технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту : матеріали між нар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2018 р. Кропивницький : ЦНТУ. – 2018. – С. 166–175.
  • Гідравляка і теплотехніка / Б. А. Шелудченко, С. М. Кухарець, В. Р. Білецький, О. Б. Плужніков. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 118 с.
  • Шелудченко Б. А. Автотранспортний потік, як дисипативна система / Б. А. Шелудченко, С. М. Кухарець, О. Б. Плужніков // Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві : матеріали 2-ї міжнар. наук.-практ. конф. 15–16 листопада 2018 року. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – С. 83–89.
  • Лімонт А. С. Абсолютна маса насіння і збирання льону-довгунця / А. С. Лімонт, С. С. Добранський, О. С. Поліщук, О. Б. Плужніков // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільсько­господарських машин. Кропивницький : ЦНТУ. – 2019. – Вип. 48.
  • Шелудченко Б. А. Синхронізація динаміки колективного руху автотранспортних потоків у вузлах автотранспортної мережі / Б. А. Шелудченко, С. М. Кухарець, О. Б. Плужніков [та ін.] // Наукові горизонти (Scientific horizons). 2019. No 5 (78). C. 3–
  • Шелудченко Б. А. Молекулярні характеристики газів в двигунах внутрішнього згоряння мобільних засобів / Б. А. Шелудченко, С.М.Кухарець, О.Б.Плужніков [та ін.] // Наукові читання –2019 : матеріали наук.-практ. конф., 15 травня 2019 р. – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2019. – С. 10–13.
  • Tsyvenkova Results of investigation in corrosion processes in gasifyer gasifying I. Nezdvetskaya, O. Pluzhnikovfuels containing straw and lignin / N. Tsyvenkova, A. Holubenko // Engineering for rural development 2019 : proceedings of the 18-th International scientific conference, May 20-22 2019. Jelgava, Latvia, 2019. P. 1415–1422.
  • А.С. Лімонт Технологічна надійність і щозмінне технічне обслуговування льонозбиральних комбайнів / А.С. Лімонт, О.Б. Плужніков // Підвищення надійності машин і обладнання матеріали 1-ої міжнар. наук.-практ. конф., 17–19 квітня 2019 р. – Кропивницький: ЦНТУ, 2019. – С. 110–112.
  • Б. А. Шелудченко Передумови синхронізації колективного руху автотранспортних потоків на ділянках серпантину (у шпильках) автомобільних доріг / Б. А. Шелудченко, С. М. Кухарець, В. Р. Білецький, О. Б. Плужніков // Наукові горизонти (Scientific horizons). 2019. No 12 (85). C. 60–