Посада

Доцент кафедри механіки та інженерії агроекосистем

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

В 1971 році закінчила Московський інститут нафтохімічної газової промисловості ім. І. М. Губкіна за спеціальністю Технологія і комплексна механізація розробки нафтових і газових родовищ.

Аспірантуру закінчила в 1978 році зі спеціальності «Технологія та комплексна механізація розробки нафтових і газових родовищ» при МІНХ і ГП.

Тема дисертації та рік захисту

Дисертацію захистила в 1988 році у м. Москва. Тема дисертації: 05.15.06 «Особливості розробки та експлуатації газогідратних родовищ (на прикладі Мессояхського родовища).

Сфера наукових інтересів

Теорія ймовірностей і математична статистика.

Загальна кількість публікацій

Має понад 60 опублікованих праць, з них 20 статей, 20 методичних розробок.

Основні наукові та методичні праці:
  • Богатиренко Р. С. «Математика в економіці» Частина 1. Вища математика у вправах і задачах» / Р. С. Богатиренко, М. П. Фомін,  І. П. Слюсаренко // Навчальний посібник. – Житомир : 2012. – 356 с.
  • Богатиренко Р. С. Методичні матеріали для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Теорія ймовірностей і математична статистика» для студентів економічних спеціальностей / Р. С. Богатиренко, М.П.Фомін  – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 76 с.
  • Богатиренко Р. С. Методичні вказівки до практичних занять з курсу математичної статистики для студентів економічних та інженерних спеціальностей / Р. С. Богатиренко, М.П.Фомін  – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. –62 с.
  • Богатиренко Р. С. Методичні вказівки до практичних занять «Теорія ймовірностей» для студентів економічних спеціальностей / Р. С. Богатиренко, М.П.Фомін,  І. П. Слюсаренко – Житомир : ЖНАЕУ,  2014 – 100 с.
  • Богатиренко Р. С. Завдання для виконання розрахункової роботи з курсу теорії ймовірностей для студентів економічних спеціальностей / Р.С.Богатиренко, М. П. Фомін,  І. П. Слюсаренко – Житомир : ЖНАЕУ,  2014 – 52 с.
  • Богатыренко Р. С. Балансовые соотношения для газогидратной залежи / Р. С. Богатыренко, С. Н. Закиров // Газовая промышленность. – 1979. – № 7.
  • Богатыренко Р. С. Оптические характеристики тонких плёнок гексаборда лантана, легированных иттрием / Р. С. Богатыренко, Л. А. Иванченко, Е. М. Дудник // «Материалы Х всесоюзного доклада «Теория электронного строения и свойства тугоплавких металлов и соединений» – Наманган, 1991.
  • Богатиренко Р. С. Застосування теорії оптимізації при математичній обробці геодезичних вимірювань / Р. С. Богатиренко, Н. В. Гонгало // «Передові технології … в с.-г. Полісся» : збірник доповідей третьої науково-технічної конференції ЖНАЕУ – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2014 – С.72–77.