Кафедру механіки та інженерії агроекосистем створено в квітні 2016 року. Проте, традиції кафедри можна розпочати із 1988 року, коли, у зв’язку з відкриттям факультету механізації сільського господарства, на базі кафедри фізики і вищої математики в 1988 році було створено кафедру вищої математики і загальнотехнічних дисциплін. У жовтні 1995 року кафедру було поділено на кафедру вищої математики і кафедру загальнотехнічних дисциплін. Ці кафедри як окремі підрозділи проіснували до 2008 року, тоді знову відбулося їх об’єднання в кафедру вищої математики та загальнотехнічних дисциплін.

Кафедра є багатопрофільною. На ній викладається цикл інженерних дисциплін: нарисна геометрія та креслення, теоретична механіка, технічна механіка, механіка матеріалів і конструкцій, теорія механізмів і машин, деталі машин та основи конструювання, ВСТВ, підйомно-транспортні машини. З вересня 2016 року на кафедрі викладається нова дисципліна «Біоенергетичні системи в аграрному виробництві» а також цикл дисциплін із охорони праці.

Для реалізації навчального процесу у своєму складі кафедра має такі навчальні лабораторії: нарисної геометрії та комп’ютерної графіки, взаємозамінності та стандартизації технічних вимірювань, деталей машин та підйомно-транспортних машин, механіки матеріалів і конструкцій.

На кафедрі механіки та інженерії агроекосистем працює 2 доктори наук, 4 кандидати наук.

У період з 2010 року співробітниками кафедри у співпраці із науковцями інших кафедр та університетів розроблено та запатентовано установку для виробництва дизельного біопалива в умовах фермерського або приватного господарства, двозонний твердопаливний котел із верхнім горінням, конструкцію анаеробного обертового реактора для зброджування гною, пташиного посліду та рослинного субстрату, конструкцію ґрунтообробного знаряддя для смугового обробітку ґрунту, малогабаритний газогенератор для живлення електростанції.

На кафедрі проводиться підготовка докторів філософії із спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування».

За останні роки науковцями кафедри отримано понад 20 патентів України на винаходи, опубліковано більше 200 друкованих праць та фахових статей, впроваджено у виробництво низку наукових розробок.

Для підвищення ефективності підготовки фахівців та широкого залучення студентської молоді до проведення наукових досліджень діє студентське конструкторське бюро.

каф миа 2020

Колектив кафедри механіки та інженерії агроекосистем (зліва направо):
1-й ряд: Цивенкова Н.М., Кухарець С.М., Савченко Л.Г., Мельник Н.В.;
 
2-й ряд: Шелудченко Б.А., Пінкін А.А., Борисов Ф.І., Плужніков О.Б., Забродський П.М., Медведський О.В.