Посада

Професор кафедри загального лісівництва, доцент

Дані про вищу освіту

У 1986 році закінчив Ленінградську лісотехнічну академію за спеціальністю «Інженер лісового господарства».

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію захистив у 1999 році у Національному аграрному університеті (м. Київ).

Докторську дисертацію на тему «Наукові основи підвищення продуктивності та стійкості соснових насаджень у правобережному Поліссі України» зі спеціальності «Лісознавство і лісівництво» захистив у 2005 році в Українському державному лісотехнічному університеті (м. Львів).

Сфера наукових інтересів

Лісознавство та лісівництво, лісовідновлення і лісорозведення

Основні наукові та методичні праці:
 1. Ткачук В.И. Динамика возрастной структуры и лесопользования в Полесье / В.И. Ткачук, В.А. Бузун // Проблемы экологии лесопользования в Полесье Украины. Житомир: Волынь, – С.75-78.
 2. Ткачук В.І. Береза українська в умовах Полісся / В.І. Ткачук // Лісовий і мисливський журнал – 1998, №2 – С. 27.
 3. Ткачук В.І. Динаміка лісових ресурсів Житомирської області/ В.І. Ткачук, В.О. Бузун // Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі України. – Вип.6. – Житомир: Волинь, 1999. – С. 151-
 4. Ткачук В.І. Радіаційне забруднення 137Cs недеревної продукції лісів в місцях заготівлі грибів, ягід та випасу приватної худоби навколо населених пунктів Житомирщини/ В.І. Ткачук, М.М. Холод // Проблеми екології лісів і лісокористування на Поліссі України. – Вип. 1(7). – Житомир: Волинь, 2000. – С. 72-79.
 5. Ткачук В.І. Сосна звичайна на Правобережному Поліссі: динаміка зростання ресурсного потенціалу / В.І. Ткачук // Науковий вісник УкрДЛТУ. – Львів, 2003. – Вип.13.3 – С. 306-311.
 6. Ткачук В.І. Проблема оптимізації лісового покриву Полісся/ В.І. Ткачук // Наук. вісник УкрДЛТУ: Стан і тенденції розвитку лісівничої освіти, науки та лісового господарства в Україні. – Львів: УкрДЛТУ. – – Вип. 14.6 – С. 133-138.
 7. ТкачукВ.І. Антропогенний вилив на продуктивність лісів і ресурси деревини Поліського краю / В.І. Ткачук, В.П. Ткач, В.О. Бузун // Лісівництво і агролісомеліорація – Харків: Майдан, 2002. – Вип. 103. – С. 115-122.
 8. ТкачукВ.І. Спалах рудого соснового пильщика у Західному Поліссі / В.І. Ткачук, С.Г. Гамаюнова // Наук. вісник НАУ. – Київ, 2004. – Вип.71. – С. 262-267.
 9. Ткачук В.І. Радіоекологічні проблеми, пов’язані з суцільними рубками у соснових лісах Українського Полісся / В.І. Ткачук // Вісник НУВГП, Рівне, 2007. – Вип. 2(38). – С. 94-100.
 10. Ткачук В.І. Сосна звичайна на Правобережному Поліссі: динаміка зростання ресурсного потенціалу / В.І. Ткачук // Вісник НУВГП, Рівне, 2007. – Вип. 2(38). – С. 94-100.
 11. Ткачук В.І. Ріст та сортиментна структура плантаційних культур сосни звичайної у Житомирському Поліссі / В.І. Ткачук // Вісник НУВГП, Рівне, 2007. – Вип. 2(38). – С. 94-100.
 12. Ткачук В.І. Сучасна радіоекологічна ситуація у лісах Житомирської області/ В.І. Ткачук // Вісник НУВГП, Рівне. – – Вип.3(39). – С. 391-397.
 13. Ткачук В.І. Динаміка біорізноманіття в дубових лісах вологих сугрудів Центрального Полісся після суцільних рубок/В.І. Ткачук // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГА. – Вип.111. – С. 73-79.
 14. Ткачук В.І. Багаторічна динаміка природно-заповідного фонду території лісогосподарських підприємств Житомирської області / В.І. Ткачук // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГА. – Вип.111. – С. 235-241.
 15. Ткачук В.І. Рідкісні види судинних рослин лісів Житомирської області та їх охорона в об’єктах природно-заповідного фонду / В.І. Ткачук, О.О. Орлов // Зб. статей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку». – Житомир, 2007. – С. 189-194.
 16. Tkachuk, V.I., Klymchuk, O.O., & Kovalchuk, I.S. (2019). Динаміка відновлення чорничників після суцільних рубок головного користування. Науковий вісник НЛТУ України, 29(6), 24-27. https://doi.org/10.15421/40290604