Посада

доцент кафедри загального лісівництва, доцент

Дані про вищу освіту

В 2005 році закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», здобула кваліфікацію інженер-еколога лісового господарства. У 2008 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю 03.00.16 – екологія

Тема дисертації та рік захисту

В 2012 році захистила дисертацію на тему «Сезонні зміни консортивних зв’язків птахів у лісах Центрального Полісся» на засіданні спеціалізованої Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України і отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук із спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

Сфера наукових інтересів

Вивчення орнітофауни Центрального Полісся; дослідження особливостей взаємозв’язків у лісових біогеоценозах

Основні наукові та методичні праці:
  • Климчук О.О. Про консортивні зв’язки птахів у гніздовий період у дубових насадженнях Центрального Полісся / О.О. Климчук // Наук. вісн. Ужгородського ун-ту. – Сер. Біологія. – 2008. – Вип. 23. – С. 54-58.
  • Климчук О.О. Про консортивні зв’язки птахів в осінній період у сосновому насадженні в умовах Центрального Полісся / О.О. Климчук // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – 2008. – Вип. 18.2. – С. 36-40.
  • Климчук О.О. Біоморфічна характеристика орнітоконсорцій сосни звичайної в осінній період в умовах Центрального Полісся / О.О. Климчук // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2008. – Вип. 113. – С. 215-218.
  • Климчук О.О. Про консортивні зв’язки птахів із сосною звичайною (Pinus sylvestris L.) та дубом черешчатим (Quercus robur L.) в осінній період в умовах Центрального Полісся / О.О. Климчук // Вісник ДАУ. – 2008. – № 2. – С. 267-273.
  • Климчук О.О. Сезонні зміни консортивних зв’язків птахів у чистих дубових і грабово-дубових насадженнях Центрального Полісся / О.О. Климчук // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 119-124.
  • Климчук О.О. Особливості функціонування орнітоконсорцій дуба черешчатого (Quercus robur L.) в осінній період в умовах Житомирського Полісся / О.О. Климчук, І.М. Кучер, О.Л. Кратюк // Агроекологічний журнал. – 2011. – Спец. вип. – С. 104-106.
  • Климчук О.О. Консортивні зв’язки птахів чистих соснових насаджень у весняно-літній період у лісах Центрального Полісся / О.О. Климчук // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів, 2014. – Вип. 24.2. – С. 13-17.
  • Біоморфічна характеристика орнітоконсорцій сосни звичайної у весняно-літній період в умовах Центрального Полісся / О.О. Климчук // Вісник ЖНАЕУ: науково-теоретичний збірник. – Житомир, 2014. – Вип. № 1(41), Т. 3. – С. 59-63.
  • Вплив ягідників на біотопічний розподіл тетерука (Lyrurus tetrix L.) в умовах Центрального Полісся / О.О. Климчук // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 60-64.
  • Сезонна динаміка консортивних зв’язків птахів з сосною звичайною у березово-соснових насадженнях Центрального Полісся / О.О. Климчук // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 61-67.