Посада

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри загального лісівництва, доцент

Дані про вищу освіту

У 1989 році з відзнакою закінчив лісогосподарський факультет Української сільськогосподарської академії за спеціальністю «Лісове господарство» і здобув кваліфікацію інженера лісового господарства

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію зі спеціальності «Екологія» на тему «Особливості використання недеревної продукції лісу в умовах радіоактивного забруднення Полісся України» захистив у 2003 році

Сфера наукових інтересів

Лісознавство та лісівництво

Основні наукові та методичні праці:
 • Іванюк І.Д. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Регулювання продуктивності лісів» / І.Д. Іванюк, В.М. Турко. – Житомир: ДВНЗ «Державний агроекологічний університет», 2007. – 50 с.
 • Іванюк І.Д. Методичні вказівки для практичних занять з лісівництва «Сучасні методи поліпшення якісного складу лісів» / І.Д. Іванюк, В.М. Турко. – Житомир: ЖНАЕУ, 2009. – 51 с.
 • Іванюк І.Д. Збірник нормативно-довідкових матеріалів / І.Д. Іванюк, В.М. Турко. – Житомир: ЖНАЕУ, 2009. – 48 с.
 • Іванюк І.Д. Методичні вказівки та завдання для проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Лісознавство» для студентів денної форми навчання / І.Д. Іванюк, Т.М. Іванюк. – Житомир: ЖНАЕУ, 2010. – 49 с.
 • Іванюк І.Д. Методичні вказівки для лабораторно-практичних занять з дисципліни «Лісознавство» для студентів заочної форми навчання / І.Д. Іванюк, Т.М. Іванюк. – Житомир: ЖНАЕУ, 2010. – 43 с.
 • Типологія лісу: [навчальний посібник] / Васенков Г.І., Іванюк І.Д., Макарчук Я.І., Орлов О.О. – Житомир: видавництво «Полісся», 2013. – 244 с.
 • Мисливствознавство: [навчальний посібник (частина перша)] / Гузій А.І., Іванюк І.Д., Кусік В.М., Хоєцький П.Б. – Харків, 2017. – 276 с.
 • Лісова таксація: [практикум] / Васенков Г.І., Іванюк І.Д., Гиря В.А., Кусік С.М. – Харків, 2017. – 152 с.
 • Захисне лісорозведення (історичний аспект) / Васенков Г.І., Іванюк І.Д., Іванюк Т.М., Хрик В.М. – Харків, 2017. – 160 с.
 • Іванюк І.Д. Особливості лісових грунтів дубових деревостанів у вологих сугрудах Полісся / І.Д. Іванюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2010. – №1. – С. 220-225.
 • 1. Іванюк І.Д. Ґрунтові умови дубових насаджень Полісся України / І.Д. Іванюк, Т.М. Іванюк // Матеріали конф. наук.-педаг. праців. наук.-інновац. ін-ту екології та лісу «Наукові читання – 2013» > (14 лют. 2013 р.). – Житомир: ЖНАЕУ, 2013. – т. 1. – С. 77-80.
 • Іванюк І.Д. Структура розподілу дубових деревостанів Центрального Полісся України за групами віку / І.Д. Іванюк, Т.М. Іванюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – Вип. №1(41), т.3. – С. 135-140.
 • 1. Іванюк Т. М. Стан дубових насаджень Центрального Полісся України / Т.М. Іванюк, І.Д. Іванюк // Міжнародна науково-практична конференція «Здоров’я лісів, екосистемні послуги та лісові продукти для суспільства, 6-7 квітня 2017 р. – Київ, 2017. – С. 75-76.
 • Мисливствознавство: [навчальний посібник (частина друга)] / Гузій А.І., Іванюк І.Д., Кусік В.М., Хоєцький П.Б. – Харків, 2018. – 258 с.

 • Лісівничо-екологічний потенціал дібров Полісся України: монографія / [П.І. Лакіда, О.П. Бала, Л.М. Матушевич, І.П. Лакіда, І.Д. Іванюк].– К.-Шевч. ФОП Майданченко, 2018. – 206 с.

 • І.Д. Іванюк, В.П. Ландін Сучасний стан і продуктивність насаджень дуба звичайного (Quercus  Robur L.) у лісовому фонді КП «Житомироблагроліс»/ Агроекологічний журнал №1 – 2019.

 •  

  Іванюк І.Д. Іванюк Т.М. Радіальний приріст пристигаючих дубових деревостанів сугрудів Центрального Полісся України / Наукові горизонти №2 (75) – 2019.

 •  

  І.Д. Іванюк, Т.М. Іванюк. Фітоіндикація кислотності грунту після суцільних зрубів у сугрудах Центрального Полісся України / Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих вчених і викладачів. - Малин: МЛТК, 2019 р.