Климчук Олександра Олександрівна

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри загального лісівництва
Коротка біографія

В університеті працює з 2007 року на посадах асистента кафедри економіки навколишнього середовища та екосоціології, кафедри експлуатації лісових ресурсів; асистента та доцента кафедри загального лісівництва.

В 2005 році закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», здобула кваліфікацію інженер-еколога лісового господарства.

У 2008 році закінчила навчання в аспірантурі Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

В 2012 році захистила дисертацію на тему «Сезонні зміни консортивних зв’язків птахів у лісах Центрального Полісся» на засіданні спеціалізованої Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України і отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук із спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

В 2015 році присвоєно вчене звання доцента.

З 2019 року – завідувач кафедри загального лісівництва

Сфера наукових інтересів

Вивчення орнітофауни Центрального Полісся; дослідження особливостей взаємозв’язків у лісових біогеоценозах 

Основні наукові та методичні праці:
  • 1. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Лісова зоологія» для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство» / Кратюк О.Л., Гузій А.І., Власюк В.П., Андреєва О.Ю., Климчук О.О., Білецький В.Р. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 32 с.
  • 2. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Лісова екологія і типологія лісу» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 205 «Лісове господарство» / О.О. Климчук, Т.М. Іванюк // Житомир: ВА «Графіум», 2018. – 22 с.
  • 3. Методичні рекомендації для підготовки та виконання магістерської роботи студентами ОС «Магістр» спеціальності 205 – «Лісове господарство» (галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство») // укладачі: А.І. Гузій, О.П. Житова, О.О. Климчук, О.Л. Кратюк, Ю.В. Сірук, В.М. Турко – Житомир: ВА «Графіум», 2018. – 42 с.
  • 4. Методичні рекомендації для виконання практичних занять з дисципліни «Лісознавство» для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 205 «Лісове господарство»/ О.О. Климчук // Житомир: ВА «Графіум», 2018. – 70 с.
  • 5.Климчук О.О. Особливості функціонування орнітоконсорцій дуба черешчатого (Quercus robur) в осінній період в умовах Житомирського Полісся / О.О. Климчук, І.М. Кучер, О.Л. Кратюк // Агроекологічний журнал. – Київ, 2011. – С. 104 – 106.
  • 6. Климчук О.О. Біоморфічна характеристика орнітоконсорцій сосни звичайної у весняно-літній період в умовах Центрального Полісся / Л.Д. Романчук, О.О. Климчук / Вісник ЖНАЕУ: науково-теоретичний збірник. – Житомир, 2014. – Вип. № 1(41), Т. 3. – С. 59 – 63.
  • 7. Климчук О.О. Консортивні зв’язки птахів у весяно-літній період у лісах Центрального Полісся / О.О. Климчук // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ, 2014. – Вип. 24.2. – С. 13 – 18.
  • 8. Климчук О.О. Вплив ягідників на біотопічний розподіл тетерука (Lyrurus tetrix L.) в умовах Центрального Полісся / О.Л. Кратюк, О.О. Климчук // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 60 – 64.
  • 9. Климчук О.О. Сезонна динаміка консортивних зв’язків птахів з сосною звичайною у березово-соснових насадженнях Центрального Полісся / О.О. Климчк // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 61-67. 10. Tkachuk, V.I., Klymchuk, O.O., & Kovalchuk, I.S. (2019). Динаміка відновлення чорничників після суцільних рубок головного користування. Науковий вісник НЛТУ України, 29(6), 24-27. https://doi.org/10.15421/40290604.
e-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.