Посада

Доцент кафедри охорони довкілля та збалансованого природокористування

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2004 році закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». У 2005 році вступила до аспірантури Державного агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2009 році захистила дисертаційну роботу на тему: «Важкі метали в урбоедафотопах та фітоценозах м. Житомира і його приміської зони» на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю «Екологія» і отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

Фахівець з прикладних питань оцінки особливостей міграції та акумуляції ксенобіотиків у агроселітебних ландшафтах:

  • оцінка стану ґрунтового покриву урбанізованих територій стосовно вмісту мікроелементів і важких металів;
  • екологічна оцінка якості овочевої продукції, вирощуваної у межах селітебних територій;
  • оцінка якості питної води джерел нецентралізованого водопостачання сільських населених пунктів.
Загальна кількість публікацій

Автор і співавтор 60 наукових та навчально – методичних праць, у тому числі одного навчального посібника.

Основні наукові та методичні праці: