Посада

Доцент кафедри загальної екології

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
 • У 1996 році закінчив природничий факультет Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Франка за спеціальністю «Вчитель біології та хімії».
Тема дисертації та рік захисту
 • У 2008 році захистив дисертаційну роботу на тему: „Формування продуктивності валеріани лікарської залежно від елементів технології вирощування в умовах південної частини Центрального Полісся України” на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.01.09 "Рослинництво"
Сфера наукових інтересів
 • акліматизація та інтродукція лікарських та рідкісних рослин;
 • розробка та впровадження елементів технології вирощування лікарських рослин;
 • вивчення оптимальних режимів первинної переробки лікарської рослинної сировини.
Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Коротка біографія

Народився 1 січня 1971 року в с. Яроповичі Андрушівського району Житомирської області.

У 1996 році закінчив природничий факультет Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Франка за спеціальністю «Вчитель біології та хімії».

У 1996–2008 рр. працював викладачем дисциплін „Ботаніка”, „Лікарські рослини”, „Фізіологія рослин” та „Хімія” агрономічного відділення Житомирського агротехнічного коледжу.

У 2008 році – завідувач відділенням „Агрономія” коледжу. 1998–2006 pp. – здобувач кафедри селекції, насінництва і генетики Подільського державного аграрно-технічного університету.

У 2008 році захистив дисертаційну роботу на тему: „Формування продуктивності валеріани лікарської залежно від елементів технології вирощування в умовах південної частини Центрального Полісся України” на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук  зі спеціальності 06.01.09 "Рослинництво".

Із серпня 2008 року – старший викладач кафедри загальної екології Житомирського національного агроекологічного університету. Автор і співавтор понад 30 наукових та навчально - методичних праць, відеофільму „Рослинний світ Житомирського агротехнічного коледжу”.

Основні наукові та методичні праці:
 • Світельський М.М., Федючка М.І. Вивчення продуктивності та якості сировини Inula helenium L. В залежності від року вегетації в умовах ботанічного розсадника Житомирського національного агроекологічного університету. // Вісник національного університету водного господарства та природокористування, Рівне, 2009, Збірник наукових праць, випуск 3 (47), частина 1, с. 203-212.
 • Світельський М.М., Федючка М.І., Коткова Т.М., Дунаєвська О.Ф. Урожайність і якість кореневої маси валеріани лікарської при застосуванні мінеральних добрив в умовах ботанічного розсадника Житомирського національного агроекологічного університету. // Вісник Уманського національного університету садівництва, 2011, №1-2, с. 82-95.
 • Світельський М.М. Продуктивність головатню круглоголового залежно від застосування мінеральних добрив в умовах ботанічного розсадника Житомирського національного агроекологічного університету // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету, 2013, випуск 4 (74). –С.:159-166.
 • Світельський М.М. Вивчення продуктивності великоголовника сафлороподібного в умовах ботанічного розсадника Житомирського національного агроекологічного університету // Вісник Львівського національного аграрного університету, 2013, №17 (1), С.:63-67/.
 • Світельський М.М., Особливості проведення експертизи сортів головатню круглоголового (Echinops sphaerocephalus L.) на відмінність, однорідність і стабільність // Вісник національного університету водного господарства та природокористування, 2014, випуск 2 (62). - С.: 208-214.
 • Лабораторні роботи з ботаніки. Практикум: навчальний посібник. /[М.М. Світельський, Л.А.Котюк, М.І. Федючка, О.В. Іщук, Б.В. Борисюк, О.В. Швайка] За редакцією М.М. Світельського.- Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 448 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України – лист №1/11-7851 від. 23.052014).