Посада

Старший викладач кафедри загальної екології

Науковий ступінь

кандидат біологічних наук

Дані про вищу освіту
  • У 2001 році закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «радіоекологія».
  • В період з 2006 по 2009 рр. – аспірант ВНЗ «Державний агроекологічний університет».
Тема дисертації та рік захисту
  • У 2010 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія на тему: «Екологічні особливості функціонування агроценозу пшениці озимої в умовах Полісся».
Сфера наукових інтересів
  • Екологічні особливості функціонування агроекосистем, фізіологія екосистем, ландшафтна екологія.
Загальна кількість публікацій

Є автором та співавтором понад 20 наукових праць, методичних розробок та навчальних програм.

Коротка біографія

Народилася 29 листопада 1979 року у м. Житомирі.

У 2001 році закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «радіоекологія».

В період з 2006 по 2009 рр. – аспірант ВНЗ «Державний агроекологічний університет».

З 2009 р. – асистент кафедри загальної екології, з 2011 р. – старший викладач  кафедри загальної екології.

У 2010 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук  за спеціальністю 03.00.16 – екологія на тему: «Екологічні особливості функціонування агроценозу пшениці озимої в умовах Полісся».

Основні наукові та методичні праці:
  • інформація відсутня