Посада

Доцент кафедри загальної екології

Науковий ступінь

кандидат біологічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
  • У 1983 році закінчила з відзнакою природничий факультет ЖДПІ ім.І. Франка.
Тема дисертації та рік захисту
  • У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив іонів важких металів на ріст, розмноження та розвиток ставковика озерного (Mollusca, Pulmonata)», у 2007 р. здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю «Гідробіологія».
Сфера наукових інтересів

пошук репрезентативних видів-моніторів для визначення ступеню забруднення гідросфери токсичними речовинами; пошук чутливих тест-реакцій гідробіонтів на різні види полютантів; питання біомоніторингу та біоіндикації поверхневих вод України.

Загальна кількість публікацій

За результатами досліджень опубліковано 35 наукових робіт, з них 9 – у провідних фахових виданнях, визнаних ВАК України, тези в матеріалах конференцій та семінарів – 26.

Коротка біографія

Народилася 4 червня 1961 р. у смт Зарічне Рівненської обл. У 1983 році закінчила з відзнакою природничий факультет ЖДПІ ім.І. Франка.

З 1984 по 1987 рік працювала викладачем біології на кафедрі біології Харківського медичного інституту.

З 1995 р. – старший викладач, а з 2008 – доцент кафедри загальної екології Житомирського національного агроекологічного університету.

У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив іонів важких металів на ріст, розмноження та розвиток ставковика озерного (Mollusca, Pulmonata)», у 2007 р. здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю «Гідробіологія».

Основні наукові та методичні праці:
  • інформація відсутня