Посада

Доцент кафедри ґрунтознавства і землеробства

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2000 р. закінчив Державну агроекологічну академію України за спеціальністю “Агрономія”.

Тема дисертації та рік захисту

У 2005 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного аграрного університету (м. Київ) захистив дисертаційну роботу на тему: «Оптимізація режиму органічної речовини у легких за гранулометричним складом ґрунтах Полісся» і отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності «Агроґрунтознавство і агрофізика».

Сфера наукових інтересів

Дослідження ґрунтозахисних агротехнологій в умовах Полісся України, оцінка агроекологічного стану орного шару грунту в умовах переходу на енергоощадні технології, в т.ч. у системі органічного виробництва.

Загальна кількість публікацій

Автор і співавтор більше 60 наукових і науково-методичних праць, у тому числі одного підручника, навчального посібника і патенту на винахід.

Основні наукові та методичні праці: