Посада

Старший викладач кафедри загальної екології

Дані про вищу освіту
 • інформація відсутня
Тема дисертації та рік захисту
 • інформація відсутня
Сфера наукових інтересів

Основними інтересами в напрямку наукової діяльності (ініціативно-пошукова робота) є дослідження стану та екологічних особливостей фітоценозів Житомирської області, розвиток екологічного туризму на Поліссі України.

Загальна кількість публікацій

Опубліковано понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 6 навчальних посібників (два з грифом МіноАППУ), методичні розробки, буклети, статті. Співавтор типової програми «Екологічний туризм».

Коротка біографія

Народився у серпні 1957 року в місті Житомир. Закінчив середню школу №12 міста Житомира із золотою медаллю (1974 рік). Двічі поспіль (Ялта, 1973 та Чернівці, 1974) переможець республіканських олімпіад з біології.

З 1974 року навчався на біологічному факультеті Київського ордена Леніна державного університету ім. Т. Г. Шевченка (закінчив у 1979 році). Крім того, закінчив факультет громадських професій КДУ (відділення комсомольських працівників) у 1978 році, та ФГП з пішохідного туризму при спортклубі КДУ (інструктор) у 1979 році.

Працював на посадах лаборанта у НДІ фізіології ім. Богомольця (м. Київ), вчителя біології (м. Житомир). Протягом 80-х років ХХ ст. 5 разів був обраний заступником голови Ради молодих вчителів при горкомі ЛКСМУ м. Житомира.

З грудня 1981 по липень 1982 проходив стажування у школі НТП к/т «Полісся» Житомирської облради по туризму та екскурсіях. Закінчив курси інструкторів шкільного туризму при ОСЮТур Житомирського обл. ВНО (1983 рік). У Житомирському міському турклубі «Полісся» очолював сектор дитячого та юнацького туризму, має досвід керівництва категорійними походами. Учасник пішоходних, лижних і водних походів І та ІІ категорій складності (Полісся, Карелія, Карпати, Крим, Пн. Кавказ, Пд. Урал та ін.)

З 1987 по 1991 рр. – навчання в аспірантурі ЖСГІ. З 1991 року асистент кафедри ботаніки (агрономічний факультет ДАУ). З 1995 і до цього часу - старший викладач кафедри загальної екології (екологічний факультет ЖНАЕУ).

З лютого 2004 р. і до вересня 2012 року виконував обов'язки заступника декана екологічного факультету з виховної роботи. Педагогічний стаж – понад 35 років, в університеті – 26 років.

Основні наукові та методичні праці:
 • Коткова Т. М. Туризмознавство: навч. посіб. / Т. М. Коткова, О. Ю. Козловський. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 191 с.
 • Козловський О. Ю. Екологічний туризм: навчальний посібник // О. Ю. Козловський, Б. В. Борисюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 202 с.
 • Козловський О.Ю. Виховна робота зі студентами на екологічному факультеты ЖНАЕУ: з досвіду роботи // О. Ю. Козловський, П. М. Малярчук, О. А. Дереча – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2010. – 104 с.
 • Козловський О. Ю. Алгоритм розв’язання задач із загальної генетики: Навчальний посібник / О. Ю. Козловський, Т. М. Чеченєва. - Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2009.-112 с.
 • Козловський О. Ю. Весняні квіти потребують охорони: Посібник для студентів та громадських екологічних організацій / О. Ю. Козловський. - Житомир: Котвицький, 2007.-32 с.
 • Екологічний туризм: Програма навчальної дисципліни (за вибором студентів) для підготовки бакалаврів напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».- Київ: Аграрна освіта, 2008 – 9 с.
 • Козловський О. Ю. Основи біологічної систематики: Навчальний посібник / О. Ю. Козловський. - Житомир: Вид-во ДАУ, 2004.-132 с.
 • Козловський О. Ю. Методичні рекомендації до виконання контрольних і курсових робіт з навчальної дисципліни «Біологія», заочна форма навчання / О. Ю. Козловський, Л. А. Котюк. - Житомир: Вид-во ДАЕУ, 2008.-76 с.
 • Методичні рекомендації для організації роботи органів студентського самоврядування / П. М. Малярчук, І. В. Шульга, О. Ю. Козловський, І. П. Прокопенко. - Житомир: ДАЕУ, 2008. - 32с.