Посада

Доцент кафедри загальної екології

Науковий ступінь

кандидат біологічних наук

Вчене звання

доцент

Коротка біографія

Народилася 1960 року в с. Нова Чортория Любарського району Житомирської області. У 1982 р. закінчила природничий факультет Житомирського педагогічного інституту ім. І. Я. Франка. Спеціальність: біологія з додатковою спеціальністю хімія. Кваліфікація: вчитель біології та  хімії.

У навчальному закладі працює з 1990 року. Займала посади лаборанта і асистента кафедри селекції, захисту рослин і цивільної оборони. Упродовж 1995 – 1998 рр. навчалась в аспірантурі ДАЕУ. З 1998 р. працювала асистентом  кафедри селекції і фітомедицини.  1999 року у Національному аграрному університеті (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію на тему: „ Еколого-біологічні особливості стеблової нематоди Ditylenchus destructor Thorne при паразитуванні на картоплі в зоні Полісся України”. 2000 року присвоєно науковий ступінь кандидата біологічних наук.

З 2000 р. і у даний час працює на кафедрі загальної екології. Вчене звання доцента кафедри присвоєно 2004 року. З 2002 р. по 2011 р. займала посаду завідувача кафедри загальної екології.

Брала участь у роботі міжнародних наукових конференцій і симпозіумів (Україна, Росія, Білорусь, Молдова, Німеччина, Словакія). Опублікувала більше 100 наукових та  навчально-методичних праць, в т.ч. навчально-методичні посібники (1 – у співавторстві з грифом МОН України), типові навчальні програми (6 – у співавторстві), наукові статті у фахових та цитованих виданнях (20).

На території ботанічного саду ЖНАЕУ створила колекцію рослин місцевої флори і нових нетрадиційних культур, які використовують у фітомедицині, ароматерапії, фітодизайні, харчовій, парфумерній галузях, а також є цінними медоносами.

Дані про вищу освіту
 • У 1982 р. закінчила природничий факультет Житомирського педагогічного інституту ім. І. Я. Франка за спеціальністю біологія з додатковою спеціальністю хімія.

Тема дисертації та рік захисту
 • 1999 року у Національному аграрному університеті (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію на тему: „Еколого-біологічні особливості стеблової нематоди Ditylenchus destructor Thorne при паразитуванні на картоплі в зоні Полісся України”. 2000 року присвоєно науковий ступінь кандидата біологічних наук.
Сфера наукових інтересів

Ботанічні і екологічні дослідження пряно-ароматичних, ефіроолійних, лікарських та декоративних рослин в умовах культури та інтродукції, їх практичне використання.

Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
 • Григора І.М., Котюк Л.А., Михайловський Л.В. та ін. Фітоценологія. Програма для підготовки бакалаврів в аграрних навчальних закладах ІІ–ІV рівнів акредитації з напрямку 0708 „Екологія”. – Київ, Аграрна освіта. – 2003. 8 с.
 • Борисюк Б.В., Фещенко В.П., Трофімова Г.В., Котюк Л.А. Екологія. Навчальний посібник. – ДАУ, Житомир. – 2003. – 173 с.
 • Михайловський Л.В., Котюк Л.А., Коткова Т.М. Рослини роду Конюшина (Trifolium L.) у флорі Центрального Полісся України. – ДАУ, Житомир, 2003. – 48 с.
 • Біологія. Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів напряму 0708 „Екологія” (спеціальність 6.070800 „Екологія та охорона навколишнього середовища” ) у вищих навчальних закладах ІІ-ІУ рівнів акредитації Мінагрополітики У.раїни / В. В. Сереборяков, І. М. Григора, Л. А. Котюк [та ін.]. / Київ: Аграрна освіта, 2007. – 24 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних, практичних та самостійних робіт з дисципліни "Загальна екологія" (Модуль 1. Суть, завдання, основні методи та напрямки досліджень в екології) / Г. В.Трофімова, Л. А. Котюк, Фещенко В. П. [та ін.]. – Житомир: Видавництво ПП "Рута", 2007. – 100 с.
 • Котюк Л. А. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни "Екологія" для студентів спеціальності "Облік і аудит" за фаховим спрямуванням бакалавр / Л. А. Котюк, Г. В. Трофімова, Б. В. Борисюк. – Житомир: Видавництво ДАЕУ, 2008. – 78 с.
 • Козловський О. Ю. Методичні рекомендації до виконання контрольних і курсових робіт з навчальної дисципліни „Біологія”, заочна форма / О. Ю. Козловський, Л. А. Котюк. – Житомир, 2008. – 75 с.
 • Методичні рекомендації. Організація та виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи у ВНЗ Мін. АПК України з напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Н. М. Рідей, Б. В. Борисюк, Л. А. Котюк [та ін.]. – Київ:Аграрна освіта, 2010. – 78 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних та практичних робіт з дисципліни „Біологія” Модуль 3–4. Різноманітність життя на Землі. Рослини. Тварини. Для студентів напряму підготовки „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” за фаховим спрямуванням „Бакалавр” / Л. А. Котюк, Г. В. Трофімова, Т. В. Пінкіна [та ін.]. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 200 с.
 • Каталог декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України: Довідниковий посібник / : С.П. Машковська, В. Ф. Горобець, Л.А. Котюк та ін. За ред. С. П. Машковської. – Київ, 2015. – 282 с.
 • Котюк Л. А., Рахметов Д. Б., Пінкіна Т. В. Оцінка успішності інтродукції ароматичних рослин родини Lamiacea Lindl. в умовах Полісся України. Інтродукція рослин, 2017. Вип. 1 (73). С. 11–20.
 • Kotyuk L. A., Shvaika O. V. Seasonal rhythms of Hyssopus officinalis L. plants under cultivation in Zhytomyr Polissya. Ukrainian Journal of Ecology, 2018. Vol. 8 (1), P. 335–341. DOI: 10.15421/2018_219
 • Kotyuk L.A. Biological and morphological features of erems of Hyssopus officinalis L. (Lamiaceae Lindl.). Modern Phytomorphology, 2017. №11. P. 43–49. DOI: 10.5281/zenodo.569064
 • Котюк Л. А. Інтродукція ароматичних рослин родини Lamiaceae Lindl. у Центральному Поліссі України. Монографія. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. 211 с.
 • Kotyuk L. Biological active substances of Lophanthus anisatus Adans. with introduction in Polissya conditions of Ukraine / L. Kotyuk // Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality. The scientific proceeding of international network AgroDioNet. – Nitra, 2016. – P. 198–202.