Посада

Доцент кафедри загальної екології

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
  • У 1989 році закінчила Верхівнянський сільськогосподарський технікум, у 1993 році – Житомирський СГІ, агроном.
Тема дисертації та рік захисту
  • інформація відсутня
Сфера наукових інтересів

Основними напрямами наукової діяльності є радіоекологічна оцінка природних угідь Полісся Житомирщини; особливості природного та антропогенного функціонування водних екосистем Житомирщини.

Загальна кількість публікацій

Опублікувала 50 наукових та навчально-методичних праць, майстер народної творчості з традиційної вишивки.

Коротка біографія

Народилася 19 вересня 1969 року в селі Ковальово Олевського району Житомирської області.

У 1989 році закінчила Верхівнянський сільськогосподарський технікум, у 1993 році – Житомирський СГІ, агроном.

Працювала в радгоспі “Майданський” в Олевського району на посаді головного бухгалтера.

1994–1997 рр. – аспірант Державної агроекологічної академії України.

З 2001 року – асистент кафедри загальної екології.

У жовтні 2004 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Накопичення 137Cs рослинними організмами у процесі їх розвитку в умовах Полісся” та здобула науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

З травня 2005 р. – старший викладач, а з січня 2006 р. – доцент кафедри загальної екології.

Основні наукові та методичні праці:
  • інформація відсутня