Посада

Доцент кафедри загальної екології

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
  • У 1995 році закінчила медичне училище (м. Бердичів).
Тема дисертації та рік захисту
  • інформація відсутня
Сфера наукових інтересів

екологічні особливості функціонування штучних та природних екосистем, алелопатичні впливи в агрофітоценозах, екологія людини.

Загальна кількість публікацій

Одноосібно та у співавторстві опубліковано 25 наукових статей, з яких 11, у фахових виданнях.

Коротка біографія

З 1995 року працювала на посаді лаборанта у Житомирській обласній лікарні.

У червні 2003 року закінчила природничий факультет Житомирського педагогічного університету ім. І. Франка за спеціальністю учитель біології, валеології та основ екології.

З 2003 по 2006 роки навчалася в аспірантурі ДАУ.

З вересня 2006 року – асистент кафедри загальної екології екологічного факультету ДАУ.

У вересні 2007 року захистила дисертаційну роботу на тему «Екологічна толерантність Triticum aestivum L. в агрофітоценозах Житомирського Полісся».

З 2008 по 2010 рр. – старший викладач кафедри загальної екології.

З 2010 р. по теперішній час – доцент кафедри загальної екології.

3 липня 2012 р. – заступник декана з навчальної роботи екологічного факультету.

Основні наукові та методичні праці:
  • інформація відсутня