Посада

Доцент кафедри охорони довкілля та збалансованого природокористування

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

У 2008 році закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». У 2009 році вступила до аспірантури Житомирського національного агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2012 році захистила дисертаційну роботу на тему: «Акумуляція важких металів в урбоедафотопах і фітоценозах Житомирського Полісся» на засіданні спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського державного аграрного університету за спеціальністю «Екологія» і отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

Фахівець з прикладних питань розроблення способів одержання екологічно безпечної продукції рослинництва в умовах посиленого техногенно-антропогенного впливу на довкілля:

  • оцінка рівня забруднення важкими металами, нітратами ґрунтового покриву, картоплі, овочів, вирощуваних у приватному секторі господарювання;
  • розроблення заходів щодо одержання екологічно безпечної продукції рослинництва у приватному секторі господарювання;
  • оцінка екологічного стану джерел нецентралізованого водопостачання;
  • визначення фітотоксичності ґрунту та біоіндикація його забруднення важкими металами.
Загальна кількість публікацій

Автор і співавтор 50 наукових та навчально – методичних праць, у тому числі одного навчального посібника та Національного стандарту України.

Основні наукові та методичні праці: