Посада

Доцент кафедри загальної екології

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
 • У 1984 році закінчив Українську сільськогосподарську академію (м. Київ), «вчений агроном», в 2016 році закінчив Житомирський національний агроекологічний університет отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища», кваліфікація – еколог.
Тема дисертації та рік захисту
 • 1994 року захистив дисертацію за спеціальністю 03.00.16 – екологія у спеціалізованій вченій раді  Житомирського сільськогосподарського інституту, диплом КН № 006187 на тему: „Агрометеорологічні ресурси облісеного поля на осушених землях та агромеліоративні методи їх ефективного використання”. В 2001 році присвоєно наукове звання доцента кафедри «Загальної екології».
Сфера наукових інтересів

Агроекологічна та рентна ефективність рекультивації порушених земель Полісся України.

Загальна кількість публікацій

В співавторстві: підручники «Екологічна хімія» (2014 та 2017рр. вид), «Збалансоване використання земельних ресурсів»; практикум «Лабораторні роботи з ботаніки». (з грифом МОН), навчальний посібник «Ландшафтна екологія».

Основні наукові та методичні праці:
  1. Борисюк Б.В. Вміст і динаміка рухомого фосфору в дерново-підзолистому ґрунті протягом періоду вегетації ярої пшениці / Б.В. Борисюк, А.В. Бикін, О.В. Іщук // Вісник Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. Серія "Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство" 2006, № 6, С. 132 – 136.
  2. Борисюк Б.В. Методи та засоби вимірювання параметрів навколишнього середовища. Навчальний посібник / Б.В. Борисюк, А.П. Войцицький, Б.М. Федишин // "Олді-плюс", Херсон, 2007, – 364 с.
  3. Борисюк Б.В. Залежність екологічних умов вегетації озимої пшениці від строків сівби в зоні Полісся. / Б.В. Борисюк, Л.А. Котюк, Г.В. Трофімова // Житомир: Видавництво ДАЕУ, 2008, - 78 с.
  4. Борисюк Б.В. Взаємозв’язок біологічної активності дерново-підзолистого ґрунту та продуктивності рослин пшениці ярої в Поліссі України / Б.В. Борисюк, О.В. Іщук // Збірник наукових праць Уманського державного аграрного університету Вип. 69. – Умань: 2008, С. 184 – 193.
  5. Борисюк Б.В. Залежність екологічних умов вегетації озимої пшениці від строків сівби в зоні Полісся України / Б.В. Борисюк, Л.І. Ворона, О.В. Швайка // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету. Випуск 52. – Біла Церква: 2008, С. 53 – 57.
  6. Борисюк Б.В. Екологічна оцінка ефективності засвоєння азоту рослинами озимої пшениці у зв’язку з вологозабезпеченістю / Б.В. Борисюк, О.В. Швайка, Л.І. Ворона // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: "Сільськогосподарські науки". Випуск 93. – Луганськ: "Ельтон - 2", 2008, С. 108 – 112.
  7. Борисюк Б.В. Морфо-фізіологічні прояви адаптивних реакцій рослин пшениці озимої / Б.В. Борисюк, О.В. Швайка, Л.І. Ворона // Аграрні вісті. Щоквартальний науково-практичний журнал (Фахове видання у галузі сільськогосподарських і ветеринарних наук) №4, 2008, Білоцерківський національний аграрний університет, С. 12 – 14.
  8. Борисюк Б.В. Еколого-функціональні особливості азотного живлення сільськогосподарських культур / Б.В. Борисюк, О.В. Швайка // Вісник Львівського національного аграрного університету Агрономія № 12 (1), 2008, С. 31 – 34.
  9. Борисюк Б.В. Аналіз функціональних зв’язків між агроекологічними показниками ґрунту залежно від внесених доз мінеральних добрив / Б.В. Борисюк, О.В. Швайка, Л.І. Ворона // Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Агрохімія і ґрунтознавство" Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. Соколовського", Харків, 2009, №70, С. 94 – 98.
  10. Борисюк Б.В. Еколого-функціональна роль актиноміцетів у процесі трансформації органічної речовини дерново-підзолистого ґрунту. / Б.В. Борисюк, О.В. Швайка, Л.І. Ворона // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету (м. Житомир) Випуск № 1 (24), 2009, С. 100 – 106.
  11. Борисюк Б.В. Реакція мікробного комплексу на зміну інтенсивності антропогенного навантаження / Б.В. Борисюк, О.В. Швайка, О.В. Іщук // Агроекологічний журнал 2009, № 2, С. 86 – 91.
  12. Борисюк Б.В. Особливості просторової динаміки Cd в верхньому горизонті орного шару сірого лісового легкосуглинкового ґрунту / Б.В. Борисюк, Р.А. Залевський, В.М. Мількевич // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, 2009. Випуск 2(46), Частина 1. С 3 – 13.
  13. Біологічна активність як критерій інтенсивності та направленості трансформації азотних сполук в ризосфері пшениці озимої/ Б.В. Борисюк, О.В. Швайка, Н.Е. Елланська, О.П. Юношева, І.Г. Хохлова // Вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України Київ, 2009, Випуск 134. Частина 1. С. 158 - 165
  14. Борисюк Б.В. Агроекологічна оцінка радіоактивно забрудненого ґрунтового покриву, виведеного із сільськогосподарського обігу / Б.В. Борисюк, В.А. Трембіцький, О.М. Лукомський // Збірник наукових праць Спеціальний випуск "Сучасні проблеми збалансованого природокористування" ПДАТУ, 2009. С. 131 – 136.
  15. Борисюк Б.В. Вплив органо-мінерального добрива-меліоранта на урожай та якість хмелю/ Б.В. Борисюк, Н.А. Рябцева // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування Збірник наукових праць, 2009, Випуск 1(45). С 25 – 31 (ВАК)
  16. Вплив агрометеорологічних умов на проходження фаз вегетації рослинами ярої пшениці на Поліссі. / Б.В. Борисюк, О.В. Іщук, В.Н. Гуменюк // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету (м. Житомир) Випуск № 1 (26), 2010, С. 122 – 130.
  17. Борисюк Б.В. Продуктивність агроценозів за адаптивно-ландшафтного землеробства в Поліссі України. / Б.О. Борисюк, С.В. Журавель// Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2010. - № 2. - С. 43 – 47.
  18. Борисюк Б.В. Трансформація фізико-хімічних показників ґрунту у лісових формаціях ландшафтного заказника «Миколинці» / Б.О. Борисюк, І.В. Лип’янець // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету (м. Житомир), 2014. Випуск № 1 (41), Т.3. С. 108 – 113.
  19. Екологічна хімія Підручник/Гриф МОН / Б.О. Борисюк, Б.М. Федишин, В.І. Дорохов, Г.В. Павлюк, О.С. Заблоцька // Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014, – 516 с.
  20. Борисюк Б.В. Збалансоване використання земельних ресурсів Посібник/Гриф МОН / Б.О. Борисюк, М.О. Клименко, Т.М. Колесник // Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014, – 552 с.

Email : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.