Котюк Людмила Анатоліївна
Котюк Людмила Анатоліївна
доктор біологічних наук, доцент
Науковий ступінь

доктор біологічних наук

Дані про вищу освіту

У 1982 р. закінчила природничий факультет Житомирського педагогічного інституту ім. І. Я. Франка за спеціальністю біологія з додатковою спеціальністю хімія.

Тема дисертації та рік захисту

1999 року захистила дисертацію на тему: „Еколого-біологічні особливості стеблової нематоди Ditylenchus destructor Thorne при паразитуванні на картоплі в зоні Полісся України” на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія. 2000 року присвоєно науковий ступінь кандидата біологічних наук. У 2019 р. захищено дисертацію на тему «Біолого-екологічні основи інтродукції ароматичних рослин родини Lamiaceae Lindl. в Центральному Поліссі України» та присвоєно науковий ступінь доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка.

Сфера наукових інтересів

Ботанічні та екологічні дослідження ароматичних, ефіроолійних, лікарських та декоративних рослин в умовах культури та інтродукції, їх практичне використання.

Загальна кількість публікацій

Автор понад  100 наукових та навчально-методичних праць, в т. ч. 1 монографії, навчально-методичних посібників (1 – у спів­авторстві з грифом МОН України), 6 типових навчальних програм (у співавторстві), понад 30 наукових публікацій у фахових та цитованих виданнях, 2 патентів на корисну модель композиційних фіточаїв.

Основні наукові та методичні праці:
 • Борисюк Б.В., Фещенко В.П., Трофімова Г.В., Котюк Л.А. Екологія. Навчальний посібник. - ДАУ, Житомир. - – 173 с.
 • Михайловський Л.В., Котюк Л.А., Коткова Т.М. Рослини роду Конюшина (Trifolium L.) у флорі Центрального Полісся України. - ДАУ, Житомир, 2003. – 48 с.
 • Методичні рекомендації. Організація та виконання кваліфікаційної (дипломної) роботи у ВНЗ Мін. АПК України з напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» / Н. М. Рідей, Б. В. Борисюк, Л. А. Котюк [та ін.]. – Київ:Аграрна освіта, 2010. – 78 с.
 • Іванюк Т. М., Котюк Л. А., Красевич [Н. О. та ін.]; під заг. ред. Л. В. Михайловського. Ботанічний сад Житомирського національного агроекологічного університету:інформ. - довід. путівник. 2013. Житомир: ЖНАЕУ, 163 с.
 • Лабораторні роботи з ботаніки. Практикум : навч. посіб. / М. М. Світельський, Л. А. Котюк, М. І. Федючка [та ін.] ; за ред. М. М. Світельського. – Херсон : ОЛДІ–ПЛЮС, 2014. – 448 с.
 • Ботаніка з основами екології : навч. посіб. / М. М. Світельський, Л. А. Котюк, А. А. Романюк [та ін.] ; за заг. ред. М. М. Світельського. – 2-ге вид. – Житомир : Рута, 2015. – 376 с.
 • Котюк Л. А. Інтродукція ароматичних рослин родини Lamiaceae Lindl. у Центральному Поліссі України. Монографія. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. 211 с.
 • Котюк Л. А. Біоморфологічні особливості Lophanthus anisatus Adans при інтродукції в умовах ботанічного саду ЖНАЕУ / Л. А. Котюк, Д. Б. Рахметов // Modern Phytomorphology. – Львів, – Т.6. – С. 297–302. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.160784
 • Котюк Л.А. Алелопатичні особливості ароматичних рослин родини Lamiacveae Lindl / Л.А. Котюк., Д.Б. Рахметов // Інтродукція рослин, 2014, № 4. – С.68–
 • Котюк Л. А. Особливості мікроморфологічної будови вегетативних і генеративних органів та компонентний склад ефірних олій Dracocephalum moldavica L .у зв’язку з інтродукцією на Житомирському Поліссі / Л. А. Котюк, Д. Б. Рахметов // Інтродукція рослин. – 2014. – 1 (61). – С.56–63.
 • Kotyuk L. A. Hyssop composition depending on age and plants development phases / L. A. Kotyuk // Biotechnologia acta. – Kyiv, 2015. – V.8, №5 – P.55–63. doi: 10.15407/biotech8.04.055
 • Котюк Л. Онтоморфогенез Hyssopus officinalis L. за умов інтродукції в ботанічному саду ЖНАЕУ / Л. Котюк // Modern Phytomorphology. – 2015. – № 7: 135–146. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.160381
 • Kotyuk L. The biological peculiarities of Salvia officinalis L. and  Salvia sclarea L. under ex-situ conditions / L. A. Kotyuk, D. B. Rachmetov // Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality. The scientific proceeding of international network AgroDioNet. – Nitra, 2015. – Part 2. – P. 379–383.
 • Kotyuk, L. A. (2016). Antimicrobial activity of oil-bearing plants Lamiaceae Lindl. towards Escherichia coli. Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University, 6 (1), 216-236. doi: 10.1007/s 11101 – 014 – 9349 – 1
 • Котюк Л. А. Особливості мікроморфологічної будови гісопу лікарського / Л. А. Котюк // Modern Phytomorphology. – № 10. – С. 59–67. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.155362
 • Kotyuk Biological active substances of Lophanthus anisatus Adans. with introduction in Polissya conditions of Ukraine / L. Kotyuk // Agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality. The scientific proceeding of international network AgroDioNet. – Nitra, 2016. – P. 198–202.
 • Kotyuk L.A. Biological and morphological features of erems of Hyssopus officinalis (Lamiaceae Lindl.). Modern Phytomorphology, 2017. №11. P. 43–49. DOI: 10.5281/zenodo.569064
 • Kotyuk L. A., Shvaika O. V. Seasonal rhythms of Hyssopus officinalis plantsunder cultivation in Zhytomyr Polissya. Ukrainian Journal of Ecology, 2018. Vol. 8 (1), P. 335–341. DOI: 10.15421/2018_219.
 • Котюк Л. А., Іващенко І. В., Рахметов Д. Б. Спосіб створення композиційного фіточаю з імуномоделюючими властивостями: пат. 129876 Україна. № u 201807149, заявл. 25.06.2018; опубл. 12.11.2018, Бюл. № 21.
 • Іващенко І. В., Котюк Л. А., Рахметов Д. Б. Спосіб створення композиційного фіточаю з антиоксидантними властивостями: пат. 131582 Україна. № u 201807123, заявл. 06.2018; опубл. 25.01.2019, Бюл. № 2.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.