Посада

Доцент кафедри таксації лісу та лісовпорядкування

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1989 році закінчив навчання на факультеті лісового господарства Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії.

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську роботу на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.0020 – лісознавство і лісівництво на тему “Особливості природного поновлення, збереження підросту у процесі рубок і формування соснових молодників у суборах Українського Полісся” захистив у 1995 році в Українському ордена “Знак Пошани” науково-дослідному інституті лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. 

У Житомирському національному агроекологічному університеті (раніше ДАЕУ) працює з 1999 року.

Є членом науково-методичної комісії напряму підготовки “Лісове та садово-паркове господарство” Міністерства освіти і науки України та Міністерства аграрної політики України. Заслужений лісівник України.

Сфера наукових інтересів

Лісовідновлення і лісорозведення, лісознавство і лісівництво, радіоекологія лісу.

Загальна кількість публікацій

Має більше 80 науково-методичних праць.

Коротка біографія

У 1989 році закінчив навчання на факультеті лісового господарства Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії.

Кандидатську роботу на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.0020 – лісознавство і лісівництво на тему “Особливості природного поновлення, збереження підросту у процесі рубок і формування соснових молодників у суборах Українського Полісся” захистив у 1995 році в Українському ордена “Знак Пошани” науково-дослідному інституті лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького.

У Житомирському національному агроекологічному університеті (раніше ДАЕУ) працює з 1999 року.

Є членом науково-методичної комісії напряму підготовки “Лісове та садово-паркове господарство” Міністерства освіти і науки України та Міністерства аграрної політики України. Заслужений лісівник України.

 

Основні наукові та методичні праці: