Посада

Доцент кафедри таксації лісу та лісовпорядкування

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

У 2010 році з відзнакою закінчив Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю «Лісове господарство».

В 2010 році вступив до аспірантури ЖНАЕУ за спеціальністю «лісознавство і лісівнитцво» з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2015 році в Національному університеті біоресурсів і природокористування України захистив дисертаційну роботу на тему «Структура насаджень і територіальна організація старовниих парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Житомирщини»

Сфера наукових інтересів

Реконструкція, реставрація та консервація старовинних парків, створення садово-паркових об’єктів.

Загальна кількість публікацій

Співавтор 4 методичних рекомендацій: методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Озеленення населених місць», допоміжні матеріали до виконання лабораторно-практичних робіт з дисципліни «Озеленення населених місць», словник термінів з дисципліни «Озеленення населених місць», методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Природно-заповідна справа».

 

markovfedir1987@ gmail.com

Основні наукові та методичні праці: