Кафедра забезпечує викладання профілюючих дисциплін, які необхідні для формування висококваліфікованих спеціалістів у галузі лісового і садово-паркового господарства. Основні зусилля колективу кафедри спрямовуються на вдосконалення навчального процесу, поглиблення методичного забезпечення навчальних дисциплін, підвищення рівня кадрового потенціалу викладацького складу.

У своїй діяльності кафедра таксації лісу та лісовпорядкування виконує такі завдання:

  • проводить теоретичну та практичну підготовку студентів з питань лісівництва, лісової таксації, лісовпорядкування та захисту лісу;
  • організовує проведення додаткових занять, консультацій, семінарів, дискусій і конференцій, які забезпечують підготовку фахівців у даній галузі;
  • систематично проводить виховну роботу зі студентами у процесі навчання, в гуртожитку та у період надання допомоги учбовому господарству;
  • розробляє методичні вказівки та рекомендації для проведення занять з дисциплін, які вивчаються на кафедрі;
  • надає методичну допомогу, консультації спеціалістам лісового господарства;
  • створює матеріально-технічну базу кафедри за допомогою придбання приладів, технологічного обладнання, наочного приладдя.

Історія кафедри

У 2001 році наказом ректора університету створена кафедра лісівництва, лісових культур і таксації, яка входила до складу агрономічного факультету. Рішенням Вченої ради університету від 9 січня 2007 р. кафедра реорганізована в кафедру таксації лісу та лісовпорядкування. З 2007 по 2015 р. кафедру очолював заслужений лісівник України, доцент Турко В.М. З 2015 р обов’язки завідувача кафедри виконує Сірук Ю.В. З 2016 року завідувач кафедри таксації лісу та лісовпорядкування.

Дисципліни

Науково-педагогічний склад кафедри таксації лісу та лісовпорядкування здійснює професійну підготовку студентів з наступних дисциплін: лісова таксація; лісовпорядкування; основи лісовпорядкування; технологія лісовпорядкування; спеціальні види лісовпорядкування; біометрія; геоінформаційні системи в лісовому господарстві; лісівництво; соціальне лісівництво; озеленення населених місць; природо заповідна справа; лісопатологічна експертиза та захист лісу; лісова фітопатологія, біологічні основи рубок догляду, комп’ютерні технології у лісовому господарстві; основи будівельної справи; газони; квітникарство; комп’ютерні програми у садово-парковому будівництві; ландшафтний дизайн.