Кафедра забезпечує викладання профілюючих дисциплін, які необхідні для формування висококваліфікованих спеціалістів у галузі лісового і садово-паркового господарства. Основні зусилля колективу кафедри спрямовуються на вдосконалення навчального процесу, поглиблення методичного забезпечення навчальних дисциплін, підвищення рівня кадрового потенціалу викладацького складу.

У своїй діяльності кафедра таксації лісу та лісовпорядкування виконує такі завдання:

 • проводить теоретичну та практичну підготовку студентів з питань лісівництва, лісової таксації, лісовпорядкування та захисту лісу;
 • організовує проведення додаткових занять, консультацій, семінарів, дискусій і конференцій, які забезпечують підготовку фахівців у даній галузі;
 • систематично проводить виховну роботу зі студентами у процесі навчання, в гуртожитку та у період надання допомоги учбовому господарству;
 • розробляє методичні вказівки та рекомендації для проведення занять з дисциплін, які вивчаються на кафедрі;
 • надає методичну допомогу, консультації спеціалістам лісового господарства;
 • створює матеріально-технічну базу кафедри за допомогою придбання приладів, технологічного обладнання, наочного приладдя.

Історія кафедри

У 2001 році наказом ректора університету створена кафедра лісівництва, лісових культур і таксації, яка входила до складу агрономічного факультету. Рішенням Вченої ради університету від 9 січня 2007 р. кафедра реорганізована в кафедру таксації лісу та лісовпорядкування. З 2007 по 2015 р. кафедру очолював заслужений лісівник України, доцент В. М. Турко, а з 2015 по 2020 р. доцент Ю. В. Сірук. У 2020 році внаслідок злиття кафедри загального лісівництва та кафедри таксації лісу та лісовпорядкування було сформовано кафедру лісівництва, лісових культур та таксації лісу. Виконуючим обов’язки кафедри призначено доцента Ю.В. Сірука.

Кафедра забезпечує викладання профілюючих дисциплін, які необхідні для формування висококваліфікованих спеціалістів у галузі лісового господарства. Основні зусилля колективу кафедри спрямовуються на вдосконалення навчального процесу, поглиблення методичного забезпечення навчальних дисциплін, підвищення наукового, педагогічного та професійного рівня працівників.

У своїй діяльності кафедра виконує такі завдання:

 • проводить теоретичну та практичну підготовку студентів з питань лісовідновлення, лісівництва, лісової таксації та лісовпорядкування;
 • організовує проведення додаткових занять, консультацій, семінарів, дискусій і конференцій, які забезпечують підготовку фахівців у даній галузі;
 • систематично проводить виховну та наукову роботу зі студентами у процесі навчання;
 • розробляє методичні вказівки та рекомендації для проведення занять з дисциплін, які вивчаються на кафедрі;
 • надає методичну допомогу, консультації спеціалістам лісового господарства;
 • створює матеріально-технічну базу кафедри за допомогою придбання приладів, технологічного обладнання, наочного приладдя.

Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу є профілюючою кафедрою при підготовці студентів за освітньо-професійною програмою «Лісове господарство» для здобуття першого (бакалаврського) рівня освіти. Гарантом освітньої програми є заслужений лісівник України, к.с.-г.н., доцент В.М. Турко.

Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри студенти багаторазово були призерами навчальних і наукових загальнодержавних заходів, зокрема студентських Всеукраїнських олімпіад зі спеціальності «Лісове господарство» (2014-2019 рр.) та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Лісове господарство» (2018, 2020 рр.), а також  всеукраїнських спортивно-професійних змагань з лісового багатоборства (2011-2014 рр), спортивно-інтелектуальних змагань професійного спрямування «Forestry Quest» (2018-2019).  

Фото співробітників кафедри

Науково-педагогічний склад:

 • Вишневський Анатолій Васильович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
 • Климчук Олександра Олександрівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
 • Марков Федір Федорович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
 • Мостепанюк Володимир Андрійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
 • Поліщук Олег Євгенійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
 • Сірук Юрій Вікторович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
 • Тичина Леонід Костянтинович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
 • Турко Василь Миколайович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
 • Ткачук Володимир Ілліч, доктор сільськогосподарських наук, професор (за сумісництвом)
 • Іванюк Ігор Дмитрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент (за сумісництвом)

Співробітники (ПІБ, посада, коротка інформація, контакти)

Козачинська Наталя Леонідівна, старший лаборант, освіта вища (Житомирський державний університет ім. І. Франка), E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Agreement PNU and UNAS

Відгук ДП Житомирське ЛГ

Відгук ДП Зарічанське ЛГ

Відгук Поліський філіал УкрНДІЛГА

Угода Інтердизайн

Угода ДП Вінницялісозахист

Угода ДП Зарічанське

Угода ДТК Трейд

Угода Житомирське ЛГ

Угода КП Парк

Угода Корнеліс

Угода Товариство лісівників

Угода УкрНДІЛГА

Робочі програми і силабуси дисциплін бакалаврату

Біометрія:

Геоінформаційні системи в лісовому господарстві:

Лісівництво:

Лісова пірологія:

Лісова таксація:

Лісове насінництво і розсадники:

Лісові культури:

Лісовпорядкування:

Лісознавство:

Лісопаркове господарство:

Озеленення населених місць:

Основи фахової підготовки:

Природно-заповідна справа:

Соціальне лісівництво:

Фітомеліорація:

 

Каталог вибіркових дисциплін

Експлікації вибіркових дисциплін

Орієнтовні теми кваліфікаційних робіт