Кафедра забезпечує викладання профілюючих дисциплін, які необхідні для формування висококваліфікованих спеціалістів у галузі лісового і садово-паркового господарства. Основні зусилля колективу кафедри спрямовуються на вдосконалення навчального процесу, поглиблення методичного забезпечення навчальних дисциплін, підвищення рівня кадрового потенціалу викладацького складу.

У своїй діяльності кафедра таксації лісу та лісовпорядкування виконує такі завдання:

 • проводить теоретичну та практичну підготовку студентів з питань лісівництва, лісової таксації, лісовпорядкування та захисту лісу;
 • організовує проведення додаткових занять, консультацій, семінарів, дискусій і конференцій, які забезпечують підготовку фахівців у даній галузі;
 • систематично проводить виховну роботу зі студентами у процесі навчання, в гуртожитку та у період надання допомоги учбовому господарству;
 • розробляє методичні вказівки та рекомендації для проведення занять з дисциплін, які вивчаються на кафедрі;
 • надає методичну допомогу, консультації спеціалістам лісового господарства;
 • створює матеріально-технічну базу кафедри за допомогою придбання приладів, технологічного обладнання, наочного приладдя.

Історія кафедри

У 2001 році наказом ректора університету створена кафедра лісівництва, лісових культур і таксації, яка входила до складу агрономічного факультету. Рішенням Вченої ради університету від 9 січня 2007 р. кафедра реорганізована в кафедру таксації лісу та лісовпорядкування. З 2007 по 2015 р. кафедру очолював заслужений лісівник України, доцент Турко В.М. З 2015 р обов’язки завідувача кафедри виконує Сірук Ю.В.

Дисципліни

Науково-педагогічний склад кафедри таксації лісу та лісовпорядкування здійснює професійну підготовку студентів з наступних дисциплін:

 • лісова таксація;
 • лісовпорядкування;
 • основи лісовпорядкування;
 • технологія лісовпорядкування;
 • спеціальні види лісовпорядкування;
 • біометрія;
 • геоінформаційні системи в лісовому господарстві;
 • лісівництво;
 • соціальне лісівництво;
 • бухгалтерський облік, бухгалтерський облік і аудит у лісовому господарстві;
 • озеленення населених місць;
 • природо заповідна справа;
 • лісопатологічна експертиза та захист лісу;
 • лісова фітопатологія; лісова пірологія;
 • лісова типологія та пірологія, біологічні основи рубок догляду, комп’ютерні технології у лісовому господарстві;
 • основи будівельної справи.