Посада

Доцент кафедри охорони довкілля та збалансованого природокористування

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2000 році закінчив Державну агроекологічну академію України за спеціальністю “Агрономія”. У 2001 році вступив до аспірантури Державного агроекологічного університету (м. Житомир) з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2005 році захистив дисертаційну роботу на тему «Оптимізація режиму органічної речовини у легких за гранулометричним складом ґрунтах Полісся» на засіданні спеціалізованої вченої ради у Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України і отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

Фахівець з прикладних питань вдосконалення ґрунтозахисних енергозберігаючих агротехнологій:

  • оцінка стану та можливостей відтворення органічної речовини ґрунту і оптимізація його агроекологічного стану;
  • оцінка впливу елементів технологій вирощування сільськогосподарських культур на агрофізичні та біологічні показники ґрунтової родючості;
  • оцінка ефективності елементів біологізації агротехнологій.
Загальна кількість публікацій

Автор 25 наукових і науково-методичних праць, у тому числі одного підручника.

Основні наукові та методичні праці: