Зимароєва Анастасія Анатоліївна
Посада

Доцент кафедри експлуатації лісових ресурсів

Науковий ступінь

Кандидат біологічних наук

Дані про вищу освіту

У 2009 р. закінчила Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» (спеціалізація «Промислова екологія») та здобула кваліфікацію магістр екології, інженер з охорони навколишнього середовища.

З грудня 2009 року по грудень 2012 року навчалася у аспірантурі ЖДТУ за спеціальністю 03.00.16.  – «екологія»

Тема дисертації та рік захисту

У 2013 році на засіданні спеціалізованої вченої ради при Державній екологічній академії післядипломної освіти та управління захистила кандидатську дисертацію на тему «Еколого-етологічні адаптації воронових птахів (Corvidae) в урбанізованих ландшафтах Житомирської області», за спеціальністю 03.00.16 «екологія».

Сфера наукових інтересів

Лісова політика, методологія наукових досліджень, екологія лісових птахів.

Загальна кількість публікацій

Автор 3 методичних рекомендацій для проведення практичних занять з дисциплін: «Лісова політика» та «Методологія наукових досліджень».

Основні наукові та методичні праці:
 1. Зимароєва А. А. Зміни гніздової екології сойки (Garrulus glandarius) у зв’язку з її урбанізацією (на прикладі населених пунктів Житомирської області) / А. А. Зимароєва // Природничий альманах. Серія біологічна. – Вип. 17. – Херсон, 2012. – С. 127–135.
 2. Зимароєва А. А. Зимовий розподіл воронових птахів Житомирської області за градієнтом урбанізації / А. А. Зимароєва // Науковий вісник ВНУ імені Лесі Українки: Біологічні науки. – Вип. 19. – Луцьк, 2012. – С. 40–44. 
 3. Зимароєва А. А. Просторовий розподіл воронових птахів Corvidae у місті Житомир / А. А. Зимароєва, О. В. Мацюра // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія біологія. - №4 (53). – Тернопіль, 2012. – С. 72 – 79.
 4. Зимароєва А. А. Просторово-часова динаміка популяцій граків (Corvus frugilegus L.) зимуючих у місті Житомирі / А. А. Зимароєва // Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького – Мелітополь, 2012. – №1(4). – С. 58–63.
 5. Зимароєва А. А. Оцінка варіації чисельності птахів за допомогою програми STATISTICA / А. А. Зимароєва, М. В. Мацюра, О. В. Мацюра // Питання біоіндикації та екології. Запоріжжя: ЗНУ, 2013. 18(1). – С. 122 – 130. 
 6. Зимароєва А. А. Аналіз антропотолерантності воронових (Corvidae) в урбоценозах міста Житомира /  А. А. Зимароєва, М. В. Мацюра, Д. В. Жданова // Біологічні Студії / Studia Biologica. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2013.   Том 7/№2. - С. 149–158.
 7. Зимароєва А. А. Оцінка антропогенної толерантності воронових птахів в селітебних ландшафтах  / А. А Зимароєва, О. В. Мацюра // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія «Біологія, хімія». –  Сімферополь, 2013. – № 1. С. 55 – 60.
 8. Зимароєва А. А. Видовий склад та особливості просторового розподілу воронових птахів (Сorvidae) у місті Житомирі / А. А. Зимароєва // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – №2(302). – С. 51 -56. 
 9. Жуков О. В. Дослідження просторових параметрів екологічної ніші зяблика (Fringilla coelebs) за допомогою даних дистанційного зондування землі / О. В. Жуков, О. Л. Пономаренко, А. А. Зимароєва // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. – Львів, 2015. –  Вип. 70. – С. 110-121.
 10. Мацюра О.В. Просторовий розподіл воронових в умовах трансформованих ландшафтів Житомирської області / О.В Мацюра., А.А. Зимароєва // Вісн. Дніпропетровського ун-ту. Біологія. Екологія. – 2016. – Вип. 24, Т. 1. – С. 40 –49.  
 11. Matsyura A. Corvidae tolerance to human disturbance in settlement landscapes of Zhytomir (Ukraine) / A. Matsyura, K. Jankowski, A. Zimaroeva. // Romanian Journal of Biology - Zoology, Vol. 60, Issue 1, 2015 – Р. 39 – 47.
 12. Matsyura A. Escape behaviours of Corvidae in an urban ecosystem of Zhytomyr (Ukraine) / A. Matsyura, K. Jankowski, A. Zimaroeva // Romanian Journal of Biology – Zoology. – Bucharest, 2015. – Vol. 60, Issue 2, – P. 125 - 134.
 13. Zimaroeva А. A. Determining spatial parameters of the ecological niche of Parus major (Passeriformes, Paridae) on the base of remote sensing data / А. A. Zimaroeva, O. V. Zhukov, O. L. Ponomarenko // Vestnik zoologii. – Kyiv, 2016. – 50(3). – P. 251–258.
 14. Zimaroeva А. A. Ecological niche modelling of Fringilla Coelebs Linnaeus, 1758 (Сommon Chaffinch) using GIS tools / А. A. Zimaroeva, O. V. Zhukov, O. L. Ponomarenko, A. V. Matsyura // Romanian Journal of Biology. – Bucharest, 2015. – Vol. 60, Issue 2. – P. 135 - 146.
 15. Zimaroeva А. A. Spatial patterns of habitat distribution of Corvidae (the case of urban-rural gradient) / А.А. Zimaroyeva, A.V. Matsyura, K. Jankowski // Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology. Dnìpropetrovs’k, 2016. - Vol. 24, Issue 2. – P. 451 - 458.

Matsyura A.V. Spatial patterns of seasonal distribution of Corvidae (the case of urban habitats) / A.V. Matsyura, А.А. Zimaroyeva, K. Jankowski // Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology. Dnìpropetrovs’k, 2016. - Vol. 24, Issue 2. – P. 459 - 465.