Власюк Володимир Павлович
Посада

Доцент кафедри експлуатації лісових ресурсів

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

У 2004 році закінчив Державний агроекологічний університет (м. Житомир) за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» (спеціалізація «Екологія лісового господарства») та здобув кваліфікацію інженера-еколога лісового господарства.

У 2004 – 2007 рр. – аспірант кафедри експлуатації лісових ресурсів за спеціальністю 03.00.16-екологія.

Тема дисертації та рік захисту

У 2012 році у Національному університеті біоресурсів і природокористування (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію на тему “Просторово-типологічна організація населення зайця сірого (Lepus europaues Pall.) в умовах Житомирщини та вплив факторів середовища на її формування” на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво.

Сфера наукових інтересів

коло наукових інтересів пов’язане з проведенням лісомисливських досліджень, вивченням еколого-біологічних особливостей мисливських тварин.

Загальна кількість публікацій

всього 25 (з них 12 статей – у збірниках наукових праць у фахових виданнях та 13 – матеріалах конференцій). Є автором 6 навчально методичних розробок.

Основні наукові та методичні праці:

Інформація відсутня