Рибак Василь Оксентійович
Посада

Професор кафедри експлуатації лісових ресурсів, старший науковий співробітник

Науковий ступінь

Доктор сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

З 1971 року навчався в Українській сільськогосподарській академії. У 1977 році закінчив лісогосподарський факультет Української сільськогосподарської академії (тепер Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ). Спеціальність за дипломом про вищу освіту — «лісове господарство», кваліфікація — «інженер лісового господарства».

Тема дисертації та рік захисту

У 2004 році в Національному аграрному університеті захистив докторську дисертацію за спеціальністю 06.03.03 — лісознавство і лісівництво..

Сфера наукових інтересів

Новітні технології створення лісових культур.

Загальна кількість публікацій

Автор та співавтор більше 40 методичних рекомендацій.

Основні наукові та методичні праці:

Гордієнко М. І., Рибак В. О., Гордієнко Н. М., Червонний А. Є., Шаблій І. В. Лісові культури сосни звичайної на півдні Київського Полісся. — К.: ВІПОЛ, 1996. — 192 с.

Гордиенко М. И., Гордиенко Н. М., Рыбак В. А. Вейгелы и кольквиция, использование в культуре. — К.: ВІПОЛ, 1996. — 167 с.

Гордієнко М. І., Шлапак В. П., Гойчук А. Ф., Рибак В. О., Маурер В. М., Гордієнко Н. М., Ковалевський С. Б. Культури сосни звичайної в Україні. — К.: ІАЕ УААН, 2002. — 872 с.

Рибак В. О., Гордієнко М. І., Маурер В. М., Грінченко В. В., Гордієнко Н. М., Фучило Я. Д. Досвід лісокультурної справи Боярської ЛДС НАУ. — К.: ПП «ППНВ», 2005. — 522 с.

Гордієнко М. І., Бондар А. О., Рибак В. О., Гордієнко Н. М. Лісові культури рівнинної частини України. — К.: Урожай, 2007. — 677 с.

Цилюрик А. В., Колодій Ю. О., Рибак В. О., Вовк І. І., Рибак О. В. Новітня технологія захисту лісового і декоративного садивного матеріалу від шкідливих комах та збудників хвороб у ценозах Полісся та Північного Лісостепу. Науково-методичні та виробничі рекомендації. — К.: Аграрна освіта, 2006. — 56 с.

Рибак В. О. Особливості малого біологічного кругообігу поживних речовин в соснових насадженнях з під наметом листяних порід дерев // Аграрна наука і освіта. — 2001. — Том 2. — № 1-2. — С. 107–112.

Рибак В. О. Можливості регулювання морфогенезу соснових насаджень в свіжих суборах Полісся України: Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. — К.: Інститут землеробства УААН, 2002. — Випуск 3. — С. 68-72.