Кратюк Олександр Леонідович
Посада

Доцент кафедри експлуатації лісових ресурсів

Науковий ступінь

Кандидат біологічних наук

лауреат щорічної Поліської відзнаки «Срібна вежа» у номінації «Освіта» (2001 рік)

Дані про вищу освіту

У 1997 році закінчив біологічний факультет Волинського державного університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк) за спеціальністю «Географія і біологія».

У 2007 році закінчив аспірантуру Національного аграрного університету (м. Київ) за спеціальністю «Лісознавство і лісівництво».

Тема дисертації та рік захисту

У 2008 році у Національному лісотехнічному університеті України (м. Львів) захистив дисертацію за спеціальністю 06.03.03 «Лісознавство і лісівництво» на тему «Еколого-лісівничі закономірності біотопічного розподілу тетерука (Lуrurus tetrix L.) та глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Центрального Полісся».

Сфера наукових інтересів

Екологія ссавців і птахів; вивчення фауністичної компоненти лісових біогеоценозів; збереження біорізноманіття.

Загальна кількість публікацій

всього 44 (підручники і посібники – 1, статей – 29, матеріалів і тез конференцій – 14).

Основні наукові та методичні праці:

Інформація відсутня