Посада

Асистент кафедри експлуатації лісових ресурсів

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

В 1989 році закінчила Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію за спеціальністю «Лісове господарство». В 2006 році вступила до аспірантури Житомирського агроекологічного університету без відриву від виробництва

Тема дисертації та рік захисту

В 2014 році захистила дисертацію на тему «Екологічні основи вирощування стійких дубових насаджень Центрального Полісся України» на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного лісотехнічного університету за спеціальністю «Лісознавство і лісівництво» і отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук

Сфера наукових інтересів

Проблеми формування біологічно стійких деревостанів, вирощування порід-інтродуцентів.

Загальна кількість публікацій

Співавтор навчального посібника «Типи лісу», довідникового путівника «Ботанічний сад ЖНАЕУ»

Основні наукові та методичні праці:
  • Іванюк Т.М. Причини та динаміка поточної хвилі всихання дубових насаджень у Житомирській області / О.О. Орлов, Т.М. Іванюк // Наук. вісн. Нац. аграрн. ун-ту. Лісівництво. Декоративне садівництво. –  2007. – Вип. 113. – С. 289-296 ( збір, обробка і аналіз матеріалу, написання статті ).  
  • Іванюк Т.М. Динаміка насаджень дуба звичайного у Житомирському Поліссі за площами і запасами / І.Д. Іванюк, Т.М. Іванюк // Вісник ДАЕУ. – 2008. – Вип. №1 (22). – С. 266-270 ( збір, обробка і аналіз матеріалу, написання статті).
  • Іванюк Т.М. Токсикологічні параметри грунту у всихаючих дубових насадженнях / Т.М. Іванюк // Вісник НУВГП // 2010 .- Вип.1 (49). – С. 72-78.
  • Іванюк Т.М. Поновлення дубових насаджень в умовах Житомирського Полісся / І.Д. Іванюк, Т.М. Іванюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2010. – Вип. №1 (26). – С. 225-234 ( збір, обробка і аналіз матеріалу, написання статті).
  • Іванюк Т.М. Вміст рухомих форм заліза у грунтах дубових насаджень вологих сугрудів Правобережного Полісся та їх вплив на продуктивність і стійкість дубових деревостанів / І.Д. Іванюк, Т.М. Іванюк // Агрохімія і грунтознаство: міжвідомчий тематич. наук. зб. Спец. вип.. до VIII з’їзду УТГА. – 2010. – С. 115-117 ( збір, обробка і аналіз матеріалу, написання статті).
  • Іванюк Т.М. Фізико-хімічні параметри грунтів свіжих сугрудів Полісся України / Т.М. Іванюк // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – 2013. –    С. 40 – 44.
  • Іванюк Т.М.  Щодо причини всихання дубових деревостанів Полісся України / Т.М.Іванюк // Наук. вісн. нац. лісотехн. ун-ту України. – 2014. – Вип. 24.2. –  С. 29 – 33.
  • Іванюк Т.М. Структура розподілу дубових деревостанів Центрального Полісся України за групами віку / Т.М. Іванюк, І.Д. Іванюк // Вісник Житомирського нац.. агроекол. ун-ту. – 2014. – Вип. № 1 (41), т.3 – С. 135 – 139 ( збір, обробка і аналіз матеріалу, написання статті).
  • Іванюк Т.М. Дубові насадження Центрального Полісся України / Т.М.Іванюк // Наукові доповіді НУБіП України. – 2014. – № 1. – Режим доступу:  http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nd_2014_1_12.pdf.