Андреєва Олена Юріївна
Посада

Доцент кафедри експлуатації лісових ресурсів

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

У 2004 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія» 

У 2006 році закінчила ДВНЗ «Державний агроекологічний університет» за  спеціальністю «Облік і аудит»

У 2006-2009 рр. навчалась в аспірантурі ДВНЗ «Державний агроекологічний університет» з відривом від виробництва

У 2016 році закінчила Житомирський національний агроекологічний університет  за спеціальність «Лісове господарство» та здобула кваліфікацію інженера лісового господарства

Тема дисертації та рік захисту

У 2011 році захистила дисертацію на тему «Особливості поширення соснових пильщиків та наслідки їх впливу на деревостани Центрального Полісся» на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного університету біоресурсів та природокористування України за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво і отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

Лісова ентомологія (фенологія, поширення та динаміка популяцій комах-шкідників, методи нагляду, обліку, прогнозування); вплив комах і збудників хвороб на стан деревних рослин; наслідки глобальної зміни клімату на поширення та шкідливість лісових комах.

Загальна кількість публікацій

Співавтор 2 навчальних посібників: «Збірник задач і вправ з генетики та селекції: розв’язки, відповіді та пояснення» і «Генетика та лісова селекція». Співавтор 10 методичних рекомендацій.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Андреєва О. Ю. Наслідки масових розмножень соснових пильщиків (Hymenoptera: Diprionidae) у лісах Центрального Полісся / О. Ю. Андреєва // Вісник ХНАУ. Серія "Ентомологія та фітопатологія". – 2008. – № 8. – С. 9 – 12. 
 2. Андреєва О. Ю. Принадність ділянок лісів Жужельського лісництва для виникнення осередків масового розмноження соснових пильщиків / О. Ю. Андреєва // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 113. – С. 285 – 292.
 3. Андреєва О. Ю. Прогнозування поширеності осередків соснових пильщиків у лісах Центрального Полісся / О. Ю. Андреєва // Вісник НУБіП України. Серія "Агрономія". – К., 2009. – Вип. 132. –        С. 135–141.
 4. Андреєва О. Ю. Сосновий лубоїд Tomicus piniperda L. в осередках соснових пильщиків у Центральному Поліссі / О. Ю. Андреєва //Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 115. – С. 268 – 275.
 5. Андреєва О. Ю. Шкодочинність рудого соснового пильщика у лісах Центрального Полісся / О. Ю. Андреєва // Вісник ДАУ. – Житомир, 2008. – № 2. – С. 255–261.
 6. Андреєва О. Ю. Зміни радіального приросту Pinus sylvestris L. у Поліссі в осередках масового розмноження звичайного соснового пильщика Diprion pini L. / О. Ю. Андреєва, І. М. Коваль // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 112. – С. 249 – 254.
 7. Коваль І. М. Динаміка радіального приросту сосни звичайної в осередках рудого соснового пильщика в Поліссі / І. М. Коваль, О. Ю. Андреєва // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2009. – Вип. 116. – С. 62 – 69.
 8. Андреєва О. Ю. Параметри пагонів дерев сосни, пошкоджених звичайним сосновим пильщиком, у лісах Центрального Полісся / О. Ю. Андреєва, В. В. Розенфельд // Вісник НУБіП України. Серія "Лісівництво та декоративне садівництво". – К., 2012. – Вип. 171, ч. 3. – С. 101–106.
 9. Андреєва О. Ю. Особливості пошкодження хвої сосни звичайним сосновим пильщиком у лісах Центрального Полісся / О. Ю. Андреєва // Вісник ХНАУ. Серія "Ентомологія та фітопатологія". – 2012. – № 11. – С. 12 - 17. 
 10. Розенфельд В. В. Морфологічні та біохімічні властивості аутомікрофлори насіння сосни звичайної / В. В. Розенфельд, О. Ю. Андреєва // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, 2012. – № 2 (31) т. 1. – С. 195 – 204.
 11. Андреєва О. Ю. Розподіл однорічної та дворічної хвої на дворічних гілках непошкоджених дерев сосни звичайної в осередку звичайного соснового пильщика / О. Ю. Андреєва //Лісівництво і агролісомеліорація. – Х. : УкрНДІЛГА, 2012. – Вип. 120. – С. 120 – 127.
 12. Андреєва О. Ю. Біометричні показники та маса хвої трирічних гілок непошкоджених дерев сосни звичайної в осередку звичайного соснового пильщика / О. Ю. Андреєва // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013  – Вип. 23.1 – С. 14 – 21.

13.Андреєва О. Ю. Поширеність пагонов’юнів у соснових насадженнях Центрального Полісся / О. Ю. Андреєва // Вісник ХНАУ. Серія "Фітопатологія та ентомологія". – 2013. – № 10. – С. 17-21.

 1. Андреєва О. Ю. Поширеність соснових пильщиків у насадженнях Центрального Полісся / О. Ю. Андреєва // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, 2014. – № 1 (41) т. 3. – С. 140 – 145.
 2. Андреєва О. Ю. Показники росту соснових культур, створених садивним матеріалом із закритою кореневою системою / О. Ю. Андреєва, А. І. Гузій, Р. А. Карчевський // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2016  – Вип. 26.3 – С. 9 – 14.