Колектив кафедри проводить навчальну, методичну, виховну роботу, готуючи бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Студенти залучаються до проведення наукових пошуків, участі у конференціях, є призерами Всеукраїнських та інших олімпіад і конкурсів.

При кафедрі діють дві лабораторії: “Екології лісу” та “Основ лісоексплуатації і переробки деревини”. На базі мисливського господарства “В’юнки” створена філія кафедри. Тут студенти проходять практику з лісомисливського господарства, лісового мисливствознавства, лісової зоології. Поряд з цим, при кафедрі функціонує студентське товариство “Природа”.

Напрям наукових досліджень: вивчення просторово-типологічної структури та організації населення хребетних тварин, лісових зоокомплексів; розробка питань класифікації і бонітування мисливських угідь, ведення мисливського господарства, впливу шкідників на лісові насадження та захист лісу, охорони рідкісних видів рослин і тварин, основ садово-паркового мисливства, механізації лісогосподарського комплексу.

При кафедрі функціонують дві наукові школи – лісознавства (керівник – професор Гузій А.І.) та механізації лісової галузі (керівник – доцент Бегеба В.М.).

Співробітники кафедри розробляють дві наукові теми: “Хребетні та безхребетні тварини Центрального Полісся у лісових і паркових насадженнях різної структури. Математичне моделювання динаміки популяцій” (ДР № 0112U007684, керівник – професор Гузій А.І.) та “Розробка енергозберігаючих технологій і технічних засобів для лісовідтворення на нерозкорчованих зрубах” (ДР №  0111U006940, керівник – доцент Бегеба В.М.).

Укладені угоди про наукову співпрацю з Державним природознавчим музеєм НАН України (м. Львів) та лабораторією зоогеографічного моніторингу Новосибірського БІНу та ін.

З метою проходження виробничих та інших практик студентами факультету, виконання дипломних робіт, проведення досліджень укладені угоди з Державними підприємствами лісових і лісомисливських господарств Житомирської та інших областей України, мисливськими господарствами Українського товариства мисливців і рибалок, Поліським природним заповідником та ін.

Співробітники кафедри є членами спеціалізованих рад із захистів докторських та кандидатських дисертацій, науково-технічних рад заповідників та національних парків, інших природоохоронних організацій.  Залучаються як члени і голови комісій проведення ДЕК у коледжах та ВНЗ  України.

На кафедрі значна роботи ведеться із аспірантами.

Історія кафедри

Кафедра заснована у 2006 році внаслідок реорганізації кафедри лісівництва, лісових культур і таксації, виконує функції провідної. Навчальний процес кафедри забезпечують 11 навчально-педагогічних працівників з яких 1 доктор наук, професор та 8 кандидатів наук і доцентів. Кафедрою завідує доктор сільськогосподарських наук, професор Гузій А.І.

Дисципліни

На  кафедрі викладають такі дисципліни: лісомисливське господарство, лісове мисливствознавство, лісову ентомологію, лісову зоологію, лісову селекцію, лісову генетику, лісову екологію та типологію, механізацію лісогосподарських робіт, основи лісоексплуатації, лісозаготівлі, транспорт лісу, переробку деревини, міжнародну стандартизацію та сертифікацію, методологію наукових досліджень, стратегію сталого розвитку природокористуванням, лісову політику.