Колектив кафедри проводить навчальну, методичну, виховну роботу, готуючи бакалаврів та магістрів. Студенти залучаються до проведення наукових пошуків, участі у конференціях, є призерами Всеукраїнських та інших олімпіад і конкурсів.

При кафедрі діє єлабораторія “Основ лісоексплуатації і переробки деревини”. 

Напрям наукових досліджень: вивчення просторово-типологічної структури та організації населення хребетних тварин, лісових зоокомплексів; розробка питань класифікації і бонітування мисливських угідь, ведення мисливського господарства, впливу шкідників на лісові насадження та захист лісу, охорони рідкісних видів рослин і тварин, механізації лісогосподарського комплексу.

З метою проходження виробничих та інших практик студентами факультету, виконання кваліфікаційних робіт, проведення досліджень укладені угоди з Державними підприємствами лісових і лісомисливських господарств Житомирської та інших областей України, мисливськими господарствами Українського товариства мисливців і рибалок, Поліським природним заповідником тощо.

Історія кафедри

Кафедра заснована у 2006 році внаслідок реорганізації кафедри лісівництва, лісових культур і таксації, виконує функції провідної. Навчальний процес кафедри забезпечують 11 навчально-педагогічних працівників з яких 1 доктор наук, професор та 8 кандидатів наук і доцентів. Першим завідувачем кафедри був доктор сільськогосподарських наук, професор Гузій А.І., а з 2019 року – кандидат біологічних наук, доцент Кратюк О.Л.

Дисципліни

Кафедра забезпечує викладання близько 20 дисциплін: лісова ентомологія; лісомисливське господарство; лісове мисливствознавство; лісова селекція; генетика та лісова селекція; лісова генетика; лісова екологія та типологія; стратегія сталого розвитку природокористуванням; механізація лісогосподарських робіт; основи лісоексплуатації; лісозаготівлі; транспорт лісу; переробка деревини; лісова політика; міжнародна стандартизація та сертифікація; методологія наукових досліджень.

Склад кафедри експлуатації лісових ресурсів

Склад кафедри експлуатації лісових ресурсів