Посада

Завідувач кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності

Науковий ступінь

доктор біологічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1993 році з відзнакою закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка.

Тема дисертації та рік захисту

В 2003 році захистила кандидатську дисертацію по темі: «Fasciola hepatica L. (Trematoda: Fasiolidae) у проміжних та остаточних хазяях в умовах радіоактивно забрудненої місцевості» та здобула ступінь кандидата біологічних наук (03.00.08 – зоологія).

У 2006 році отримала диплом доцента.

В 2015 році захистила докторську дисертацію по темі: «Паразито-хазяїнні відносини у системі трематоди – прісноводні гастроподи (на прикладі Українського Полісся) та здобула ступінь доктора біологічних наук (03.00.25 – паразитологія, гельмінтологія).

Сфера наукових інтересів

екологія, паразитологія, циркуляція трематод в лісових біоценозах, зоологія.

Загальна кількість публікацій

Має понад 145 наукових та навчально-методичних праць, з яких є наукові статті у провідних фахових виданнях, з них у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз, зокрема й у Scopus.

Основні наукові та методичні праці:
 • Житова О. П. Цивільний захист : курс лекцій : навч. посіб. Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2016. 136 с.
 • Житова О. П., Пазич В. М., Шудренко І. В., Бездітко Л. В. Цивільний захист : навч. посіб. Житомир : Полісся, 2018. 176 с.
 • Житова О.П. Виявлення партеніт і церкарій Alaria alata Goeze, 1782 (Trematoda, Alariidae) у молюсках Planorbis planorbis (Linné, 1758) у Волинський області / О.П. Житова // Біологічні студії. – 2014. – Т. 8. – № 3–4. – С. 149–156.
 • Житова О.П. Паразитарна інвазія та її вплив на поведінку проміжних хазяїв-прісноводних молюсків / О.П. Житова // Наук. вісн. Ужгородського ун-ту. Сер.: Біологія. – 2011. – Вип. 31. – С. 82–86.
 • Zhytova O.P. Cathaemasia hians (Digenea, Cathemasiidae ) from Planorbis planorbis (Mollusca, Gastropoda) in reservoirs of Central Pollissya / O.P. Zhytova, E. M. Korol //Vestnik zoologii. – 2012. – 46 (4). – P. 361–364.
 • Житова О.П. Періодичність та добовий ритм емісії церкарій деяких видів трематод (Digenea) / О. П. Житова // Вестн. зоологии. – 2013. – № 47 (1). – С. 49–58.
 • Zhytova O.P. Cercaria of the trematode Plagiorchis mutationis (Trematoda, Plagiorchidae ) from the ponds snails, Lymnaea stagnalis, in Ukraine / O.P. Zhytova //Vestnik zoologii. – 2010. – № 44 (4). – P. 369–372.
 • Житова О.П. Еколого-паразитологічна характеристика озера Грибове природоохоронної зони Овруцького лісгоспу Житомирської області / О.П. Житова // Вісн. Львівського нац. ун-ту. Сер. біологічна. – 2011. – Вип. 55. – С. 141–145.
 • Житова О.П. Виявлення парафасциолопсозу на території Житомирського Полісся / О.П. Житова // Вісн. Запорізького нац. ун-ту. Біологічні науки. – 2009. – № 2. – с. 39–41.
 • Житова О.П. Виявлення церкарій Diplostomum spathaceum (Rudolfi,1819) (Trematoda, Diplostomatidae) в ставках Житомирщини / О.П. Житова // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування. Сер. Біологія, біотехнологія, екологія. – 2011. – Вип. 158. – С. 98–102.
 • Житова О.П. Виявлення проміжних хазяїв трематоди Echinosthoma stantschinskii Semenov, 1927 (Digenea, Echinosthomatidae) на території України / О.П. Житова, Е.М. Король // Наук. записки Тернопільского нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Сер.: Біологія. – 2012. – № 2 (51). – С. 118–121.
 • Житова О.П. Личинки трематод в молюсках водойм Українського Полісся / О.П. Житова, І.А. Житов // Наук. вісн. Ужгородського ун-ту. Сер.: Біологія. – 2016 – Вип. 40. – С. 42–47.
 • Трематодофауна брюхоногих моллюсков озёр Украинского Полесья / Е. П. Житова, В. В. Корнюшин, Л.Д. Романчук, И.А. Житов // Озёрные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды.– матер. междунар. науч. конф. 12– 17 сент., 2016 г. – Минск, 2016 – С. 218–219
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.