Житова
Посада

Завідувач кафедри біології та захисту лісу

Науковий ступінь

доктор біологічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1993 році з відзнакою закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка.

З 1997 року працює в Житомирському національному агроекологічному університеті, нині Поліський національний університет.

В 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Fasciola hepatica L. (Trematoda: Fasiolidae) у проміжних та остаточних хазяях в умовах радіоактивно забрудненої місцевості» та здобула ступінь кандидата біологічних наук (спеціальність 03.00.08 – зоологія).

У 2006 році отримала диплом доцента.

В 2015 році захистила докторську дисертацію на тему «Паразито-хазяїнні відносини у системі трематоди – прісноводні гастроподи (на прикладі Українського Полісся)» та здобула ступінь доктора біологічних наук (спеціальність 03.00.25 – паразитологія, гельмінтологія).

З травня 2016 року – завідувач кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності. У 2020 році отримала диплом про вищу освіту Житомирського національного агроекологічного університету за ОС «Магістр»  спеціальність «Лісове господарство».

24 вересня 2020 року присвоєно вчене звання професора кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності.

Тема дисертації та рік захисту

В 2003 році захистила кандидатську дисертацію по темі: «Fasciola hepatica L. (Trematoda: Fasiolidae) у проміжних та остаточних хазяях в умовах радіоактивно забрудненої місцевості» та здобула ступінь кандидата біологічних наук (03.00.08 – зоологія).

У 2006 році отримала диплом доцента.

В 2015 році захистила докторську дисертацію по темі: «Паразито-хазяїнні відносини у системі трематоди – прісноводні гастроподи (на прикладі Українського Полісся) та здобула ступінь доктора біологічних наук (03.00.25 – паразитологія, гельмінтологія).

Сфера наукових інтересів

Екологія, паразитологія, циркуляція трематод в лісових біоценозах, зоологія.

Загальна кількість публікацій

Має понад 100 наукових, навчально-методичних праць, з яких є наукові статті у провідних фахових виданнях, з них у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз, зокрема й у Scopus, навчальні посібники.

Протягом роботи у Поліському національному університеті здобула такий професійний досвід :

* наукова діяльність : член спеціалізованої вченої ради Д 26.153.01 Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена; член спеціалізованої вченої ради Д 14.083.01 із захисту дисертацій за спеціальністю 101-Екологія при Поліському національному університеті (м. Житомир); рецензент наукових публікацій журналу «Вестник зоологии»; «The Journal of «Grigore Antipa» National Museum of Natural History»; офіційний опонент дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук; пройшла підвищення кваліфікації (науково-педагогічне стажування) в Інституті Біології та Наук про Землю Поморської академії в Слупську (Польща).

* громадська діяльність : член Гідроекологічного товариства України; член Паразитологічного товариства України ; член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з біології (2014–2016 рр.), член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з біології (2014–2016 рр.). Входила до складу журі з оцінювання та захисту робіт ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, який проходить на базі комунального закладу позашкільної освіти «Обласний Центр Дитячої та Юнацької Творчості» Житомирської обласної ради, м. Житомир), працювала у складі журі в секціях: «Лісознавство», «Охорона довкілля та раціональне природокористування», «Екологія».

Основні наукові та методичні праці:
 • Житова О. П. Виявлення партеніт і церкарій Alaria alata Goeze, 1782 (Trematoda, Alariidae) у молюсках Planorbis planorbis (Linné, 1758) у Волинський області. Біологічні студії. Т. 8. № 3–4. С. 149–156.
 • Житова О.П., Житов І. А. Личинки трематод в молюсках водойм Українського Полісся. Наук. вісн. Ужгородського ун-ту. Сер. : Біологія. Вип. 40. С. 42–47.
 • Житова О. П. Цивільний захист : курс лекцій : навч. посіб. Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2016. 136 с.
 • Житова Е. П., Корнюшин В. В., Романчук Л. Д., Житов И. А. Трематодофауна брюхоногих моллюсков озёр Украинского Полесья. Озёрные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды : материалы междунар. науч. конф., г. Минск, 12–17 сент. 2016. Минск, 2016. С. 218–219.
 • Zhytova E. P., Kornyushyn V. V. The role of different mollusk species in maintaining the transmission of polyhostal trematode species in Ukrainian Polissya waters : the specificity of trematode parthenogenetic generations to mollusk hosts. Vestnik zoologii. 51 (4). P. 295–310.
 • Zhytova E. P. The first record of parthenitae and cercariae of Plagiorchis multiglandularis (Trematoda, Plagiorchiidae) in Lymnaea stagnalis in Ukraine. Vestnik zoologii. 2018. 52 (4) P. 289–294.
 • Житова О. П., Пазич В. М., Шудренко І. В., Бездітко Л. В. Цивільний захист : навч. посіб. під заг. ред. О. П. Житової. Житомир : Полісся, 2018. 176 с.
 • ЖитоваО. П. Безпека життєдіяльності. Курс лекцій : навч. посіб. Житомир : Вид-во «Полісся», 2018. 118 с.
 • Житова О. П. Проточність водойми та її вплив на зараженість молюсків водотоків Українського Полісся. Біологія та Екологія. Т. 5. № 2. С. 49–54.
 • Zhytova O., Bezditko L. Digenea Biodiversity (Trematoda: Digenea) of freshwater slug mollusks in forest biocenosis of Ukrainian Polissya : Seab – 2018 : symposium, Kiev, 3–6 july 2018. Kiev, 2018 P. 352.
 • Житова О. П. Регіональний аспект формування системи «партеніти й личинки трематоди-молюски» на видовому рівні. «Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття – 2019»: наук. практ. конф. 22–24 травня 2019 р. Житомир, 2019. С. 161–163.
 • Житова О. П., Романчук Л. Д. Загальна екологія : навч. посіб. під заг. ред. О. П. Житової. Житомир: ЖНАЕУ. 2019. 194 с.
 • Zhytova E. P., Romanchuk D.,Guralska S. V.,Andreieva O. Yu.,Shvets M. V. Circulation pathways of trematodes of freshwater Gastropod mollusks in forest biocenoses of the Ukrainian Polissia. Vestnik zoologii. 2019. 53 (1). P. 13–22.
 • Andreieva O., Korma O., Zhytova O., Martynchuk I.,Vyshnevsky A. Beetles and nematodes associated with wither Scots Cent. Eur. For. J. 2020. №6. P. 50–60.
 • Zhytova O. P. Effect of Hydrochemical Parameters on Degree of Freshwater Mollusks Infestation by Trematodes. Hydrobiological Journal. 2020. 56(1). P. 102–108.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.