Василюк Тетяна Павлівна
Посада

Керівник навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища, професор кафедри біології та захисту лісу.

Науковий ступінь

Доктор сільськогосподарських наук

Вчене звання

Професор

Дані про вищу освіту

У 2004 році закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію агронома-еколога.

Тема дисертації та рік захисту

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук зі спеціальності 03.00.16 – екологія захистила 23 вересня 2009 року у спеціалізованій вченій раді Житомирського національного агроекологічного університету. Тема дисертації: «Біологічне очищення стічних вод різного походження».

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук зі спеціальності 03.00.16 – екологія захистила 08 червня 2018 року у спеціалізованій вченій раді Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Тема дисертації : «Теоретичні та методологічні засади біомоніторингу водних екосистем Полісся України на основі оцінки стабільності розвитку макрофітів».

Сфера наукових інтересів

Наукові досягнення знайшли відображення в 150 наукових працях, з яких 5 монографій, в т. ч. 1 мовою Євросоюзу, 8 навчальних та навчально-методичних посібники, 2 практикуми. 16 статей у зарубіжних виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз (10 – Scopus та Web of Science), 27 статей у фахових виданнях, 55 тез та матеріалів конференцій (20 міжнародних та 2 – у країнах Євросоюзу), 7 рекомендацій виробництву, з яких 1 мовою Євросоюзу (рекомендації щодо виконання експериментів з біології для педагогічних працівників Грузії) та 1 галузева програма.

* Є членом Ради молодих вчених Міністерства освіти і науки та експертом розділу 4 «Нові технології екологічно безпечного виробництва та будівництва, охорони навколишнього середовища, видобування та переробки корисних копалин, хімічних процесів і речовин в екології» Наукової ради Міністерства освіти і науки України, членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій за спеціальністю «екологія», рецензент видань, що входять до міжнародних наукометричних баз, експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

* 03/2007–06/2007 – Стажування в L'Institut de GENECH (Франція) (березень-липень 2007 р.)

2013 р. – диплом доцента, Міністерство освіти і науки України.

2015 р. – грамота Житомирської обласної державної адміністрації (Управління екології та природних ресурсів) за вагомий науковий внесок.

2017 р. – подяка Міністерства науки і освіти України за багаторічну старанну роботу, значний внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців і плідну науково-педагогічну діяльність.

2018 р. – грамота міського голови за значний внесок у наукову діяльність м. Житомира.

2018 р. – до теперішнього часу – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

2019 р.– науково-педагогічне стажування у Куявському університеті у Влоцлавеку, республіка Польща / Cuiavian University in Wloclawek (Republic of Poland) на тему «Сучасний стан та перспективи розвитку екологічної освіти в Україні та країнах ЄС».

2019 р. – стажування за програмою DAAD Німецької служби академічних обмінів «Стійкий розвиток і енергія – визначення вмісту технічних термінів і їх використання в мовному навчанні» (м. Мінськ, Республіка Білорусь).

18–29.11.2019 – стажування за напрямком використання ПЗ «ArcGis Desctop» у науковій діяльності.

02–13.12.2019 – стажування за напрямком використання ПЗ «ArcGIS Pro I» у науковій діяльності.

Загальна кількість публікацій

Має 100 публікацій, з них 85 наукових, у тому числі 35 у фахових виданнях, та 15 – навчально-методичного характеру. Співавтор 9 навчальних посібників. Окрім цього, результати досліджень викладені у 6 рекомендаціях виробництву, публікаціях зарубіжних журналів (Польща, Білорусь); є автором рекомендацій щодо виконання експериментів з біології для педагогічних працівників Грузії.

Основні наукові та методичні праці:
 • Romanchuck L., Fedonyuk T., Pazych V., Pazych I. Laboratory experiments on Biology. Tbilisi : Publishing house pedagogy, 2017. 64 p.
 • Біотехнологія в лісовому господарстві: для студентів спеціальності 205 Лісове господарство за освітнім ступенем «бакалавр» / Т.П. Федонюк, В.М. Пазич, Р.Г. Федонюк, О.В. Чайкін. – Житомир: Графіум, 2019. – 132 с.
 • Romanchuck L. D., Fedonyuk T. P., Fedonyuk R. G. The model of landscape vegetation influence on the mass transfer processes. Biosystems Diversity. Vol.25 (3). P. 203–209. https://ecology.dp.ua/index.php/ECO/article/vievv/011731.
 • Romanchuck L. D., Fedonyuk T. P., Khant G. O. Radiomonitoring of plant products and soils of Polissia during the long-term period after the disaster at the Chornobyl Nuclear Power Plant. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2017. Vol. 8(3). С. 444–454.  https://doi.org/10.15421/021769.
 • Assessment of the Stability of Aquatic Ecosystems Development on the Basis of Indicators of the Macrophytes Fluctuating Asymmetry / L. Romanchuk, T. Fedonyuk, V. Pazych, R. Fedonyuk, G. Khant, А. А. Petruk. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol 4, No11 (94). Р. 54– http://journals.uran.ua/eejet/article/view/141055.
 • Zymaroieva A., Zhukov O., Fedonyuk T., Pinkina T. The spatio-temporal trend of rapeseed yields in Ukraine as a marker of agro-economic factors influence. Agronomy Research 18(S2), 1584–1596, 2020 https://doi.org/10.15159/AR.20.119.
 • Zymaroieva A., Zhukov O., Fedonyuk T., Pinkin A. Application of geographically weighted principal components analysis based on soybean yield spatial variation for agro-ecological zoning of the territory. Agronomy Research 17(6), 2460–2473, 2019 https://doi.org/10.15159/AR.19.208.
 • Fedonyuk T. P., Fedoniuk R. H., Zymaroieva A. A., Pazych V. M., Aristarkhova E. O. 2020. Phytocenological approach in biomonitoring of the state of aquatic ecosystems in Ukrainian Polesie. Journal of Water and Land Development. No. 44 (I-III) p. 65–74. https://doi.org/10.24425/jwld.2019.127047.
 • Fedoniuk T.P., Fedoniuk R.H., Romanchuk L.D., Petruk A.A., Pazych V.M. 2019. The influence of landscape structure on the quality index of surface waters. Journal of Water and Land Development. No. 43 (X–XII) p. 56–63. https://doi.org/10.2478/jwld-2019-0063.
 • Fedoniuk T.P., Skydan O., Fedonyuk R. Methodology of toxicological effects assestment in aquatic ecosystems by biodiversity indicators use.Rural Development : Proceedings of the 9th International Scientific Conference. 2019. http://doi.org/10.15544/RD.2019.025.
 • Fedoniuk, R. H., Fedoniuk, T. P., Zimaroieva, A. A., Pazych, V. M., & Zubova, O. V. (2020). Impact of air born technogenic pollution on agricultural soils depending on prevailing winds in Polissya region (NW Ukraine). Ecological Questions, 31(1), 1–24. http://dx.doi.org/10.12775/EQ.2020.007.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID (https://orcid.org/) 0000-0002-6504-0893

Researcher ID (http://www.researcherid.com/)  M-2406-2017

SCOPUS ID (https://www.scopus.com) 57204546466

Профіль Google Академії: 

https://scholar.google.com/citations?user=UAb4YhoAAAAJ&hl=uk