Василюк Тетяна Павлівна
Посада

Доцент кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 2004 році закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» та здобула кваліфікацію агронома-еколога.

Тема дисертації та рік захисту

У 2009 році захистила дисертацію на тему «Біологічне очищення стічних вод різного походження» на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю «екологія» і отримала науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

біологічне очищення стічних вод, гідроботаніка, біотехнологія, біомоніторинг та біоіндикація.

Загальна кількість публікацій

Автор більше 60 наукових та науково-методичних праць. Співавтор монографії: Перспективи розвитку альтернативної енергетики на Поліссі України / Дубровін В.О., Романчук Л.Д., Василюк Т.П. та ін. // К.: Центр учбової літератури, 2014. – 335 с.

Основні наукові та методичні праці:
  • Василюк Т.П. Ефект очищення стічних вод біологічним методом з використанням рослин виду Eichornia crassipes за різного гідравлічного навантаження/ Т.П. Василюк. – Біотехнологія: науковий журнал. – Київ, 2009. – Вип.1. – С.89-96.
  • Динаміка вмісту аніонних поверхнево-активних речовин у експериментальних спорудах гідрофітного очищення води / Л.Д. Романчук, Т.П. Федонюк, В.М. Пазич // Збалансоване природокористування. – 2015. – № 4. – 72–76.,
  • Романчук Л.Д., Василюк Т.П., Пазич В.М. Гідрофітне очищення стічних вод в біологічних ставках Житомирського регіону //Агробіологія. – 2014. – №. 2. – С. 119-126.
  • Фитомелиоративные особенности гидрофитов в очистке сточных вод Житомирщины Украины / Л.Д. Романчук, В.М. Пазич, Т. П. Федонюк // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 2016. – Вип. 6 (4). – С. 117–123.