Посада

Доцент кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1985 році закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю “Агрономія” і здобув кваліфікацію вченого агронома.

Тема дисертації та рік захисту

У 1990 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Вплив способів основного обробітку ґрунту на показники ґрунтової родючості та продуктивність цукрових буряків у зоні достатнього зволоження правобережного Лісостепу УРСР” за спеціальністю 06.01.01 – загальне землеробство у Всесоюзному науково-дослідному інституті цукрових буряків (м. Київ).

Сфера наукових інтересів

Енергетична ефективність природокористування.

Загальна кількість публікацій

Має 42 наукові та навчально–методичні праці.

Основні наукові та методичні праці:
 • Еколого-технологічний словник-довідник з рослинництва : навч. посіб. / О.Ф. Смаглій, М.Ф. Рибак, С.М. Талько та ін. – Житомир : Редакційно-видавничий. відділ ДАУ, 2002. – 114 с.
 • Основи сільськогосподарської екології : прогр. навч. дисципліни / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, Н.М. Рідей та ін. – К. : Аграрна освіта, 2003. – 13 с.
 • Енергетична оцінка агроекосистем : навч. посіб. / О. Ф. Смаглій, А. С. Малиновський, А. Т. Кардашов та ін. – Житомир : Видавництво “Волинь”, 2004. – 132 с.
 • Управління якістю сільськогосподарської продукції: прогр. навч. дисципліни / С.О. Вовк, Б.Б. Кужель, Р.М. Яремко та ін. – К. : Аграрна освіта, 2005. – 17 с.
 • Агроекологія : навч. посіб. / О.Ф. Смаглій, А.Т. Кардашов, П.В. Литвак та ін. – К. : Вища освіта, 2006. – 671 с.
 • Технології та технологічні проекти вирощування основних сільськогосподарських культур : навч. посіб. / О.Ф. Смаглій, О.А. Дереча, П.О. Рябчук та ін. – Житомир : Вид-во ДВНЗ “Державний агроекологічний університет”, 2007. – 544 с.
 • Шудренко І.В. Енергетична ефективність вирощування картоплі в залежності від удобрення в короткоротаційній сівозміні Полісся / Т.В. Радько, І.В. Шудренко // Вісник ДАЕУ. – 2007. – Вип. 2. – С. 273–278.
 • Основи землеробства : підручник / О. Ф. Смаглій, М.Ф. Рибак, Є.М. Данкевич та ін. – Житомир : Вид-во ДВНЗ “Державний агроекологічний університет”, 2008. – 514 с.
 • Агроекологія : прогр. навч. дисципліни / О.Ф. Смаглій, Б.В. Борисюк, М.О. Клименко, І. В. Шудренко. – К.: Аграрна освіта, 2008. – 17 с.
 • Шудренко І.В. Енергетична ефективність систем удобрення у короткоротаційній сівозміні Полісся / О.І. Трембіцька, І. В. Шудренко // Міжвід. темат. наук. зб. “Землеробство”. – Вип. 82. – К.: ВД “ЕКМО”, 2010. – С. 32-38.
 • Шудренко І.В. Енергетична ефективність застосування органо-мінеральних меліоративних сумішей при вирощуванні хмелю / Н.О. Рябцева, І.В. Шудренко // Агропромислове виробництво Полісся : зб. наук. пр. – № 4 – С. 89-92.
 • Шудренко І.В. Цивільний захист : навч. посіб. / І. В. Шудренко. – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – 248 с.
e-mail: