Посада

Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку, професор кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності

Науковий ступінь

доктор сільськогосподарських наук

Вчене звання

професор, заслужений працівник сільського господарства України

Дані про вищу освіту

У 1978 році закінчила Рогачів-Волинський зоотехнічний технікум і отримала спеціальність – зоотехнік.

З 1983 по 1988 р. навчалася в Житомирському сільськогосподарському інституті.

У грудні 1993 року поступила на очне відділення аспірантури при Державному агроекологічному університеті.

Тема дисертації та рік захисту

У січні 2012 року захистила докторську дисертацію на тему «Оцінка джерел надходження радіонуклідів до організму мешканців сільських територій Полісся України» на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Сфера наукових інтересів

Екологія, радіобіологія та радіоекологія.

Автор-співавтор навчальних посібників:
 • Радіоекологічна оцінка території зони безумовного (обов’язкового) відселення Житомирської області (20 років після аварії на ЧАЕС) / Малиновський А.С., Романчук Л.Д., Дідух М.І., Кашпаров В.А. та ін. - Житомир: Вид-во ДАУ, 2006. –76с. (особистий внесок – 1,5 д.а.)
 • Романчук Л.Д. Радіоекологічна оцінка формування дозового навантаження у мешканців сільських територій Полісся України [Текст]: монографія / Л.Д. Романчук. - Житомир: ЖНАЕУ, 2015.- с. 298.
Основні наукові та методичні праці:
 • Iodine-129 in Soils from Northern Ukraine and the Retrospective Dosimetri of the Iodine 131 Exposure after the Chernobyl Accident / R. Michel, J. Handl, T. Ernst, L. D.Romanchuck, W. Botsch, S. Szidat, A. Schmidt, D. Jakob, D. Beltz, H. Sinal, C. Schnabel, J. M. Lopez-Gutierrez. Science of the Total Environment. 2003. Р. 35–55.

  Iodine-129 in Soils from Northern Ukraine and the Retrospective Dosimetri of the Iodine 131 Expo sure after the Chernobyl Accident / Michel R., Handl J., Ernst T., L.D.Romanchuck, Botsch W., Szidat S., Schmidt A., Jakob D., Beltz D., Sinal H., Schnabel C., Lopez-Gutierrez J.M. - Science of the Total Environment. – 2003. – Р. 35-55.
 • Fallout and transfer into the human food chain of cesium-137 and the radiation exposure of inhabitants of contaminated areas in Northern Ukraine / J. Handl, D. Beltz, W. Botsch, S. Harb, D. Jakob, D. Beltz, L. D. Romanchuck, R. Michel. Health Physics. 2003.Vol. 84. No 4. P. 502–517.

 • Романчук Л.Д. Вплив грибів на формування внутрішнього опромінення населення Північної частини України / Л.Д. Романчук. - Вісник аграрної науки. - № 3. – 2011. – С. 44-47.
 • Romanchuck L. D., Fedonyuk T. P., Fedonyuk R. G., Petruk A. A. Hydrofite water purification under conditions of «Zhytomyrvodocanal» communal enterprise. Biotechnologia Acta. 2016. № 6. Р. 58–71. http://biotechnology.kiev.ua/images/storage/6_2016/romanchuck_6_2-16.pdf

 • Romanchuck L. D., Fedonyuk T. P., Fedonyuk R. G. The model of landscape vegetation influence on the mass transfer processes. Biosystems Diversity. 2017. Vol. 25 (3). P. 203–209. https://ecology.dp.ua/index.php/ECO/article/vievv/011731

 • Romanchuck L. D., Fedonyuk T. P., Khant G. O. Radiomonitoring of plant products and soils of Polissia during the long-term period after the disaster at the Chornobyl Nuclear Power Plant. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2017. Vol. 8 (3). Р. 444-454. https://medicine.dp.ua/index.php/med/article/view/Q21769

 • Rural population residing the radioactively contaminated areas income and employment evaluation / L. Romanchuck. T. Fedonyuk. V. Dovzhenko et al. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2017. Vol. 3, No 4. P. 33–42. http://are-journal.com/are/article/view/133

 • Romanchuck L., Fedonyuk T., Pazych V., Pazych I. Laboratory experiments on Biology. Tbilisi : Publishing house pedagogy, 2017. 64 p.

 • Assessment of the Stability of Aquatic Ecosystems Development on the Basis of Indicators of the Macrophytes Fluctuating Asymmetry / L. Romanchuk, T. Fedonyuk, V. Pazych, R. Fedonyuk, G. Khant, А. А. Petruk. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol 4, No 11 (94). Р. 54–61. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/141055

 • Радіоекологічна оцінка території зони безумовного (обов’язкового) відселення Житомирської області (20 років після аварії на ЧАЕС) / Малиновський А. С. та ін. Житомир : Вид-во ДАУ, 2006. 76 с. (особистий внесок – 1,5 д. а.)

 • Романчук Л. Д. Оцінка радіологічного стану ґрунтів у північних районах Житомирщини, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Вісник аграрної науки. 2013. № 5. С. 96–102.

 • Романчук Л. Д. Радіоекологічна оцінка формування дозового навантаження у мешканців сільських територій Полісся України : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2015. 298 с.

 • Оцінка якості життя та радіаційної безпеки сільського населення радіоактивно забруднених територій : монографія / Л. Д. Романчук та ін. Житомир : Графіум, 2017. 297 c.

e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.