Посада

Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку, професор кафедри біології та захисту лісу

Науковий ступінь

доктор сільськогосподарських наук

Вчене звання

професор

Дані про вищу освіту

У 1978 році закінчила Рогачів-Волинський зоотехнічний технікум і отримала спеціальність – зоотехнік.

З 1983 по 1988 р. навчалася в Житомирському сільськогосподарському інституті.

У грудні 1993 року поступила на очне відділення аспірантури при Державному агроекологічному університеті.

Тема дисертації та рік захисту

У січні 2012 року захистила докторську дисертацію на тему «Оцінка джерел надходження радіонуклідів до організму мешканців сільських територій Полісся України» на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Сфера наукових інтересів

Екологія, радіобіологія та радіоекологія.

Основні наукові та методичні праці:
 • Iodine-129 in Soils from Northern Ukraine and the Retrospective Dosimetri of the Iodine 131 Exposure after the Chernobyl Accident / R. Michel, J. Handl, T. Ernst, L. D.Romanchuck, W. Botsch, S. Szidat, A. Schmidt, D. Jakob, D. Beltz, H. Sinal, C. Schnabel, J. M. Lopez-Gutierrez. Science of the Total Environment. Р. 35-55.
 • Fallout and transfer into the human food chain of cesium-137 and the radiation exposure of inhabitants of contaminated areas in Northern Ukraine / J. Handl, D. Beltz, W. Botsch, S. Harb, D. Jakob, D. Beltz, L. D. Romanchuck, R. Michel. Health Physics.Vol. 84. No 4. P. 502-517.
 • Радіоекологічна оцінка території зони безумовного (обов’язкового) відселення Житомирської області (20 років після аварії на ЧАЕС) / Малиновський А. С. та ін. Житомир : Вид-во ДАУ, 2006. 76 с. (особистий внесок – 1,5 д. а.)
 • Романчук Л. Д. Вплив грибів на формування внутрішнього опромінення населення Північної частини України. Вісник аграрної науки. № 3. С. 44–47.
 • Романчук Л. Д. Оцінка радіаційного стану ґрунтів у Північних районах Житомирщини, постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Вісник аграрної науки. № 6. С. 67–69.
 • Романчук Л. Д., Гудков І. М. Накопичення 137Cs в організмі гусей при утриманні їх на територіях Полісся з різною щільністю радіоактивного забруднення. Сучасне птахівництво. № 3. С. 4–7.
 • Романчук Л. Д. Формування доз опромінення мешканців радіоактивно забруднених територій за рахунок овочевої продукції. Вісник аграрної науки. № 4. С. 47–50.
 • Романчук Л. Д. Оцінка радіологічного стану ґрунтів у північних районах Житомирщини, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Вісник аграрної науки. № 5. С. 96–102.
 • Retrospective dosimetry of Iodine-131 exposures using Iodine-129 and Caesium-137 inventories in soils – A critical evaluation of the consequences of the Chernobyl accident in parts of Nothern Ukraine / R. Michel, A. Daraoui, M. Gorny, L. D. Romanchuck and another. Journal of Environmental Radioactivity. No 150. Р. 20-35.
 • Романчук Л. Д. Радіоекологічна оцінка формування дозового навантаження у мешканців сільських територій Полісся України : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2015. 298 с.
 • Michel, R., Daraoui, A., Gorny, M., Jakob, D., Sachse, R., Romantschuk, L. D., ... & Synal, H. A. (2015). Retrospective dosimetry of Iodine-131 exposures using Iodine-129 and Caesium-137 inventories in soils–A critical evaluation of the consequences of the Chernobyl accident in parts of Northern Ukraine. Journal of environmental radioactivity, 150, 20–
 • Romanchuck L. D., Fedonyuk P., Fedonyuk R. G., Petruk A. A. Hydrofite water purification under conditions of «Zhytomyrvodocanal» communal enterprise. Biotechnologia Acta. 2016. №6. Р. 58–71. http://biotechnology.kiev.ua/images/storage/6_2016/romanchuck_6_2-16.pdf
 • Romanchuck L. D., Fedonyuk T. P., Fedonyuk R. G. The model of landscape vegetation influence on the mass transfer processes. Biosystems Diversity. Vol.25 (3). P. 203-209. https://ecology.dp.ua/index.php/ECO/article/vievv/011731
 • Romanchuck L. D., Fedonyuk T. P., Khant G. O. Radiomonitoring of plant products and soils of Polissia during the long-term period after the disaster at the Chornobyl Nuclear Power Plant. Regulatory Mechanisms in Biosystems. Vol.8 (3). Р. 444–454. https://medicine.dp.ua/index.php/med/article/view/Q21769
 • Rural population residing the radioactively contaminated areas income and employment evaluation / L. Romanchuck. T. Fedonyuk. V. Dovzhenko et al. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. Vol. 3, No 4. P. 33-42. http://are-journal.com/are/article/view/133
 • Romanchuck L., Fedonyuk T., Pazych V., Pazych I. Laboratory experiments on Biology. Tbilisi : Publishing house pedagogy, 2017. 64 p.
 • Оцінка якості життя та радіаційної безпеки сільського населення радіоактивно забруднених територій : монографія / Л. Д. Романчук та ін. Житомир : Графіум, 2017. 297 c.
 • Romanchuck L. D., Fedonyuk T. P. , Fedonyuk R. G. The model of landscape vegetation influence on the mass transfer processes. Biosystems Diversity. 2017. Vol. 25(3). P. 203–209.
 • Romanchuck L. D.. Fedonvuk T. P. . Khant G. O. Radiomonitoring of plant products and soils of Polissia during the long-term period after the disaster at the Chomobyl Nuclear Power Plant. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2017. Vol. 8(3). C. 444–454.
 • Assessment of the Stability of Aquatic Ecosystems Development on the Basis of Indicators of the Macrophytes Fluctuating Asymmetry / L. Romanchuk, T. Fedonyuk, V. Pazych, R. Fedonyuk, G. Khant, А. А. Petruk. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol 4, No11 (94). Р. 54–61. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/141055.
 • Assessment of the Stability of Aquatic Ecosystems Development on the Basis of Indicators of the Macrophytes Fluctuating Asymmetry / L. Romanchuk, T. Fedonyuk, V. Pazych, R. Fedonyuk, G. Khant, А. А. Petruk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol 4, № 11 (94). Р. 54–61,
 • Житова О. П., Романчук Л. Д. Загальна екологія : навч. посіб. під заг. ред. О. П. Житової. Житомир: ЖНАЕУ. 2019. 194 с.
 • Fedonyuk T., Fedonyuk R., Romanchuk L., Pazych V., Petruk А. Formation of quality index of surface waters under the influence of the landscape structure. Journal of Water and Land Development, № 42 (VIІ-VIII), 2019 р. C. 41–58.
 • Zhytova E. P., Romanchuk D.,Guralska S. V.,Andreieva O. Yu.,Shvets M. V. Circulation pathways of trematodes of freshwater Gastropod mollusks in forest biocenoses of the Ukrainian Polissia. Vestnik zoologii. 2019. 53 (1). P. 13–22.
 • Zhytova E. P., Romanchuk L. D., Guralska S. V., Andreieva O. Yu., Shvets M. V. Circulation pathways of trematodes of freshwater Gastropod mollusks in forest biocenoses of the Ukrainian Polissia // E. P. Zhytova, L. D. Romanchuk, S. V. Guralska, O. Yu. Andreieva, M. V. Shvets // Vestnik zoologii. – 2019. – 53(1) – P. 13–22.
 • Zymaroieva A.; Zhukov O.; Romanchuk L.; Pinkin A. Spatiotemporal dynamics of cereals grains and grain legumes yield in Ukraine Bulgarian Journal of Agricultural Science 25 (No 6) 2019, 1107-1113.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.