Піціль Андрій Орестович
Посада

Асистент кафедри екології лісу та меліорації

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

В 2005 році закінчив Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». В 2006 році вступив до аспірантури Житомирського державного агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 2014 році захистив дисертацію на тему «Екологічна оцінка поверхневого стоку з міських та сільських селитебних територій» на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю «Екологія» і отримав наукову ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

Екологія водних екосистем; Меліорація лісо аграрних ландшафтів.

Загальна кількість публікацій

Інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
 • Піціль А.О. Екологічні аспекти формування дощового поверхневого стоку з міських територій (на прикладі м. Житомир) / А.О. Піціль // Вісник НУВГП. – 2010. – № 1(49). – С. 79–85.
 • Піціль А.О. Екологічні особливості формування талого та дощового поверхневого стоку (на прикладі міста Житомир) / А.О. Піціль // Вісник ЖНАУ. – 2011. – № 1 (28). – С. 393–400.
 • Піціль А. О. Оцінка забруднення поверхневого стоку та його вплив на якість водних джерел на міських ландшафтах / А. О. Піціль // Вісник ЖНАУ. – 2012. – № 1(30), т. 1. – С. 391–401.
 • Піціль А.О. Особливості поверхневого стоку різного походження /
  А.О. Піціль, І.П. Буднік // Вісник БНАУ. – 2013. – №11 (104). – С. 152–155.
 • Піціль А.О. Поверхневий стік і змив з сільських селітебних територій / А.О. Піціль, І.П. Буднік // Вісник ЖНАУ. – 2014. – № 1 (41), т. 3. – С. 84–88.
 • Піціль А.О. Особливості формування поверхневого стоку з міської території (на прикладі м. Житомир) / А.О. Піціль // Роль меліорації в забезпеченні сталого розвитку землеробства: матеріали наук.-практ. конф. молодих учених, 4–5 груд. 2007 р. – К.: ІгіМ, 2007. – С. 69–71.
 • Піціль А.О. Розподіл забруднюючих речовин в зливових стоках впродовж дощів з урбанізованих територій / А.О. Піціль // Актуальні проблеми дослідження довкілля: матеріали V Міжнар. наук. конф., 23–25 трав. 2013р. – Суми, 2013. – С. 312–315.
 • Пициль А.О. Диффузное загрязнение водных объектов на городских территориях / А.О. Пициль // Естественные и математические науки в современном мире. (Новосибирск). – 2013. – № 8. – С. 95–101.
 • Пициль А.О. Классификация источников поступления химических веществ с поверхностным стоком на селитебных территориях / А.О. Пициль // Teoria i praktyka – znaczenie badan naukowych: zbior raportow naukowych, 29.07.2013-31.07.2013. – Lublin, 2013. – Cz. 1. – S. 30–36.
 • Пициль А.О. Оценка выноса загрязняющих веществ от неточечных источников на городских территориях / А.О. Пициль // Альманах современной науки и образования (Тамбов). – 2013. – №9 (76). – С. 141–144.
 • Васенков Г.И. Поверхностный сток талых вод в Житомирском Полесье [Электронный ресурс] / Г.И. Васенков, И.П. Будник, А.О. Пициль // Современные проблемы науки и образования  электрон. науч. журн. – 2013. – №6.
 • Практикум з основ наукових досліджень: навч. посіб. / Г.І. Васенков, Т.П. Василюк, І.П. Буднік, А.О. Піціль. – Житомир, 2012. – 108 с.