Пазич
Посада

заступник керівника навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища,

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 2006 році закінчив Житомирський державний університет ім. І Франка за спеціальністю «Біологія та хімія». У 2008 році вступив до аспірантури Житомирського національного агроекологічного університету з відривом від виробництва

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію на тему «Еколого-господарське обґрунтування використання ейхорнії прекрасної Eichhornia crassipes Mart. Solms в умовах Полісся України» захистив у 2013 році у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Сфера наукових інтересів

Екологія, гідробіологія, ботаніка, гідроботаніка.

Загальна кількість публікацій

Автор 56 публікації, з них 46 наукових та 10 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 44 праці, з них 35 – наукових та 9 навчально-методичного характеру (з них у співавторстві 1 навчальний посібник та 2 практикуми), у т.ч. після захисту опубліковано 1 монографію (у співавторстві), 4 публікації у міжнародних періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus.

* 2017 рік – функціональне навчання (підвищення кваліфікації цивільного призначення) у сфері цивільного захисту в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області та опрацював навчальний курс «Керівники навчальних груп цивільного захисту» обсягом 18 годин.

2019 рік – науково-педагогічне стажування на тему «Сучасний стан та перспективи розвитку екологічної освіти в Україні та країнах ЄС» в Куявському університеті у Влоцлавеку, Республіка Польща, за фахом «Екологічні науки» в обсязі 6 кредитів (180 годин).

 

Основні наукові та методичні праці: 

  • Romanchuck L., Fedonyuk T., Pazych V., Pazych I. Laboratory experiments on Biology. Tbilisi : Publishing house pedagogy, 2017. 64 p.
  • Обласна комплексна програма охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2014–2017 роки (розроблена відповідно до розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації № 282 від 03.08.2012 року та № 389 від 11.12.2013 року і затверджена рішенням двадцять восьмої сесії IV скликання Житомирської обласної ради № 1329 від 20 листопада 2014 року).
  • Недеревні ресурси лісу: практикум для студентів спеціальності 205 «Лісове господарство» / В.М. Турко, В.П. Власюк, В.М. Пазич [та ін.] – Житомир : Графіум, 2018. – 60 с.
  • Біотехнологія в лісовому господарстві: для студентів спеціальності 205 Лісове господарство за освітнім ступенем «бакалавр» / Т.П. Федонюк, В.М. Пазич, Р.Г. Федонюк, О.В. Чайкін. – Житомир: Графіум, 2019. – 132 с.
  • Стратегія імплементації ГІС-технологій у виробничу діяльність Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника: / О. В. Скидан, О. В. Жуков, Т. П. Федонюк, та ін. – Новоград-Волинський: ФОП Наумович Р. А., 2019. – 48 с.
  • Інструктивні матеріали до використання геоінформаційної системи Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника: / О. В. Скидан, Т. П. Федонюк, О. В. Жуков, та. ін. – Новоград-Волинський: ФОП Наумович Р. А., 2020. – 46 с.
  • Assessment of the Stability of Aquatic Ecosystems Development on the Basis of Indicators of the Macrophytes Fluctuating Asymmetry / L. Romanchuk, T.Fedonyuk, V. Pazych, R. Fedonyuk, G. Khant, А. А. Petruk. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol 4, No 11 (94). Р. 54–6.1
  • Fedonyuk T. P., Fedoniuk R. H., Zymaroieva A. A., Pazych V. M., Aristarkhova E. O. 2020. Phytocenological approach in biomonitoring of the state of aquatic ecosystems in Ukrainian Polesie. Journal of Water and Land Development. No. 44 (I-III) p. 65–74.
  • Fedoniuk T.P., Fedoniuk R.H., Romanchuk L.D., Petruk A.A., Pazych V.M. 2019. The influence of landscape structure on the quality index of surface waters. Journal of Water and Land Development. No. 43 (X-XII) p. 56–63.
  • Fedoniuk, R. H., Fedoniuk, T. P., Zimaroieva, A. A., Pazych, V. M., & Zubova, O. V. (2020). Impact of air born technogenic pollution on agricultural soils depending on prevailing winds in Polissya region (NW Ukraine). Ecological Questions, 31(1), 1–24.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.