Пазич Віктор Миколайович
Посада

Заступник керівника навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища, старший викладач кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

У 2006 році закінчив Житомирський державний університет ім. І Франка за спеціальністю «Біологія та хімія». У 2008 році вступив до аспірантури Житомирського національного агроекологічного університету з відривом від виробництва

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію на тему «Еколого-господарське обґрунтування використання ейхорнії прекрасної Eichhornia crassipes Mart. Solms в умовах Полісся України» захистив у 2013 році у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Сфера наукових інтересів

Екологія, гідробіологія, ботаніка, гідроботаніка.

Загальна кількість публікацій

Співавтор лабораторного практикуму для студентів напряму підготовки 6.090103 – «Лісове та садово-паркове господарство» Фізіологія рослин.

Основні наукові та методичні праці:

Автор 30 навчальних та наукових праць

 

  • Житова О. П., Пазич В. М., Шудренко І. В., Бездітко Л. В. Цивільний захист : навч. посіб. Житомир : Полісся, 2018. 176 с.
  • Недеревні ресурси лісу : практикум для студентів спец. 205 «Лісове господарство» / В. М. Турко та ін. Житомир : Графіум, 2018. 60 с.
  • Romanchuck L., Fedonyuk T., Pazych V., Pazych I. Laboratory experiments on Biology. Tbilisi : Publishing house pedagogy, 2017. 64 p.

  • Assessment of the Stability of Aquatic Ecosystems Development on the Basis of Indicators of the Macrophytes Fluctuating Asymmetry / L. Romanchuk, T. Fedonyuk, V. Pazych, R. Fedonyuk, G. Khant, А. А. Petruk. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol 4, No 11 (94). Р. 54–61. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/141055

  • Романчук Л.Д., Василюк Т.П., Пазич В.М. Гідрофітне очищення стічних вод в біологічних ставках Житомирського регіону //Агробіологія. – 2014. – №. 2. – С. 119-126.
  • Романчук Л. Д., Федонюк Т. П., Пазич В. М. Фитомелиоративные и фиторемедиционные особенности гидрофитов в очистке сточных вод г. Житомир (Украина). Экологический вестник «Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова» Белорусского государственного университета. 2016. № 2 (36). С. 76–83.

  • Романчук Л. Д., Федонюк Т. П., Пазич В. М. Динаміка вмісту аніонних поверхнево-активних речовин у експериментальних спорудах гідрофітного очищення води. Збалансоване природокористування. 2015. № 4. С. 72–76.

  • Динаміка вмісту аніонних поверхнево-активних речовин у експериментальних спорудах гідрофітного очищення води / Л.Д. Романчук, Т.П. Федонюк, В.М. Пазич // Збалансоване природокористування. – 2015. – № 4. – 72–76.
  • Фитомелиоративные особенности гидрофитов в очистке сточных вод Житомирщины Украины / Л.Д. Романчук, В.М. Пазич, Т. П. Федонюк // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 2016. – Вип. 6 (4). – С. 117–123.
  • Романчук Л. Д., Федонюк Т. П., Пазич В. М. Фитомелиоративные и фиторемедиционныеособенности гидрофитов в очистке сточных вод г. Житомир (Украина) // Экологический вестник «Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова» Белорусского государственного университета.- № 2 (36). – 2016.- с. 76-83.