Пазич Віктор Миколайович
Посада

Старший викладач кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності,
завідувач лабораторії екології лісу

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Дані про вищу освіту

У 2006 році закінчив Житомирський державний університет ім. І Франка за спеціальністю «Біологія та хімія». У 2008 році вступив до аспірантури Житомирського національного агроекологічного університету з відривом від виробництва

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію на тему «Еколого-господарське обґрунтування використання ейхорнії прекрасної Eichhornia crassipes Mart. Solms в умовах Полісся України» захистив у 2013 році у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького за спеціальністю 03.00.16 - екологія

Сфера наукових інтересів

Екологія, гідробіологія, ботаніка, гідроботаніка.

Загальна кількість публікацій

Співавтор лабораторного практикуму для студентів напряму підготовки 6.090103 – «Лісове та садово-паркове господарство» Фізіологія рослин.

Основні наукові та методичні праці:

Автор 30 навчальних та наукових праць

  • Романчук Л.Д., Василюк Т.П., Пазич В.М. Гідрофітне очищення стічних вод в біологічних ставках Житомирського регіону //Агробіологія. – 2014. – №. 2. – С. 119-126.
  • Динаміка вмісту аніонних поверхнево-активних речовин у експериментальних спорудах гідрофітного очищення води / Л.Д. Романчук, Т.П. Федонюк, В.М. Пазич // Збалансоване природокористування. – 2015. – № 4. – 72–76.
  • Фитомелиоративные особенности гидрофитов в очистке сточных вод Житомирщины Украины / Л.Д. Романчук, В.М. Пазич, Т. П. Федонюк // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 2016. – Вип. 6 (4). – С. 117–123.
  • Романчук Л. Д., Федонюк Т. П., Пазич В. М. Фитомелиоративные и фиторемедиционныеособенности гидрофитов в очистке сточных вод г. Житомир (Украина) // Экологический вестник «Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова» Белорусского государственного университета.- № 2 (36). – 2016.- с. 76-83.