Посада

Старший викладач кафедри біології та захисту лісу

Науковий ступінь

Кандидат біологічних наук

 
Дані про вищу освіту

У 1998 році закінчила Український державний лісотехнічний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Садово-паркове господарство» та здобула кваліфікацію інженера садово-паркового господарства.

Тема дисертації та рік захисту

Захистила кандидатську дисертацію у 2014 році на тему «Екологічна роль дубових полезахисних лісових смуг в умовах Правобережного Лісостепу України» та здобула звання кандидата сільськогосподарських наук за паспортом спеціальності 03.00.16 – екологія.

Сфера наукових інтересів

Екологія лісових біогеоценозів, охорона і захист лісових екосистем, ландшафтна екологія, садово-паркове господарство.

Загальна кількість публікацій:

Автор більше 93 наукових та науково-методичних праць, з яких є наукові статті у провідних фахових виданнях, з них у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз.

Основні наукові та методичні праці:

 • Методичні рекомендації з ведення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених територіях Київського Полісся / [О.І. Фурдичко, Г.М. Чоботько, В.П. Ландін, М.Д. Кучма, В.В. Мороз та ін.]. – К., 2012. – 36 с.
 • Методичні рекомендації з реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення, та оптимізації структури землекористування на основі ландшафтних підходів / [О.І. Фурдичко, О.Г. Тараріко, Г.М. Чоботько, М.Д. Кучма, В.В. Мороз та ін.]. – К., 2013. – 37 с.
 • Науково-методичні рекомендації з економічної оцінки екологічних функцій полезахисних насаджень / [О.П. Марценюк, Т.М. Єгорова, В.В. Мороз та ін.]. За ред. О.І. Фурдичка. – К., 2013. – 18 с.
 • Методичні рекомендації щодо впровадження норм сталого розвитку у лісове господарство Карпат / [О.І. Фурдичко, В.В. Лавров, П.В. Маціборук, В.В. Мороз та ін.]. – К., 2014. – 68 с.
 • Діагностика вірусу тютюнової мозаїки перцю солодкого. Методичні рекомендації / [А.Л. Бойко, В.П. Поліщук, В.В. Мороз, Н.О. Опришко та ін.]. –К., 2015. – 22 с.
 • Діагностика вірусних хвороб рослин родини пасльонових. Методичні рекомендації / [А.Л. Бойко, В.П. Поліщук, В.В. Мороз, Н.О. Опришко та ін.]. –К., 2015. – 22 с.
 • Корнілова Н. А. Агроекологічні основи формування декоративних та оздоровчий фітокомплексів з використанням лікарських рослин (методичні рекомендації) / Н. А. Корнілова, В.В. Мороз, Т.М. Пушкарьова-Безділь та ін. – К., 2015. – 39 с.
 • Мороз В.В. Екологічні функції лісових насаджень Поділля. Методичні рекомендації / В.В. Мороз, Н.І. Шевчук. – К., 2017. – 43 с.
 • Мороз В.В. Екологічні функції соснових насаджень Чернігівського Полісся. Методичні рекомендації / В.В. Мороз, В.П. Ландін, О.М. Руденко, В.А. Захарчук, А.В. Сагайдак, В.Л. Соломко. – К., 2017. – 49 с.
 • Седіло Г. М., Мороз В.В., Воробель М.І., Каплінський В.В., Бойко О.А., Бойко А.Л., Никитюк П.А. / Методичні рекомендації із зменшення емісії парникових газів у гної великої рогатої худоби. Львів-Оброшине, 2018. 22 с.
 • Седіло Г. М., Воробель М. І., Мороз В. В., Каплінський В. В., Тереля І. П., Бровко І. С., Пінчук В. О., Кордуняк О. О., Никитюк Ю. А., Никитюк П. А. / Методичні рекомендації з використання препаратів для активації ферментативних процесів у гної великої рогатої худоби. Львів-Оброшине, 2018. 28 с.
 • Мороз В.В, Юхновський В.Ю., Тимошенко Л.М., Стасюк Н.М. Екологічні функції дубових полезахисних лісових смуг Полісся та Лісостепу України / Науково-методичні рекомендації. К. 2018. 39 с.
 • Стадник А.П., Мороз В.В, Соломаха І.В., Тимошенко Л.М. Оптимізація полезахисних смуг агроландшафтів в умовах змін клімату / Методичні рекомендації. К. 2018. 29 с.
 • Никитюк П.А., Никитюк Ю.А., Мороз В.В. Екологічна оцінка стану ґрунтів за впливу діяльності свинокомплексів різної потужності / Методичні рекомендації. Житомир, 2019. 38 с
e-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.