Левченко Валерій Борисович
Посада

Доцент кафедри екології лісу та безпеки життєдіяльності

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 1998 році закінчив Державну агроекологічну академію України з відзнакою за спеціальністю “Вчений агроном”. В 1999 році вступив до очної аспірантури Державного агроекологічного університету України.

Тема дисертації та рік захисту

Дисертацію на тему: “Кільцева гниль картоплі та заходи щодо обмеження її розвитку в умовах Полісся України” захистив на засіданні спеціалізованої вченої ради К.64.803.02 28 лютого 2007 року Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва зі спеціальності 06.01.11. „Фітопатологія” і отримав науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук.

Сфера наукових інтересів

Фітопатологічний та ентомологічний моніторинг лісових екосистем, інтегрований захист сіянців основних лісо утворюючих порід в умовах тимчасових та базових розсадників, вивчення екологічних особливостей болотних екосистем Полісся України.

Загальна кількість публікацій

Фізіологія рослин. Частина 1. Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни “Фізіологія рослин та тварин” для студентів-заочників екологічного факультету, за напрямком “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування кваліфікаційного рівня – бакалавр.

«Екологічні особливості боліт Житомирського Полісся: науковий посібник для фахівців лісового господарства, наукових працівників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, лісових технікумів, учителів біології та учнів загальноосвітніх шкіл». Патенти: Спосіб підвищення стійкості бульб картоплі до кільцевої гнилі Пат. №49252А. Україна. МПК Н 06 В 1/14, Н 06 J 12/00 заявл. 04.04. 2001; опубл. 16. 09. 2002 р. Бюл. №26 (II ч.).

Спосіб переробки пульпи від каменеобробної промисловості з відновленням її родючості. Пат. №102346А. Україна. МПК Н 08 В09 1/00 Е21С 41/32 15. заявл. 12.06.2012; опубл. 15. 01. 2013 р. Бюл. № 31 (I ч.).

Основні наукові та методичні праці:
  • Левченко В. Б. Влияние органических кислот и фунгицидов на сеянцы сосны и дуба обыкновенного в лесных питомниках / В. Б. Левченко, И. В. Шульга // Технологический аудит и резервы производства. – 2013. – №5/4 (13). – С. 51 – 54.
  • Левченко В. Б. Вплив едафічних та фітопатогенних факторів на продуктивність лісів Житомирського Полісся. / В. Б. Левченко // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2013. – №1 (36), Т.1. – С. 229 – 243.
  • Левченко В. Б. Фітопатологічна та ентомологічна характеристика насаджень сосни звичайної в лісових масивах Житомирського Полісся. / В. Б. Левченко // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – 2014. – №1 (39), Т 1. – С. 55 – 62.
  • Левченко В. Б. Збереження біологічного різноманіття цінних лісорослинних екоценозів Житомирського Полісся. / Валерій Левченко, Юлія Остапчук, Ігор Шульга. // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету – 2014. – №1 (33). – С. 167 – 169.
  • Левченко В. Б. Оптимізація створення лісових культур в різних категоріях лісокультурних площ Житомирського Полісся. / В. Б. Левченко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного Університету. – 2014. – №2. – С. 7-9.