Буднік Ігор Петрович
Посада

Асистент кафедри екології лісу та меліорації

Дані про вищу освіту

В 2003 році закінчив Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю «Агрономія». В 2003 році вступив до аспірантури Житомирського агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

Працює над дисертаційною роботою за темою « Поверхневий стік на різних угіддях в басейнах малих річок Житомирського Полісся» 06.01.02. – сільськогосподарська меліорація.

Сфера наукових інтересів

Зміни в лісоаграрних ландшафтах Житомирського Полісся, під впливом поверхневого стоку. Інтродукція та вирощування рідкісних декоративних рослин.

Загальна кількість публікацій

Співавтор 2 навчальних посібників «Основи наукових досліджень» і «Агрогідрологічні властивості меліорованих грунтів»

Основні наукові та методичні праці:
  • Практикум з основ наукових досліджень: навчальний посібник / Г.І. Васенков, Т.П. Василюк,І.П. Буднік А.О. Піціль. – Житомир, 2012. – 108 с. ;
  • Поверхностный сток талых вод в Житомирском Полесье / Васенков Г.И., Будник И.П., Пициль А.О // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 6;URL: www.science-education.ru/113-11798
  • Буднік І.П. /Поверхневий стік весняної повені в лісоаграрних ландшафтах Полісся України // Перспективные иновации в науке, образовании, производстве и транспорте – 2013. Сб. науч. тр. SWorld Иваново – 2013. - Том 51 Сельськое хозяйство. -  С. 33 – 40
  • Особливості поверхневого стоку різного походження / А.О. Піціль., І.П. Буднік // Вісник БНАУ. – 2013. – №11 (104). С. 152 – 155
  • Поверхневий стік і змив з сільських селітебних територій / А.О. Піціль, І.П. Буднік // Вісник ЖНАУ. – 2014. – № 1 (41), т. 3. – С. 84–88