Андреєва Олена Юріївна
Посада

Доцент кафедри біології та захисту лісу

Науковий ступінь

Кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

Доцент кафедри біології та захисту лісу

Дані про вищу освіту

У 2004 році закінчила Житомирський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія і хімія».

У 2006 році закінчила ДВНЗ «Державний агроекологічний університет» та отримала диплом спеціаліста з обліку і аудиту.

У 2006–2009 рр. навчалась в аспірантурі ДВНЗ «Державний агроекологічний університет» зі спеціальності «Екологія».

У 2016 році отримала диплом про вищу освіту Житомирського національного агроекологічного університету  за спеціальністю «Лісове господарство».

Тема дисертації та рік захисту

У 2011 році у Національному університеті біоресурсів і природокористування (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.03.03 – лісознавство і лісівництво на тему «Особливості поширення соснових пильщиків та наслідки їх впливу на деревостани Центрального Полісся».

Сфера наукових інтересів

Лісова ентомологія (фенологія, поширення та динаміка популяцій комах-фітофагів, їх ентомофагів, методи нагляду, обліку, прогнозування).

Генетичні закономірності і методи селекції при лісовідновленні та лісорозведенні

Загальна кількість публікацій

Автор понад 100 навчальних та наукових праць. З них 70 – наукових, у тому числі 30 у фахових виданнях України, Польші та Словацької Республіки, 20 – навчально-методичного спрямування. Співавтор 2 навчально-методичних  посібників.

 

Основні наукові та методичні праці:

 • Андреєва О. Ю. Поширеність соснових пильщиків у насадженнях Центрального Полісся. Вісник ЖНАЕУ. 2014. № 1 (41) т. 3. 140–145.
 • Андреєва О. Ю. Стовбурові шкідники в осередках усихання соснових насаджень ДП "Житомирське ЛГ" Житомирської області. Bісник ХНАУ (серія фітопатологія та ентомологія), 2016. № 1–2. 3–9.
 • Андреєва О. Ю. Генетика та лісова селекція: навчально-методичний посібник для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 205 – «Лісове господарство» / [укл. О. Ю. Андреєва, А. І. Гузій, Р. А. Карчевський]. Житомир: ПП «Рута», 2016. 192 с.
 • Андреєва О. Ю., Мартинчук І. В. Динаміка загрози поширення осередків соснових пильщиків зі зміною повноти деревостанів. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія "Фітопатологія та ентомологія". 2017. № 1–2. 11–17.
 • Андреєва О. Ю., Мартинчук І. В. Економічні аспекти вирубування дерев, заселених стовбуровими шкідниками, у соснових лісах Полісся. Науковий вісник НЛТУ України. 2018. 28 (2). 31–36.
 • Андреєва О. Ю., Гузій А. І., Вишневський А. В. Поширення осередків масового розмноження короїдів у соснових насадженнях Рівненського Полісся. Науковий вісник НЛТУ України, 2018. 28 (3). 14–17.
 • Andreieva Y., Goychuk A. F. Spread of scots pine stands decline in Korostyshiv forest enterprise. Forestry and forest melioration. – Kharkiv: URIFFM, 2018.- Iss. 132. 148–154.
 • Andreieva Y. Climatic factors influencing the vulnerability of scots pine to bark beetles attacks in the Central Polissya. Forestry and forest melioration. – Kharkiv: URIFFM, 2018.- Iss. 133. 119–127.
 • Andreieva O. Y., Zhytovа P., Martynchuk I. V. Health condition and colonization of stem insects in Scots pine after ground fire in Central Polissya. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 2018, Vol. 60 (3), 143–153.
 • Zhytova P., Romanchuk L. D., Guralska S. V., Andreieva O. Yu., Shvets M. V. Circulation Pathways of Trematodes of  Freshwater Gastropod Mollusks in Forest Biocenoses of the Ukrainian Polissia. Vestnik Zoologii, 53(1): 13–22, 2019.
 • Андреєва О. Ю., Болюх О. Г. Масові розмноження звичайного соснового пильщика (Diprion pini L.) у лісовому фонді Житомирської області. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. 29 (7). 84–89.
 • Андреєва О. Ю., Вишневський А. В., Болюх С. В. Динаміка популяцій короїдів у соснових лісах Житомирської області. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. 29 (8). 31–35.
 • Andreieva O. Y., Korma O. M., Zhytovа P., Martynchuk I. V.,  Vyshnevskyi A. V. Beetles and nematodes associated with wither Scots pines. Cent. Eur. For. J. 66 (2020) 50–60.