Посада

Професор кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

професор

Дані про вищу освіту

В 1965 році закінчила економічний факультет ВСХІЗО і одержала кваліфікацію „Вчений агроном-економіст”. З 1969 по 1971рік навчалась в аспірантурі УСХА, підготувала і захистила у 1971році кандидатську дисертацію по темі „Кількісна і якісна оцінка процесу інтенсифікації в сільському господарстві”

Тема дисертації та рік захисту

Захистила докторську дисертацію „Ресурсоємність і ресурсовіддача в агровиробництві: теорія, методологія, практика” у 2011 році в Національному науковому центрі „Інститут аграрної економіки” за спеціальністю 8.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Сфера наукових інтересів

Фахівець в галузі екологічної статистики, стандартизації, сертифікації і ризику

Загальна кількість публікацій

Автор першого в Україні підручника «Екологічна статистика» та начальних посібників «Екологічна стандартизація і нормування» і «Геоекологічний ризик»;

Має більше 260 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі видано 16 монографій, 47 підручників і навчальних посібників, зокрема: «Математична статистика» підручник з грифом МОНУ (1996), «Методи екологічних досліджень: навчальний посібник» (2002), «Метрологія, стандартизація і сертифікація»: підручник з грифом МОНУ (2002, 2006), «Екологічна стандартизація і нормування»: навчальний посібник з грифом МОНУ (2007), «Екологічна статистика»: підручник з грифом МОНУ (2008), «Геоекологічний ризик»: навчальний посібник з грифом МАПУ (2010) та ін.;

Основні наукові та методичні праці:
  • інформація відсутня