Посада

Доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1986 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут, зооінженер.

Тема дисертації та рік захисту

Місце захисту – ДАЕУ м. Житомир, за спеціальністю “Екологія” в 1998 року. Тема: «Особливості нагромадження радіо цезію вовною та шкірою овець в умовах його хронічного надходження».

Сфера наукових інтересів

Сільськогосподарська радіоекологія, управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Загальна кількість публікацій
  1. Шульга І.В., Бордюг Н.С. Тестові завдання Державного іспиту ОКР «Бакалавр» напряму 040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (заочної форми навчання, 2012 року випуску).
  2. Шульга І.В., Бордюг Н.С. Тестові завдання Державного іспиту ОКР «Бакалавр» напряму 040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” (денної форми навчання, 2013 року випуску).
  3. Шульга І.В. Методичні рекомендації «Екологічна паспортизація джерел нецентралізованого водопостачання громадського призначення» / Щербатюк А.Ф., Фещенко В.П., Шульга І.В. та ін.. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013. – 23 с.
  4. Шульга І.В. Екологічні особливості боліт Житомирського Полісся: посібник / В.Б. Левченко, І.В. Шульга, Ю.В. Остапчук - Житомир: вид-во ЖДТУ ім. І.Франка, 2014.- 40 с.
Основні наукові та методичні праці:
  • Луцюк Р.І., Йовик І.В., Шульга І.В. Поширення омели білої в деревних насадженнях міста Бердичева // Матеріали УІІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Наука. Молодь. Екологія – 2012», Житомирський національний агроекологічний університет, 25−26 квітня 2012 року. −Житомир: ЖДУ імені І.Франка. − С. 263 - 266.