Посада

В.о. завідувача кафедри, доцент

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

У 2007 р. закінчила ДВНЗ «Державний агроекологічний університет» за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». З 2009 р. по 2012 р. навчалася в аспірантурі ЖНАЕУ за спеціальністю 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».

Тема дисертації та рік захисту

Захистила кандидатську дисертацію у 2013 р. Дисертаційна робота виконана на тему: «Екологічний маркетинг у сільськогосподарських підприємствах».

Сфера наукових інтересів

Екологічний маркетинг продукції рослинництва.

Загальна кількість публікацій
  1. Ращенко А.В. Забезпечення ефективності інноваційного розвитку економіки : кол. моногр. / за ред. Т. В. Штерми, С. М. Пилипчук. – Чернівці : ПВНЗ «Буковинський університет», 2013. – 268 с. Особистий внесок: Особливості використання інструментів екологічного маркетингу продукції рослинництва (С. 126–141) (0,74 др.а.).
Основні наукові та методичні праці:
  • Лесь А. В. Екологічна освіта як умова підвищення попиту на органічну продукцію / А. В. Лесь, А. В. Ращенко // Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир: Полісся, 2014. – С. 448-452. (0,25др.ар).
  • Ращенко А. В. Особливості комунікаційної політики виробників органічної сільськогосподарської продукції / А. В. Ращенко // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Суми, 6-8 вер. 2013 р. / За. заг. ред.: О. В. Прокопенко – Суми : СумДУ, 2013. – С. 155-157 (0,13 др.а.)
  • РащенкоА. В. Оцінка екологічності сільськогосподарської продукції в контексті реалізації товарної політики кооперативного підприємства / А. В. Ращенко // Кооперативні читання : 2014 р. : матеріали Всеукр. наук. – практ. конф., м. Житомир, 27–29 бер. 2014 р. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2014. – С. 328–333 (0,28 др.а.).
  • Ращенко А.В. Особливості поведінки споживачів екологічно безпечної продукції / А. В. Ращенко // Формування стратегії розвитку аграрного сектора регіону. – Житомир, 2014 (0,18 др.а.).
  • Ращенко А. В. Органічне виробництво і продовольча безпека. – Житомир: Полісся, 2014.
  • Ращенко А. В. Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Суми, 6-8 вер. 2013 р.Ращенко А. В. Кооперативні читання : 2014 р. : Всеукр. наук. – практ. конф., м. Житомир, 27–29 бер. 2014 р. «Житомирський національний агроекологічний університет».