Посада

Доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

Закінчила екологічний факультет Державної агроекологічної академії України (м. Житомир). Здобула ОКР «Магістр» у Національному аграрному університеті (м.Київ).

Тема дисертації та рік захисту

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію «Особливості внутрішньовидової мінливості сосни звичайної в культурах Київського Полісся залежно від географічного походження насіння».

Сфера наукових інтересів

Моніторинг стану рекреаційних насаджень в урбокомплексах.

Основні наукові та методичні праці:
  • Матковська С.І., Клімашевська А.В. Кам’яниста гірка – технологія створення/ А.В. Клімашевська, С.І. Матковська //Порадниця. – Київ, 2010 №22 – С.-12.
  • Матковська С.І., Патрікєєва Н.М. Краса на балконі – особливості озеленення балконів в урбокомплексах/ Н.М. Патрікєєва, С.І. Матковська //Порадниця. – Київ, 2010 № 10 – С.-7.
  • Лесюк А.М., Олексійченко Н.О., Сагайдак С.І., Адаптація липи серцелистої в урбокомплексі м. Києва/ А.М. Лесюк, Н.О. Олексійченко, С.І. Сагайдак (Матковська С.І.)// НАУ.: Зб. наук.-тех. Праць. – Київ, 2010. – Вип. 3.- С.118-124.
  • Сагайдак С.І. Інженерне обладнання садово-паркових об’єктів // Метод.реком. до вик. практ. робіт [для студ. вищ. навч. закл.] /Сагайдак С.І. (Матковська С.І.) – Київ: ЦІТ, 2010 – 33с.
  • Бєльська О.В., Матковська С.І., До питання використання епіфітних лишайників у радіаційному моніторингу лісів Полісся / О.В. Бєльська, С.І. Матковська // Наук. вісн. НУБіП Укр.: Зб. наук. праць. – Київ, 2010. – Вип. 152. – С. 84–92.
  • Сагайдак С.І. Експлуатація садово-паркових об’єктів. // Метод. реком. до вик. практ. робіт [для студ. вищ. навч. закл.] /Сагайдак С.І. (Матковська С.І.) – Київ: ЦІТ,2010 – 28с.
  • Сагайдак С.І. Експлуатація садово-паркових об’єктів. // Метод. реком. до вик. контр. робіт заочн. [для студ. вищ. навч. закл.] /Сагайдак С.І. (Матковська С.І.) – Київ: ЦІТ, 2010 – 42с.
  • Фучило Я.Д., Сбитна М.В., Матковська С.І. Особливості росту сосни звичайної в еколого-географічних культурах першого і другого поколінь південної частини Київського Полісся / Я. Д. Фучило, М. В. Сбитна, С. І. Матковська // Наукові праці Лісівничої академії наук України. - 2014. - Вип. 12. - С. 113-119
  • Матковська С. І. Гаметофітне та ембріональне виживання насінних зачатків сосни звичайної в еколого-географічних культурах Київського Полісся / С. І. Матковська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Лісівництво та декоративне садівництво. - 2014. - Вип. 198(2). - С. 105-109.
  • Матковська С. І. Оцінювання видового складу захисних насаджень промислового мікрорайону міста Житомира/ С. І. Матковська// Науковий вісник НЛТУ України. Серія :Екологія та довкілля. – 2015.- Вип 25 (2). – С.115 – 119.