Посада

Доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування

Науковий ступінь

кандидат сільськогосподарських наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

Закінчила біологічний факультет Київського університету ім. Т.Г.Шевченка у 1995 році та здобула кваліфікацію «Біолог, фізіолог та еколог рослин».

Тема дисертації та рік захисту

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.16 – «екологія» на тему «Екологічна оцінка застосування фітоценозів з багаторічних трав’янистих культур на осушуваних торфовищах Лісостепу України» на спеціалізованій Вченій раді Державної агроекологічної академії України (ЖНАЕУ).

Сфера наукових інтересів

Управління природоохоронною діяльністю, екологічна експертиза, екологічна безпека, альтернативні джерела енергії.

Загальна кількість публікацій
  1. Вергун М.Г., Корж З.В., Синявська В.І. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління»/ М.Г. Вергун, З.В. Корж, В.І. Синявська З.В. Корж. – Житомир, ЖНАЕУ, 2013. – 39с.
  2. Корж З.В. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: теоретичні основи та лабораторно-розрахунковий практикум: навчальний посібник/ Славов В.П., Войцицький А.П., Корж З.В. Житомир: вид-во ЖДТУ ім. І.Франка, 2013.-200 с.
Основні наукові та методичні праці:
  • Корж З.В. Екологічні проблеми приміських територій Житомирщини //Науковий вісник ЛНАУ.- Луганськ «Елтон-2», №54 серія «Сільськогосподарські науки», 2013, с.32-38
  • Корж З.В. Особливості поводження з відходами в Житомирській області за період з 2007-2011 рр. //IV всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю .- Екологія/Ecology – 2013), 25-27 вересня 2013 р. Збірник наукових статей – Вінниця: Видавництво – друкарня ДІЛО, 2013, с. 91-94
  • Корж З.В. Кровосисні комарі урбанізованих екосистем м. Житомира//Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: матеріали VII Міжн. наук. конф. 22-25 жовтня 2013 р. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013, с.187-188.