Посада

Професор кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування

Науковий ступінь

доктор географічних наук

Вчене звання

професор

Дані про вищу освіту

Закінчила Одеський гідрометеорологічний інститут у 1989 р. за спеціальністю інженер-гідролог.

Тема дисертації та рік захисту

У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів на тему «Оптимізаційні моделі функціонування агроландшафтів Криму на основі досліджень басейнових систем».

У 2009 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 25.0027 – «Гідрологія суші, гідрохімія, водні ресурси» (Російська Федерація).

У 2011 р. пройшла переатестацію диплому доктора географічних наук Російської Федерації та отримала диплом доктора географічних наук України за спеціальністю 11.00.11 – «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія» на тему «Оцінка взаємодії гідрохімічних та гідродинамічних факторів схилового стоку».

Сфера наукових інтересів

Дослідження гідродинаміки та гідрохімії схилового стоку, моделювання функціонування та оптимізація ландшафтів.

Основні наукові та методичні праці:
 • Будник С.В. Условия формирования талого стока и смыва на склонах.// Материалы международной научно-практической конференции «Бассейновые территории: проблемы и пути их решения» .- Ишим,- 2013.- С. 8-12.
 • Будник С.В. Ливнеобразование и ливневый сток.// Матеріали науково-практичної конференції «Вода: проблеми та шляхи вирішення».-Рівне.-2013.- С.65-71.
 • Будник С.В. Оптимизация баланса питательных веществ в земледелии.// Труды ФГБУ "ВНИИСХМ",- Обнинск.- Вып. 38, -2013.- С.367-373.
 • Буднік С.В. Склад фасованої води та його диференціація по території України.// Матеріали IV всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю.- Вінниця.- 2013,- С.52-54.
 • Буднік С.В. Особливості водного режиму річок Полісся та їх придатність до водного туризму.// Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі. - Житомир.-2013.- С.52-54.
 • Будник С.В. Мутность и скорость воды в склоновых водотоках при снеготаянии.// Материалы XXVIII совещания межвузовского координационного совета по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов,- Пермь,- 2013.- С.
 • Будник С.В. Нормирование качества состава атмосферних осадков.// Материалы V международной конференции «Проблемы природопользования и экологическая ситуация в Европейской России и сопредельных стран».- Белгород,- 2013.-С.26
 • Будник С.В. Оптимизация агроландшафтов.// Материалы 1-й международной научной конференции «Развитие регионов в 21 веке».-Владикавказ.- 2013.- С.107-110
 • Буднік С.В. Туристична освіта в контексті сталого розвитку країни.// VІІІ міжнародна науково-практична конференція “Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи”.-Житомир.- 2014.-с.29-32.
 • Будник С.В. Оптимизация балансових соотношений в агроландшафтах. // Аграрная наука,- 2014.-№3.- С.6-8.
 • Буднік С.В. Прогнозування екологічних наслідків катастрофічних повеней.// Тези доповіді «Наукові читання» ЖНАЕУ.- 2014.-. С.
 • Буднік С.В. Досвід викладання дисципліни «Моніторинг довкілля».// «Географія і сучасність» - Київ. - 2014.-С.
 • Международная научно-практическая конференция «Бассейновые территории: проблемы и пути их решения».- Ишим,- 2013. – Буднік С.В.
 • Науково-практична конференція «Вода: проблеми та шляхи вирішення».-Рівне.-2013. – Буднік С.В.
 • IV всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю.- Вінниця.- 2013. – Буднік С.В.
 • VII міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі. - Житомир.-2013. – Буднік С.В.
 • XXVIII совещания межвузовского координационного совета по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов,- Пермь,- 2013. – Буднік С.В.
 • V международная конференция «Проблемы природопользования и экологическая ситуация в Европейской России и сопредельных стран».- Белгород,- 2013. – Буднік С.В.
 • 1-й международная научная конференция «Развитие регионов в 21 веке».-Владикавказ.- 2013. – Буднік С.В.
 • VІІІ міжнародна науково-практична конференція “Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи”.-Житомир.- 2014. – Буднік С.В.